Портфоліо Літовченко Римми Володимирівни з теми "Алгебра та дорожній рух"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Алгебра та дорожній рух.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Лінійні рівняння з однією змінною(10год) Використовується в фізиці, географії

Навчальна тема (як записано в програмі)

Лінійні рівняння з однією змінною

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років

Стислий опис

Навчальний проект буде проводитися в 7 класі з теми «Лінійні рівняння з однією змінною». Клас буде поділено на три групи, кожна з яких представить свій проект. Дві групи готують презентації, а третя виготовляє буклет

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1.Учні зможуть розпізнавати лінійні рівняння серед інших,

2.Учні наводять приклади лінійних рівнянь,

3.Учні зможуть розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною, текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь.

4.Тема "Лінійні рівняння з однією змінною" з використанням інтерактивних технологій складається з дев'яти поширених уроків із використанням інтерактивних технологій. Мета роботи активізувати відомості учнів про рівняння, вміння розв'язувати рівняння на основі залежності між компонентами арифметичних дій, домогтися чіткого усвідомлення мотивації вивчення теми, формування вмінь та навичок розв'язувати рівняння.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початковому етапі вчитель використовує таблиці З-Х-Д, метод «Мозкового штурму» з метою виявлення знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту. На етапі роботи над проектом використовується контрольний список з основними подіями, датами, стадіями виконання проекту, тестування, взаємооцінювання в групах. ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. На заключному етапі представляється звіт в вигляді презентацій та публікацій, аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи. Доцільно провести само оцінювання учнів. За даними результатами кожен учасник команди отримає оцінку.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку роботи над проектом «Алгебра та дорожній рух» на педраді буде представлено інформаційний буклет. Також на цій же педраді учителям буде запропоновано пройти анкетування на скільки знайомі вчителі з методом проектів взагалі. На першому етапі виконання проекту буде представлена презентація підготована вчителем для визначення навчальних потреб учнів: 1. Постановка основних питань(ключових та тематичних) 2. виконання ЗХД 3. перегляд діаграми: 4. об’єднання учнів у дві групи за бажанням та завдання над якими вони будуть працювати: 5. Перша група отримує тематичне питання : «Що дає нам графік лінійного рівняння?», та зясовує в яких процесах використовуються лінійні рівняння (фізичних-побудова графіків рівномірного,прямолінійного руху; ) 6. Друга група отримує тематичне питання: «Де використовуються найпростіші рівняння?» та досліджує в яких сферах побуту можна використати рівняння, та які навчальні предмети потребують вивчення даної теми(хімічних-розвязання хімічних рівнянь). На наступному етапі вчитель пропонує шаблон виконання презентації, також на цьому етапі кожен учень знайомиться з правилами користування комп’ютером. Після проведення вхідного контролю за допомогою ЗХД учні можуть перейти до використання ресурсів Інтернету, але перш ніж користуватися треба учнів познайомити з поняттям авторського права, провести тестування, дати Список використаних джерел , контрольний список для оцінки веб-сайтів Під час виконання проекту учні спілкуються за допомогою електронної пошти, як з учасниками своєї групи так і можуть звернутися за консультацією до вчителя, на блозі можуть переглянути етапи роботи інших груп. В ході своє діяльності учні всіх груп активно використовують ІКТ. Це і Інтернет тестування, анкетування та опитування за допомогою чатів та миттєвих повідомлень; збір інформації по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» з Інтернет джерел, використання середовища Microsoft Office. На проміжному етапі роботи над проектом використовується метод взаємооцінювання, тестування, ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. Заключний етап. Учні представляють свій проект «.Алгебра та дорожній рух».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Літовченко Римма Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Учитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Смт Олександрівка, Олександрівський район, Донецька область.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.06 – 9.06.2012

Місце проведення тренінгу

М. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна