Портфоліо Лістицької Марії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Повітря та його роль у життідіяльності живих істот та перебігу найважливіших процесів на Землі."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

- хімія; - біологія; - інформатіка; - історія; - література; - фізична культура; - географія; - основи здоров’ я.

Навчальна тема

Воздух

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

презентація буклет

Даний проект [1] закликаний поглибити та удосконалити знання учнів про склад повітря, можливості його використання та збереження від забруднення. Завдяки аналізу одержаної інформації , учні набувають змоги переглянути своє відношення до повітря як до безкоштовної природної субстанції, роль якої обмежується підтриманням процесу дихання. Учні набувають змоги в котрий раз переконатися у тісному взаємозв’ язку природних процесів і життя людини, переглянути свої можливості у справі підтримки екологічної рівноваги у світі, з’ ясовують можливості кожної людини на своєму місці зробити значний внесок у цю справу.

Шкільною програмою з хімії передбачено досить мало часу на вивчення складу повітря та його ролі у життєдіяльності істот, а також можливості його промислового використання. Повітря розглядається , головним чином, як суміш газів, 21% якої складає кисень. Відповідно, уявлення учнів про повітря обмежуються уявленням про кисень та його властивості, а іноді навіть ці поняття ототожнюються. Проте, повітря та його складові частини ( азот, інертні гази) теж відіграють значну роль у багатьох процесах оточуючого середовища та життєдіяльності людини. Без розуміння цього, а також тісного та нерозривного взаємозв’ язку між складовими частинами повітря , неможливо опанувати уявлення про роль повітря у нашому житті та можливості його використання.

Повний План вивчення теми

[ https://docs.google.com/open?id=0B8Z_yTESs2imQUhGaFY5ejFVMkk План вивчення теми]

Навчальні цілі

- Розширити та поглибити уявлення учнів про склад повітря, роль окремих його складових частин та можливості їх використання ; - Розвинути екологічний напрямок їх мислення ; - Поглибити навички безпечного використання процесів горіння; - Впливати на обрання учнями здорового способу життя ; - Вдосконалювати в учнів вміння вести дискусію та переконливо впливати на опонентів; - розвивати життєві компетенції учнів.

Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Робота над проектом розпочинається з того, що в ході презентації учителя з'ясовуються знання учнів по цій темі, учні мотивуються на проведення досліджень в проекті, визначаються теми досліджень. Враховуючи вимоги стандарту, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Перед початком роботи вчаться знайомляться з цими критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблицю просування за проектом, обговорюють отримані результати, звіряють отримані результати з критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали. Після завершення роботи заповнюються листи самооцінки роботи групи, створюється оглядова вики-статья, що відбиває результати досліджень і отримані виведення. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховують виступи учнів з підсумками своєї роботи. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, стислість і місткість формулювань, уміння логічно представляти хід і результати дослідження, переконливо аргументувати свою точку зору, ставити питання, активність. В ході виступів учні демонструють результати своєї діяльності - презентації і публікації. У завершенні конференції колективно обговорюються виведення, що служать відповіддю на засадниче питання проекту. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.


[2]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [3]. Контрольний список питань до проекту [4][5]

Очікувані результати

- розширення історичного,наукового та літературного кругозору учнів; - виховання почуття єдності з природою і відповідальності за свої вчинки; - профорієнтаційний вплив на світогляд учнів.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Львівна Лістицька

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048)7666408, м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса,

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя Костянтинівна