Портфоліо Ляхович Марії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Назва проекту

Гриби це користь чи небезпека?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, хімія, інформатика, географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Гриби

Вік учнів, клас

7 клас (12 років)

Стислий опис

Проект з теми «Гриби». Розрахований на учнів 7 класу. Діти об’єднаються у групи. Кожна група отримає індивідуальне завдання, спрямоване на розкриття проблеми, яку поставлено у темі проекту. Вони будуть займатися пошуково-дослідницькою діяльністю, що передбачає накопичення інформації, її опрацювання та експериментальне підтвердження власних тверджень та гіпотез. Учні виступатимуть у ролях науковців-мікологів, фотокореспондентів, лікарів, психологів. Продуктом діяльності учнів у проекті будуть презентації[1], та пам’ятка про їстівні та отруйні гриби, виконана у формі буклету. Проект спрямований на розвиток особистих вмінь та навичок, які в процесі роботи розвивають критичне мислення високого рівня, навички життєтворчості та впевненої особистої поведінки у житті. А також розуміння необхідності основних біологічних знань для збереження здоров’я та життя людини.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1.Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших 2.Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання . 3.Прийняття відповідальності за результати спільної роботи. 4.Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедія-засобів в різноманітних формах та в різних умовах. 5.Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. 6.Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань. 7.Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації. 8.Належна та продуктивна праця разом з іншими . 9.Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи З-Х-Д[2] таблиця та діаграма Вена . Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують , контрольний список для вікі[3] , в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту[4], щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама Форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевої роботи на вікі-сайті . Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за вікі .

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту проводжу попереднє оцінювання знань та навичок учнів із допоміжних предметів за таблицею З-Х-Д [5] та демонстраційних діаграм[6]. Я створила публікацію[7] про метод проектів. Наступний крок проекту оголошення теми та завдань проекту за допомогою презентації[8]. Далі попоную учням об’єднатися в 4 групи. Перша група досліджує питання «Цінність людського життя та здоров’я». Результатом діяльності групи буде пам’ятка «Як зберегти здоров’я?». Друга група досліджує питання «Біологічна характеристика грибів». Результатом діяльності цієї групи буде презентація. Третя група досліджує питання «Їстівні гриби нашої місцевості». Продуктом діяльності цієї групи теж буде презентація. Четверта група досліджує питання «Отруйні шапкові гриби». Свої дослідження група представить за допомогою мультимедійної презентації[9]. Кожна група обирає командира. Для роботи широко використовуються можливості мережі Інтернет, де учні працюють на сайтах присвячених даній проблемі. Для роботи учнів з Інтернет-ресурсами я отримую доволи від батьків[10]. В результаті роботи учні створюють презентації, публікації, блоги. Кожна робота буде оцінена за допомогою формуючого та підсумкового оцінювання. Звернути увагу на диференціацію навчання в ході вивчення теми, оскільки групи повинні бути рівноцінні. Протягом проекту вчитель організовує роботу учнів, виступає в ролі фасилітатора. Учні знайомляться із загальною характеристикою грибів, оцінюють позитивну роль грибів у житті людини, а також знайомляться із грибами, що спричиняють захворювання та отруйними шапковими грибами. Для зручності я створила список джерел, а також форму для опитування. Доцільно було створити діаграму по опитувальнику[11]. Впродовж виконання проекту я слідкую за роботою учнів, оцінюю їх за документом «Форуюче оцінювання». По закінченні проекту оцінюю відповідно до вимог оцінювання учнівських робіт[12]. Враження про воконання проекту вісвітлюємо у шкільній газеті.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Ляхович

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології. Біологія.

Навчальний заклад

Войнашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Войнашівка Барського району Вінницької області

Контактні дані

ljahovichmarija@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-28 серпня 2012р.

Місце провведення тренінгу

Войнашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тренери

Копитко Оксана Василівна