Портфоліо Кіріченко Галини Миколаївни з теми "Людина і природа"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Людина і природа

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

світова література

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Чи можна за допомогою творів художньої літератури навчитися любити природу? Так, якщо уважно читати текст, слідувати за думкою автора, знаходити художні деталі. Тема взаємовідносин людини з природою завжди була актуальною для літератури, починаючи з фольклору. Митці або милувалися чудовими пейзажами, або з їх допомогою намагалися передати душевний стан героя, або протиставляли природу й людину, аби підтвердити думку про необхідність, важливість гармонійного існування й розвитку. Для чого? Мабуть, для того, щоб кожен з нас визначив своє місце у цьому світі, сформував власне ставлення до природи щоб протягом подальшого життя захищати її. Поки в нас є така можливість і час… Спробуємо подивиться на взаємовідносини людини і природи, читаючи повість-притчу Е.Хемінгвея «Старий і море». Мета проекту: з’ясувати філософсько-символічний смисл повісті, сприяти розумінню учнями суті природних явищ як живих і невичерпаних у своїй невимовній красі та неповторності, але водночас байдужих до людини; розкрити сенс фіналу повісті; показати особливості хемінгвеєвського стилю; дати поняття про повість-притчу; поглибити поняття про підтекст.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

1.Учні будуть виразно читати художній текст, обговорювати його з елементами аналізу. 2.Пройдуть тестування для виявлення рівня осмислення тексту. 3. Визначать образи природи, події, вигадані час і простір тощо. 4. Учні виявлять порушені у повісті морально-етичні проблеми і цінності. 5. Розкриють окремі художні особливості твору. 6. Усно та письмово зможуть висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати. 7.Учні повторять теоретико-літературознавчі поняття: - тема та головна думка твору, сюжет і композиція, епізод; - художній образ, художня деталь, літературний герой, головний і другорядні герої; - портрет, пейзаж, інтер'єр; - епітет, порівняння, метафора, гіпербола, алегорія, - уособлення; - повість; 8.Учні отримають поняття про повість-притчу, поглиблять поняття про підтекст. 9.Розвиватимуть навички роботи в групі 10. Отримають досвід в публічних виступах та презентаціях

Опис оцінювання

На початку вчитель демонструє власну презентацію проекту та вхідне оцінювання і таблиці ЗХД. Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання та мережевого опитувальника, за якою перевіряється знання змісту книжки. Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію. Результати дослідження учні презентують засобами PowerPoint. Ця робота оцінюється формою оцінювання , за якою будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість. Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання в групі та контрольного списку само оцінювання.

ЗХД-таблиця

Форма для самооцінювання

Форма відгуку від однокласників

Форма оцінювання презентації

Мережевий опитувальник

Діяльність учнів та вчителя

Прочитати книгу прочитати повість-притчу Е.Хемінгвея «Старий і море» Пройти тестування по книзі. Об'єднатись у групи: 1 група аналізує взаємини людини з життям. - чому старий звертається до моря в жіночому роді? Проведіть паралель «море-жінка». - аналізує зображення моря, стосунки старого з морем і дає відповіді на запитання: що собою являє життя людини? Чи завжди доля складається легко? Створює групову презентацію своїх досліджень.

2 група вибирає із тексту, які одиниці вимірювання є в тексті і переводить їх в одиниці вимірювання, які прийняті в Україні. Створює статтю в учнівський публікації.

3 група - творча. Пишуть вірші, складають кросворди, тести, малюють ілюстрації до книги. Створюють веб-сторінку. 4 група аналізує взаємини людини і природи, для цього аналізує епізод нападу акул на спійману старим рибу з точки зору, що старий – образ людини, а море, акули, рибина – природа. Створюють публікацію «Людини і природа». 5 група аналізує взаємини людини і Всесвіту, відповідаючи на запитання : за допомогою яких образів повісті – притчі Хемінгуей відображає «стихії космосу»? Спираючись на текст, доказують, що людина – частина космосу. Публікують ОСК «Старий і море». Окремі учні получають індивідуальні завдання: - повідомлення «Історія створення повісті Е.Хемінгуея «Старий і море»; - повідомлення про повість-притчу як літературний жанр; - повідомлення – дослідження по образам-символам: море, велика рибина, акули, хлопчик Манолін. По закінченні проекту демонструють свої презентації


Учительська презентація

Учнівська робота

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кіріченко Галина Миколаївна

Фах, навчальний предмет

учитель російської мови та літератури; світова література, етика

Навчальний заклад

Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 81

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

(0564)912941

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8.10-20.10.2012

Місце проведення тренінгу

Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 81

Тренери

Власенко Тетяна Володимирівна