Портфоліо Ларіонова Ольга

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Функції навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет-математика. Додаткові предмети –технологія,біологія, економіка, фізика, астрономія, література.

Вік учнів, клас

15-16 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект присвячений навчальній темі "Функції", з основними теоретичними положеннями, способами задання та графіками учні познайомилися в курсі алгебри. Учні, взявши на себе роль дослідників, діляться на групи. Кожна група збирає інформацію про застосування функцій в різних сферах діяльності. Результатом роботи повинен бути блог, який буде представлений цільовій аудиторії. Відповідаючи вимогам Державних стандартів, проект орієнтований на систематизацію та узагальнення вже наявних теоретичних знань, розширення та поглиблення їх за рахунок самостійного пошуку додаткового історичного матеріалу, відбору і вирішення завдань прикладного характеру, розвиток навичок знаходити, відбирати і ефективно використовувати інформацію, формулювати проблему і вирішувати її, уміння долати труднощі, формує навички роботи в команді, навички публічного виступу. Робота над проектом буде сприяти розвитку креативності, комунікативності, толерантності у дітей.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи відповідні методи оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань, для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, викладач занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Усі види оцінювання в сконцентровані на потребах учнів; оцінювання здійснюється впродовж всього вивчення теми; методи оцінювання забезпечують отримання дійсних і надійних даних для того, щоб сприяти поліпшенню мого викладання та навчання учнів. Формальне (з виставленням оцінок) та неформальне оцінювання; оцінювання вчителем, однолітками та самооцінювання передбачені упродовж всього навчання за темою з метою: ÿ виявлення рівня знань учнів; ÿ заохочення до самостійності та самоспрямованості в навчанні; ÿ набуття навичок співробітництва; ÿ відстеження прогресу у навчанні; ÿ перевірки розуміння матеріалу. Інструменти для оцінювання кінцевого продукту або його демонстрації включають: • Критерії засвоєння змісту. • Критерії оцінювання навичок мислення вищих рівнів. • Чітко виписані специфічні критерії, які визначають рівень якості. • Критерії, які можуть застосовуватися моїми учнями для порівняння фактичних результатів їх роботи з очікуваними, а також служать для оцінювання мною кінцевого продукту. Учням надається можливість ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надається час та допомога для виправлення чи редагування вже створеної вікі-статті, блогу чи презентації. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня (чи вікі) і учнівських письмових відповідей на запитання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На підготовчому етапі проекту:

Викладач проводить урок, на якому повторює основні поняття про функції, способи її задання та графіки, повідомляє тему та мету проекту, основні цілі та завдання готує список доступної в бібліотеці ліцею та кабінеті математиці літератури з теми проекту. Демонструє учням учительську презентацію і буклет для ознайомлення із основними етапами проекту. Визначає перелік навчальних предметів та очікуванні результати, готує план реалізації проекту, список рекомендованих сайтів, інструкції для роботи з комп’ютером, опитування для оцінювання роботи в групі. На початку проекту було проведено бліц-опитуваня учнів за допомогою тесту про вміння працювати з комп’ютерними програмами та Інтернетом (в залежності від того розподілено ролі в групі).А також проводиться оцінювання навчальних потреб учнів за допомогою спеціальної таблиці З-Х-Д, проводить анкетування учнів за допомогою опитувальника та діаграми Венна для виявлення початкових знань з теми. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Під час проекту: Учні діляться на групи. Кожна група має конкретне завдання щодо розробки теми. Перша група учнів «Історики» знаходять матеріали з історії відкриття функції. Учні 2-6 груп: «Біологи», «Фізики та техніки», «Економісти та статисти», «Літератори», «Астрономи» шукають матеріал згідно своєї сфери застосування. Протягом дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням. Відповіді за підсумками дослідження занотовують в спеціальному учнівському блозі. Кожний учень групи має конкретне завдання, визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації, контрольний список для інформаційного бюлетеню, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Проводяться призначені консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. У кожній групи розроблятимуться свої правила і принципи роботи в колективі. Складаються заповнюють лист планування роботи в групі та критерії оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль і самоконтроль в групах з якими знайомляться учні на початку роботи над проектом. Під час роботи над буклетом учні використовують форму для самооцінювання своїх буклетів, щоб досягти найкращого результату. Учні ведуть свій журнал навчання, в якому доцільно використовувати форму оцінювання, щоб визначити, наскільки вірно ви його ведете. Учні під час роботи над проектом консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, заповняють свій журнал досліджень, оформляють проект, отуються до захисту, оцінюють роботу в команді, проводять оцінювання навичок спільної діяльності. Впродовж роботи над проектом викладач: консультує групи, забезпечує групи ресурсами, згідно плану контролює послідовність виконання проекту, заповнює оціночні листи груп учнів, веде контрольний список для учнівських презентацій ходу та результатів проекту. Після закінчення проекту: Учні підводять підсумки роботи та роблять висновки. Увага звертається на актуальність даної проблеми, змістовність матеріалу, цікавість, естетичне оформлення тощо. Учні презентують створені інтелектуальні продукти, проводять захист проекту, задають один одному запитання, обговорюють проекти,відповідають на запитання вчителя, проводять оцінювання свого блогу. По завершенні проекту відбувається самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вміння брати участь в обговореннях, оцінювання навичок спілкування та заповнюється останній стовпчик таблиці З-Х-Д. Викладач під час захисту проекту задає допоміжні запитання, оцінює проекти, проводить опитування, заповнює таблиці загального оцінювання учнівської презентації, узагальнює отримані результати за допомогою оцінювання результатів роботи групи, використовуючи критерії оцінювання роботи груп. Щоб оцінити вклад учня в групову роботу викладач використовує Форму взаємооцінювання групової роботи. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію та Вікі-статтю. А також вчитель проводить тематичне оцінювання та обговорення-рефлексію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ларіонова Ольга Миколаївна

Фах, навчальний предмет

викладач математики

Навчальний заклад

Вознесенський ПАЛ

Місто\село, район, область

м. Вознесенськ, Миколаївська область

Контактні дані

Вознесенський ПАЛ

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8-14 січня 2014р.

Місце проведення тренінгу

Вознесенський ПАЛ

Тренери

Красовська Віра Леонідівна