Портфоліо Майорська Світлана Валеріївна з теми "Теорема Піфагора"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ. "Геометричні побудови і доведення" Тема. "Теорема Піфагора"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика, математика,

Вік учнів, клас

8-9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Славетна теорема геометрії» розроблено відповідно до навчальної програми поглибленого вивчення математики для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Технології обробки мультимедійної інформації»Проект «Славетна теорема геометрії» складається з двох уроків. Навчальна тема «Теорема Піфагора». Учні поділяються на 4 групи:історики, теоретики, філософи, практики. Кожна група отримала завдання і опрацювала його, і представила результати в виступах с презентаціями. Потім була проведена самостійна робота з взаємоперевіркою, зроблена рефлексія, підведені підсумки. .Виконуючи цей проект впродовж місяця, учні продемонструють знання з геометрії, алгебри, зокрема з математики. Будуть проводити різні види робіт: створювати і обговорювати мультимедійні презентації, інформаційні листки та інтерактивні веб-сайти. Діти ознайомляться з історією створення теореми Піфагора, формулюванням та доведенням, із застосуванням теореми Піфагора в сферах життя людей. Вивчать формулювання та доведення теореми, навчаться розв’язувати задачі використовуючи прямокутний трикутник. Дізнаються про багатозначність теореми Піфагора при доведенні інших теорем.

План вивчення теми

План впровадження теми

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо теореми Піфагора таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях оцінювання групової діяльності. Вчитель перед початком роботи надає перелік літератури, а також учні самостійно опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому контрольний список для оцінки веб сайтів (приклад 1, приклад 2) та уважно знайомляться з презентацією на тему "Авторське право", після чого проходять тестування з даної теми. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють форму аналізу виконання завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - форма оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем форми самооцінювання блогу. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють форму аналізу виконання завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - форма оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для того щоб учні знали що вони мають зробити в продовж проекту створено контрольний список учнівського самоврядування. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблений Контрольний список для рефлексії виконання проекту. Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Славетна теорема геометрії" можна отримати на сторінці запитання і відповіді. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою форми оцінювання блогу вчителем, робота з контрольними списками та захист створеного блогу, а також вікі-статті.


Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Форма самоспрямування у навчанні

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо). Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа). До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає (брошуру) з основами проектного навчання колегам, адміністрації школи та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми (Презентація)

Тиждень 1.

Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Хто такий Піфагор? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та представлення презентацій засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

  • Для чого існує теорема?
  • Яка користь з неї?
  • Як нею користуватися?

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблиця З-Х-Д. Учні об’єднуються у дві групи (за інтересом), в кожній групі по 5-6 учнів. Кожній групі надаються ролі: -дослідники, -Піфагори; Вчитель пропонує учням розглянути карту знань. Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня).Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Дослідники» власний блог - блог групи «Дослідники, до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, для групи «Піфагори» - створити Вікі-статтю групи «Піфагори» в проекті «Славетна теорема геометрії» та презентація для групи "Теоретики". Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Дослідники») та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список для рефлексії виконання проекту, Контрольний список самоспрямування. Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму. Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Славетна теорема геометрії" можна отримати на сторінці запитання і відповіді. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД".

Тиждень 2.

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів з інформацією щодо авторського права за допомогою презентація «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення (Приклад 1, Приклад 2), пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

  • проаналізувати різні означення, поняття трикутників, теореми Піфагора;
  • визначити основні вимоги щодо умов розвитку теореми.

Завдання для групи «Піфагори»:

  • проаналізувати різні способи доведення теореми Піфагора;
  • визначити основні принципи побудови теореми.

Завдання для групи «Теоретики»:

  • виділити та порівняти різні способи доведення теореми Піфагора;
  • проаналізувати життя Піфагора та виділити основні моменти які впливали на доведення теореми.

Питання на будь які запитання усі учасники мережевого проекту учні отримують на блозі "питання та відповіді".

Тиждень 3.

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування (тест №1) відповідно до обраного напрямку дослідження. Група "Дослідники"має проаналізувати основні види теорем;проаналізувати вимоги щодо умов сформулювання цих теорем;скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про відомі вчителям види теорем в Україні. Проаналізувати результати задопомогою діаграми. Група "Піфагорів"має визначити основні принципи побудови теорем; визначити основні доведення їх; провести анкетування між учнями школи щодо. Проаналізувати результати за допомогою діаграми. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів. Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи. Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ оцінювання виконання групового завдання тощо.


Тиждень 4.

На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

1. Розробити бізнес-презентацію, що складається з 10 слайдів, налаштувати часові параметри перемикання слайдів, додати до слайдів анімаційні ефекти та налаштувати переходи між фрагментами.

2. Продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу.

Завдання для групи «Піфагори»:

1. Розробити презентаційну рекламу своїх виробів, що складаються з 10 слайдів, налаштувати часові параметри перемикання слайдів, додати до слайдів анімаційні ефекти та налаштувати переходи між фрагментами.

2. Продемонструвати результати дослідження у вигляді Вікі-статті.

На останньому тижні вчитель пропонує учням провести самооцінювання своєї роботи, надає їм підказки до виступу. Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу та Форму оцінювання Вікі-сайтів. Учні завершують свою діяльність, акцентуючи увагу на завдання, які вони досліджували та їх результати демонструючи у презентаціях, вікі-статтях та блогах. Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу та Форму оцінювання Вікі-сайтів. По завершенню проекту учні проходять анкету запропоновану вчителем. По завершенню проекту учні проходять тест для превірки засвоєних знань та вмінь. Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Славетна теорема геометрії», на яку планується запросити батьків та вчителів (Протокол оцінювання учнівських робіт). Експертна група виділить переможців і призерів, і визначають великий творчий потенціал, уміння взаємодіяти, спілкуватись та розв'язувати поставленні завдання в проекті. Наприкінці всі відомості проекту будуть об'єднані у таблицю підсумки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Майорська Світлана Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

М.Вінниця

Контактні дані

magorska@bk.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.02.2015 – дата заліку

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна