Портфоліо Ладанюк Галини з Теми "Людина - творець чи руйнівник?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Людина -творець чи руйнівник?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика

Вік учнів, клас

13 років, 8 клас

Стислий опис проекту

В ході виконання навчального проекту учні, працюючи в групах, здобувають інформацію про історію розвитку теплових машин, принцип дії теплових машин та їх класифікацію. Учні будуть досліджувати відповідність між типами пального, яке використовується при роботі машин, тепловіддачею і станом забруднення навколишнього середовища. Зможуть порівняти переваги і недоліки використання різних видів пального у роботі шкільної котельні, висунути ідею теплозбереження та захисту навколишнього середовища та підтвердити її (на місцевому матеріалі), описати свої дослідження, зробити висновки.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням [презентацію] та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та організаційну діаграму. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний аркуш з самоспрямування та ведення блогу для проведення само оцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою оцінювання експерименту та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою таблиці оцінювання . Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учитель повинен встановити як учні володіють поняттями кількості теплоти, питомої теплоємності, питомої теплоти згоряння палива та їхніх одиниць, формулами розрахунку кількості теплоти для різних теплових процесів. Для цього учитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційних діаграм визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні поділяються на 3 групи. Для всіх груп проводиться екскурсія на місцеву ТЕЦ, де вони знайомляться із предметом дослідження. На першому уроці група 1 працює над збором матеріалу про типи теплових машин та види палива, які використовуються для роботи нагрівника. Група 2 розробляє план проведення експерименту з визначення найбільш ефективного виду палива, яке використовується в нагрівниках. Третя група збирає матеріал про вплив продуктів згоряння палива на навколишнє середовище. В ході роботи використовуватимуть Інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет із врахуванням положення про авторське право. Учні створюють блог, в якому будуть проводитись обговорення ідей, результатів експериментів та отримуватимуть рекомендації у вигляді коментарів. На другому уроці проводиться експеримент. Для цього учитель разом з учнями готує відповідні матеріали та прилади: різні види палива, посудину для нагрівання води, термометр, годинник. Спалюючи певну кількість палива (за масою) учні визначають на скільки градусів нагрілась вода за певний час. Результати експерименту оформляють в табличному процесорі у вигляді таблиць та діаграм. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. Для цього використовуються презентація1. На третьому уроці учні, ознайомившись із результатами дослідження різних груп, співставляють ці результати та роблять висновки про те, яке паливо більш економне та більш безпечне для використання у телових машинах. Результати своєї діяльності представляють і обговорюють в блозі, що дає учителеві змогу оцінити їх. Учні, які не встигають, отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учителя та учнів-консультантів. Щоб допомогти учням самостійно оцінити свої навички та стати більш незалежними у навчанні пропонується ведення контрольних аркушів з самоспрямування у навчанні.. Для обдарованих учнів планується додаткове завдання – виготовлення моделі теплової машини з найбільшим ккд. Четвертий урок – виготовлення матеріалів для звіту. Кожна група оформляє свою частину дослідження для блогу. Використовуючи Інтернет – технології учні, працюють в групах і розробляють рекомендації для директора школи по підвищенню ефективності роботи нагрівника шкільної котельні. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та розроблених рекомендацій за проектом. Результативність роботи кожного учня заноситься до таблиці оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ладанюк Галина

Фах, навчальний предмет

Учитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Моївка Чернівецький район Вінницька область

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.08-16.08.2013

Місце проведення тренінгу

Вінницький ОІПОПП

Тренери

Пойда Сергій

Матохнюк Людмила