Портфоліо Кірік Ірини з теми "Ком’ютерні віруси - винахід людства"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Kompvirus.jpeg

Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, основи роботи на персональному комп’ютері, технології,українська мова, математика.

Вік учнів, клас

14-15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект з інформатики призначений для учнів 9 класів та учнів першого курсу за професією оператор комп’ютерного набору і виконується у межах вивчення теми «Службове програмне забезпечення».

В наш час всі користувачі комп’ютерів і навіть ті, що ніколи не працювали за ним, бодай раз у житті чули, що ця машина, яка вміє ледь не все, легко може “підхопити” невиліковний вірус. Що він собою представляє? Звідки взявся? Як його виявити та знешкодити? Як запобігти зараженню? Дати відповіді на ці запитання зможуть учні в ході виконання проекту. Крім того цей проект навчить учнів: самостійно збирати інформацію, аналізувати, порівнювати та класифікувати її; обговорювати результати досліджень; працювати в групі і поважати думку кожного та розвивати творчі, дослідницькі здібності. Отримавши завдання, учні об’єднуються у три групи – «вірусологи», «лікарі» та «історики». Під час виконання завдань учні користуються різною літературою, ресурсами Інтернету. Результати своїх досліджень вони оформлять у вигляді презентації, вікі-статті та блогу. Потім будуть презентують свій проект на позакласному заході.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

У цьому проекті викладач використовує різноманітні стратегії оцінювання для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати рівень мислення.

Перед початком проекту викладач використовує демонстрацію своєї презентації та ініціює її обговорення з учнями, щоб визначити попередні знання та навички учнів, уявлення щодо досліджуваної проблеми. Розпочинається робота над таблицею Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався. Спочатку кожний учень самостійно заповнює колонки "Що я знаю про комп'ютерні віруси?" і "Що я хочу дізнатися ще про них?", а тоді проводиться колективне обговорення відповідей з метою виокремлення основних елементів того, про що учні хочуть дізнатися. Наприкінці роботи над проектом учні ще раз звертаються до схеми З-Х-Д, відмічають "Про що я дізнався".

Впродовж роботи над проектом викладач супроводжує учнів у навчанні проведенням консультацій з проектними групами, веде журнал спостережень. Консультації використовує упродовж всього навчального проекту, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовує для моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів.

По завершенню проекту проводиться опитування за допомогою онлайн-опитувальника, яке передбачає засвоєння учнями знань, отриманих в ході роботи над проектом, а також відбувається оцінювання продуктів учнівської діяльності за допомогою розроблених форм і критеріїв, що стимулює взаємооцінювання та самооцінювання учнів своєї роботи.

Оцінювання презентації.

Оцінювання вікі-статті.

Оцінювання блогу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 етап – Знайомство з презентацією вчителя. Обговорення з учнями теми проекту. Визначення ключового та тематичних питань. Визначення рівня обізнаності учнів з даної теми (Таблиця З-Х-Д).

2 етап - Формування 3 малих груп – «істориків», «вірусологів» та «лікарів». Розподіл завдань між групами: - «історики» займаються вивченням етапів розвитку вірусів до сьогодення; - «вірусологи» визначають ознаки зараження комп’ютера та класифікують віруси; - «лікарі» з’ясовують, що таке антивіруси, як вони класифікуються і які заходи необхідно зробити, щоб попередити зараження комп’ютера вірусом.

3 етап - Опрацювання, збирання, систематизація, класифікація інформації учнями з підручників, посібників, довідників, періодичних видань, Інтернет-ресурсів. Добір ілюстрацій відповідного змісту.

4 етап - Під керівництвом викладача обґрунтування висновків з роботи кожної групи. Планування, розробка та створення мультимедійної учнівської презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint. Планування, створення вікі-статті за результатами роботи. Планування, розробка та створення блогу.

Учнівська презентація "Чи хворіє ваш комп'ютер?".

Учнівський блог.

Учнівська вікі-стаття "Етапи розвитку комп'ютерних вірусів"

5 етап - Розробка сценарію позакласного заходу.

6 етап - Проведення позакласного заходу з презентацією отриманих результатів з даної теми для викладачів, майстрів та інших учнів.

7 етап - Викладач перевіряє знання учнів з теми за допомогою онлайн-опитування.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Кірік

Фах, навчальний предмет

Викладач, інформатика

Навчальний заклад

Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної освіти"

Місто\село, район, область

місто Шостка, Сумська область

Контактні дані

ksid40@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19 листопада - 30 листопада 2012 року

Місце проведення тренінгу

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Ніколаєнко Світлана Петрівна

Герасименко Наталія Вікторівна