Портфоліо Кучеренко Людмили Іванівни за проектом "Чарівний світ симетрії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми "Чарівний світ симетрії"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

геометрія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Геометричні перетворення

Вік учнів, клас

9 клас

Повний План вивчення теми

Навчальний план

План впровадження

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні зможуть Знати • Означення симетрії відносно точки; • Означення симетрії відносно прямої; • Здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; • Графічно відображати творчий задум; • Давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності; • Застосовувати принципи конструювання та моделювання у творчій діяльності; • Здійснювати конструювання та моделювання за графічним зображенням, за технічними умовами чи власним задумом Уміти • Описувати симетрію відносно точки і прямої; • Будувати фігури, в які переходять дані фігури при перетвореннях руху; • Наводити приклади навколишнього світу, які мають центр та вісь симетрії; • Розкладати та створювати об’єкти за допомогою композиції перетворень; • Знаходити симетрію відносно точки і прямої в природі; побуті; мистецтві; архітектурі; літературі • Швидко і ефективно шукати інформацію; • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування; • Критично та компетентно оцінювати інформацію; • Здійснювати само спрямування у своїй роботі; • Працювати в команді; • Презентувати свої досягнення; • Швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, уміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

Мати навички • Робити над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація; • Здійснювати вибір та приймати комплексні рішення; • Визначати та ставить суттєві запитання для прояснення різноманітних позицій з питання симетрії; • Оформляти, аналізувати та синтезувати інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання; • Ефективного спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах; • Базового розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації; • Використовувати цифрові технології комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві математичних знань; • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації

Опис оцінювання

Упродовж виконання проекту проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських робіт та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, який продукт вони будуть створювати. Щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні учні користуються контрольним списком самоспрямування . Також з цією метою використовуються нагадування і підказки. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.


Форми оцінювання

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку роботи учні визначають цінність проекту для себе (попереднє опитування), вибирають один із запропонованих напрямків роботи. Учні працюватимуть з листами опитування та організаційними діаграмами. Частина учнів залучається до підведення результатів опитування (з 9 класу вивчається статистика – можна визначити моду, медіану). Організовується спілкування засобами Інтернету на час виконання проекту. Пропонується вести сторінку обговорення на WIKI 1 крок Для поглиблення поняття симетрії учням пропонується пройти тест та завдання (див. „Дидактичні матерали”). 2 крок  групова та індивідуальна робота під керівництвом вчителя. Одна частина учнів працює над дослідженням рослинного світу, друга частина – тваринного, третя - архітектури, четверта - поезії.  учні самостійно висувають гіпотезу і знаходять її підтвердження в ході дослідження (підбирають ілюстрації та експонати відповідно змісту); 3 крок  проводять заняття на місцевості – пошук конкретних прикладів;  вивчають електронні документи Інтернету; пошук ілюстрацій 4 крок  після зібраних доказів приходять до висновків – порівнюють, де симетрії більше; в якому світі вона є завжди, а в якому її може і не бути. Дають відповідь на поставлене в проекті запитання; 5 крок  під керівництвом вчителя навчаються робити презентацію: розробляють сценарій та зміст слайдів, створюють її в Poer Point;  створюють вірші, малюнки, короткі твори за темою. 6 крок  під керівництвом вчителя навчаються створювати свої публікації в Microsoft Publisher, висвітлюючи ідею ключового та тематичного питання (планування, розроблення ідеї публікації та її реалізація: результати анкетування, збір статей, результатів дослідів та їх оформлення).  під керівництвом вчителя складають план створення сайту та послідовно здійснюють його. 7 крок Створюють сайт (публікацію, презентацію) з розповіддю по тематичному питанню для закріплення набутих навичок використовувати інформаційні ресурси. 8 крок В кінці роботи над проблемою учні створюватимуть свою мультимедійну презентацію. При цьому вони:  Проводять показ презентації– звіт про виконану роботу перед класом(батьками),  Вивішують публікації як шкільну стінну газету.  Аналізують відгуки про створений сайт.  На майбутнє – вдосконалення і доповнення сайту.


Опитувальник

Проектна робота учнів 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122 "Де зустріти симетрію?"

Форми оцінювання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кучеренко Людмила Іванівна

Контактні дані

bagatcka@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28 травня - 01 червня 2012

Місце проведення тренінгу

м.Дніпропетровськ, *Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Харлаш Людмила Михайлівна

Кущова Тетяна Анатоліївна


Мої закладки

ТРЕНІНГИ

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 28 травня - 01 червня 2012