Портфоліо Ліфшиць Еліни Сергіївни з теми «»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Додавання та віднімання натуральних чисел"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - математика. Другорядні навчальні проекти: технологічне навчання, інформатика, письмо.

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

[Стислий опис проекту]

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Вчитель спрямовує учнів на використання ікт в процесі навчання. Протягом роботи над проектом учні використовують самооцінку презентації, щоденну рефлексію, вирішують завдання, проводять само - і взаємоперевірку. Коли учні завершують частину дослідження, учитель перевіряє їх вирішення, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні у додаткових інструкцій. Даний вид діяльності вчитель здійснює через онлайн-конференції , консультації та обговорення на блозі. Результат роботи над проектом оцінюється за допомогою опитування, роботи з таблицею бажань і безпосереднім захистом проекту.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку роботи учнів над проектом Учні працюють над проектом і виконують завдання Наприкінці виконання проекту
УЧНІ УЧНІ УЧНІ
 Обговорення основних цілей теми  Консультації  Захист проекту
 Перегляд презентації вчителя та її обговорення  Самостійна робота  Опитування
Робота з таблицею «З-Х-Д»  Розв’язування задач  Контрольна робота з теми
ВЧИТЕЛЬ ВЧИТЕЛЬ ВЧИТЕЛЬ
Таблиця «Знаю -Хочу дізнатись - Дізнався»  Опитування  Форма оцінювання презентації
 Створити нотатки по даній темі  Тестування  Анкета
 Підготувати презентаці з основних запитань теми  Форма оцінювання для самооцінки  Вихідний тест

І етап: Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про використання ікт у навчанні; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд)забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Буклет про використання ікт у навчанні

ІІ етап: Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження.

Презентація основних питань проекту

Таблиця З-Х-Д

ІІІ етап: Учні розподіляються на групи:

І група – «Історики»

ІІ група – «Практики»

ІІІ група – «Знавці»

Ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні працюють над створенням презентації. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

Сайт учнів

Учнівська презентація 1

Учнівська презентація 2

Рефлексія

IV етап: Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю документ оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією учні заповнюють форму оцінювання презентації. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок. Виконують контрольну роботу з теми.

Контрольна робота

Опитувальник

кросворд на Learning Apps

Відомості про автора

1000918993 8 46951.jpg

Ім'я, прізвище

Ліфшиць Еліна

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики (інформатики)

Навчальний заклад

Криворізький Державний Педагогічний Університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

тел: 0978697621 Мій блог

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5 січня 2017 – 17 січня 2017

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов’янова Ірина Василівна