Портфоліо Лояніча Андрія з теми "Куля і сфера. Об'єм кулі. Площа поверхні сфери"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Тема: Куля і сфера. Об'єм кулю. Площа поверхні сфери.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математики, фізика, інформатика, астрономія, географія.

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект "А все-таки вона крутиться!" розроблено відповідно до діючої навчальної програми з геометрії 11 клас ( рівень стандарту ), розділ: “Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл” пропонується учням вивчити що таке геометричні тіла в особливості куля та сфера. Він об`єднує математику, інформатику та географію. Цей проект включає дослідження учнями кулі та сфери, знаходження їх площ та об’ємів. Під час роботи над проектом учні познайомляться зі створенням вікі статей для дослідження кулі та сфери, після чого вони та інші діти школи зможуть узяти корисну інформацію з даної статті. Створять власну презентацію, в якій опишуть роботу, яку здійснили під час проекту та опишуть результати дослджень в блозі. Основна ідея проекту полягає у розвитку самостійності, творчого потенціалу, інтелекту учнів; формуванні матеріалістичного світогляду; виховуванні художніх та естетичних смаків учнів.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання

Оцінювання учнів проводитиметься протягом усього проекту. Для оцінювання попередніх знань учнів вчитель використовує попередньо створену презентацію,Таблицю “ЗХЯД”, та схему, щодо визначення основних етапів побудови кулі і сфери, та обчислення їх площ та об’ємів. Обговорення основних запитань з теми, щоб використовувати їх в подальшому на групових та індивідуальних консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів,(Приклад 1,Приклад 2). Кожного дня оцінювання роботи учнів виконується вчителем, на основі опитування для визначення рівня знань учнів під час роботи з проектом. Наприкінці проекту вчитель перевіряє роботу учнів за допомогою створених учнями презентацій.

Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Вчені», Шаблон для групи «Дослідники», Шаблон для групи «Експериментатори») та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів та презентацій, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентацій. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів під час проведення підсумкового заняття за допомогою Контрольного списку для презентації– «А все-таки вона крутиться!».

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи вчитель аналізує інтернет-ресурси та додаткову документацію, яку учні можуть використовувати під час роботи з проектом. Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа). За декілька тижнів до початку роботи над проектом вчитель знайомить учнів з методом проектів. Для цього кожному роздає буклет (сторінка 1,сторінка 2), батькам та іншим учасникам проекту. Учні реєструються на сайті проекту, та заповнюють реєстраційну форму. Визначає рівень знань учнів за допомогою презентації.

Тиждень 1. Спочатку перед учнями ставиться Ключове запитання: Що спільного між планетами сонячної системи та математикою? Можна з учнями спочатку обговорити основні запитання. Після перегляду презентації вчителя з учнями обговорюємо запитання: - Що утворене обертанням круга навколо його діаметру? - Чи можемо ми побачити сферу в природі? - Які елементи кулі є визначеннями в географії? Також ознайомити учнів про роль кожної групи в проекті. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Я-Д та схему для визначення рівня знань.

Учні об’єднуються в малі групи по 5-6 чоловік. Кожній групі надаються ролі:

 • Вчені;
 • Дослідники;
 • Експериментатори.

Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня).

Для того, щоб учні відчули командний дух і спробували згрупуватися вчитель пропонує створити візитку кожної групи (приклад візитки). Перед початком дослідження, вчитель пропонує прозвітувати групі "Вчені", створивши - презентацію групи "Вчені", для групи "Дослідники" - створити Вікі-стаття групи "Дослідники" в проекті "А все-таки вона крутиться!", а групі "Експерементатори" - створити блог групи "Експерементатори".

Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи "Вчені", Шаблон для групи "Досдідники", Шаблон для групи "Експерементатори") та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3).

Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "А все-таки вона крутиться!" можна отримати на сторінці ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". З цією ж метою створено списки рекомендованих джерел інформації: список друкованих джерел, сайти для співпраці, список рекомендованих джерел до використання. Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карта знань.


Тиждень 2. Перед початком роботи вчитель ознайомлює учнів з авторським правом за допомогою презентації "Авторське право та правомірне використання джерел". Для проведення самооцінювання пропонує учням пройти "Тест про авторське право", проводить бесіду з учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів з Формою оцінювання інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад 1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів, як в режимі реального часу так і відстроченого в часі. Відповідно до напрямку груп учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи “Вчені”

 • Перегляньте навчальне відео;
 • Визначте скільки півосей однакові в сфері;
 • З'ясуйте як визначити площу поверхні сфери;
 • З'ясуйте як визначити замкнений об'єм сфери.

Завдання для групи “Дослідники”

 • Перегляньте навчальне відео;
 • Назвіть приклади кулі та сфери в природі;
 • Назвіть приклади кулі та сфери в архітектурі;
 • З'ясуйте які з космічних тіл можна вважати сферами.

Завдання для групи “Експериментатори”

 • Перегляньте навчальне відео;
 • З'ясуйте що таке куля;
 • З'ясуйте що є центром кулі;
 • З'ясуйте що таке вписана куля в багатогранник.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу,Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання Вікі-сайтів. Для формування само спрямування у навчанні учні періодично перевіряють себе за такими документами: Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні, а також Форма оцінювання виконання групового завдання.

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні мають провести декілька опитувань відповідно обраного напряму досліджень.

Завдання для групи “Вчені”

 • дослідити ким було описано поняття сфери;
 • визначити хто з вчених винайшов формулу для обчислення площі сфери.

Завдання для групи “Дослідники”

 • дослідіть чи є приклади кулі і сфери в архітектурі вашого міста;
 • дослідіть де і коли можна побачтити приклади кулі та сфери в природі.

Завдання для групи “Експериментатори”

 • дослідити ким було описано поняття кулі;
 • визначити хто з вчених винайшов формулу для обчислення об'єму кулі.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника для перевірки рівня знань учнів.

Тиждень 4. На цьому етапі кожна група завершує свою роботу і звітує про виконання поставлених для неї завдань.

Завдання для групи “Вчені”

 • підготувати виступ на тему "Чи можна зустріти кулю та сферу в природі?";
 • продемонструвати результати дослідження у вигляді презентації.

Завдання для групи “Дослідники”

 • підготувати виступ на тему "Історія виникнення кулі та сфери";
 • продемонструвати результати дослідження у вигляді Вікі-статті.

Завдання для групи “Експериментатори”

 • підготувати виступ на тему "Чи можна зустріти кулю та сферу в архітектурі?";
 • продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентації.

Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – "А все-таки вона крутиться!", на яку планується запросити батьків та вчителів. Наприкінці всі відомості проекту "А все-таки вона крутиться!" будуть об'єднані у таблицю ПІДСУМКИ.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лояніч Андрій Васильович

Фах, навчальний предмет

Математика, фізика, астрономія.

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

andrush1991@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

2 лютого - 12 травня 2016 року

Місце проведення тренінгу

м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна