Портфоліо Лофіцька Руслана Едуардівна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

" Збалансоване харчування.Чи однакове воно для всіх?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

* Основний: біологія.

  • Дотичні: хімія, українська мова, фізика, математика.

Вік учнів, клас

Учні 8-х класів. Вік: 14-15 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект орієнтований для учнів 8-х класів. В ході данного проекту учні будуть збирати та аналізувати інформацію стосовно збалансованого харчування та добового раціону для різних вікових та гендерних груп. А також розраховувати та підбирати добовий раціон, базуючись на основних вимогах збалансованого харчування, для підлітків.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Виходячи с того, що біологія є усним предметом і не потребує обов’язкового письмового оцінювання найчастіше мною використовуються такі методи як: опитування, в ході нього можна одразу ж помітити прогалини в знаннях учня, та глибину розуміння теми; якщо ж ми вперше стикаємося з темою безпосередньо то застосовую «Асоціативний кущ», ця вправа допомогає активізувати учнів і налаштувати на вивчення нової теми. В ході ж проведення дослідження найбільш доцільними будуть консультації, оскільки вони нададуть змогу скорегувати і направити думки учнів в потрібному напрямку. Під час консультацій слід звертати увагу як на теоретичні аспекти так і на практичні, тобто доцільно звертати увагу не лише на використану літературу, а й на дослідну частину у вигляді обрахунків та щоденника спостережень. Наприкінці роботи найяскравішим показником буде презентація проекту, саме на ній учні показують результати своєї роботи, глибину знань з теми дослідження, якщо ж виникли сумніви доцільно буде провести додаткове опитування для всієї групи або конкретного її члена. Оцінюється така робота за допомогою графіка оцінюваннята форми оцінювання, що складається вчителем завчасно.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед тим як озвучити тему проекту я пояснюю учням за допомогою буклета що ж таке навчальні проекти, які є етапи і для чого вони потрібні на уроках біології.Для батьків я надаю дещо змінений буклет, що пояснює конкретно взятий проект. Далі я оголошую тему проекту і надаю їм змогу відповісти на тематичні запитання, все це ілюструє презентація, що демонструється на екран через проектор. Аби активізувати їх раніше набуті знання я використовую організаційну діаграму, яку вони можуть застосувати в ході свого дослідження. В ході показу презентації я коментую учням їх завдання, розповідаючи що їм потрібно об’єднатися в групи і які в них будуть ролі, звертаю увагу на практичну частину. Якщо бути точним, то наводжу формули і приклади обрахунків. Слід закцентувати увагу учнів, що оформлення результатів дослідження проводиться в довільній формі. Аби направити учнів, особливо тих в яких є проблеми з вивченням теми, я надаю корисні посилання на ряд статей з теми проекту, а також шаблон полегшеної версії результату проекту. На наступному етапі, а саме збір і обробка інформації учнями, я намагаюся перевіряти їхні знання за допомогою мережевих опитувальників та консультацій стосовно запитань, що викликали труднощі.Є ще один варіант, в ході якого учні заповнюють контрольний список самоспрямування відповідно до теми. На останньому ж етапі учні формують висновки і оформлюють роботу, готуючи до неї супроводжуючий виступ. В ході нього вони аргументують і захищають пророблену ними роботу, в кінці виступу відповідаючи на запитання слухачів, якщо такі виникли. Підбиваються підсумки проробленої учнями роботи. Оцінювання відбувається після прослуховування всіх доповідачів, бали підраховуються і виставляються на наступному уроці.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лофіцька Руслана Едуардівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології, хімії та екології. Навчальний предмет: біологія.

Навчальний заклад

Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Місто\село, район, область

м.Павлоград, Дніпропетровська область.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.06.2017- 24.06.2017

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей Павлоградської міської ради

Тренери

Бондарева Раїса Григорівна