Портфоліо Кустурової Ольги Іванівни з теми : "Дієприкметник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Назва проекту

Дієприкметник

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Російська мова. Інформатика. Українська література

Навчальна тема

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Дієприкметник як особлива форма дієслова» передбачає вивчення навчального матеріалу згідно з державним стандартом та вимогами ХХІст. На початку проекту учні фомують групи, кожна з яких займається дослідженням своєї теми : «Загальне значення», «Морфологічні ознаки», «Синтаксична роль». В результаті роботи над проектом учні з`ясовують загальне значення, морфологічні ознаки; досліджують синтаксичну роль дієприкметника; навчаються правильно утворювати та вживати дієприкметники; знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою орфографічних правил; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила; створюють пам’ятки для учнів гімназії з метою удосконалення орфографічних навичок; створюють блоги та веб-сайти відповідно до теми проекту з метою демонстрації результатів; створюють мультимедійні презентації для захисту проекту.

Повний план вивчення теми

Навчальні цілі

Дати уявлення про семантику дієслова, сферу його вживання у мовленні, ознайомити із граматичними ознаками; формувати навички впізнавати дієприкметники в тексті, відрізняти дієприкметники від прикметників; розвивати орфографічну, пунктуаційну грамотність; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення мови. Систематизувати знання учнів про загальне значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Навчати знаходити орфограми і пояснювати їх. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів на дошці та в зошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів, зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопиченням інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. В ході поекту учні навчаться: утворювати дієприкметники від дієслів; відрізняти дієприкметники від прикметників; розрізняти дієприкметники активного та пасивного стану; визначати засоби творення дієприкметників; писати правильно дієприкметникиза вивченими орфограмами; пояснювати орфограми та пунктограми, пов'язані з дієприкметником; творчо та інноваційно підходити до завдань; критично мислити; вміти вирішувати проблеми; розвивати комунікативні навички та навички співпраці; уміти працювати з інформацією, мати медіа та комп’ютерні навички; розвивати життєві та кар’єрні навички; проявляти лідерство та відповідальність.

Опис оцінювання

Оцінювання проводиться протягом всього проекту й акцент робиться як на змісті навчальної теми, так і на навичках ХХІст. Воно повинно бути зосереджене на потребах учнів, а саме це допоможе досягненню поставлених навчальних цілей. Залучення учнів до процесу оцінювання змінює їх ставлення до навчання, допомагає учням розвивати навички мислення вищих рівнів, при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання.

Діяльність учнів

 Реалізація

1. Робота в групах. 1) Учні формують групи, обирають назву, придумують клич. 2) Кожна група виконує своє завдання: опрацювання матеріалу підручника.

  Група 1:"Загальне значення дієприкметника"
    Ознайомлення з семантикою дієслова, сферою вживання у мовленні, творенням дієприкметників від дієслів. 
    Створити буклети, листівки.
    Створити презентацію для захисту проекту.
  Група 2:"Морфологічні ознаки"
    Ознайомлення з граматичними ознаками дієприкметників. 
    Формувати навички розпізнавання дієприкметників у тексті, вміння відрізняти від прикметників.
    Створити буклети, листівки.
    Створити презентацію для захисту проекту 
  Група 3:"Синтаксична роль"
    Ознайомлення з дієприкметниковим зворотом.
    Формувати навички правильного вживання розділових знаків при дієприкметниковому звороті.
    Створити пам’ятки для всіх учнів гімназії з метою уникнення орфографічних і пунктуаційних помилок.
    Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів. 

3) Змагання між командами «Я – тобі, ти – мені». 4) Гра «М'ячик»: команди перекидають м'ячик, називаючи дієприкметники.

2. Тренувальні вправи. 1) Робота «на дружбу» (на дружбу – означає, що в результаті якоїсь роботи в групі у всіх зошитах має бути все однаковим): виконання вправи підручника. 2) Естафета хвилинних випробувань: одночасно біля дошки працюють учасники від кожної групи-команди. Запис словосполучень є дієприкметниками (за матеріалом підручника). 3) Робота у зошитах з плівки. (Аркуш із надрукованими завданнями вкладаємо у файл – це сторінка зошита із плівки. Працюють учні у такому зошиті спиртовими маркерами: вставляють пропущені букви, підкреслюють необхідну відповідь тощо). Підкресли зайве слово: 1) вивчений, накреслений, червоний; 2) міцний, солодкий, закінчений; 3) закутий, дерев'яний, почорнілий; 4) працюючий, житній, посивілий.

Етап контрольно-оцінюваний 1. Усний варіант ланцюжка. Учні відповідають від слабшого до сильного й назад. Повтор у ланцюжку обов'язковий.

Колективна робота:

    Організація перегляду учнями 7-х класів презентацій, пов’язаних з темою проекту.
    Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням гімназії. 
  Діяльність учителя
    Вчитель роздає батькам буклети.
    Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним питанням, організовує дискусію на тему проекту. Протягом виконання проекту вчитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.
    Наприкінці проекту вчитель організовує захист дітьми своїх проектів.=

Відомості про автора

Кустурова Ольга Іванівна

Філолог. Викладач української мови та літератури

Одеська гімназія №4 Одеської міської ради Одеської області

м.Одеса, Малиновський район

Контактні дані

0672716443

arpeska@mail.ru

olgaodessacom522gmail.com

Відомості про тренінг

23-27 липня 2012 р.

м. Одеса, Малиновський район Одеський навчально-виховний комплекс №53

Тренери:

Стешенко Ольга Миколаївна, Смірнова Марина Юріївна