Портфоліо Кульбаки Т. В. з теми "Світ світла "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Світ світла

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - фізика. Другорядні - природознавство, астрономія, образотворче мистецтво, біологія, інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Світлові явища

Вік учнів, клас

12 - 13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Тема проекту «Світ світла», він виконується при вивченні в 7 класі теми «Світлові явища». При виконанні проекту учні вивчають теоретичний матеріал, використовуючи ІКТ, створюють презентації, виконують моделі приладів, проводять експерименти. Знаходять їх прояв в природі і застосування в побуті і техніці. В ході спостережень за природними явищами та огляду літератури навчаються бачити прекрасне, що приводить до виховання любові та дбайливого ставлення до природи. В кінці проекту учні зроблять висновки, які донесуть до своїх слухачів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми " Світ світла "

Навчальні цілі

Дати уявлення про світло, його природу, закони геометричної оптики; познайомити з елементами фотометрії та хвильової оптики; сформувати практичні навички розв’язування задач на закони геометричної оптики, лінзи, світлові потоки; розповісти про практичне застосування знань про світло.

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою анкетування. Таблицю "ЗХД" учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об'єднуються в групи, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності . ПІд час роботи над проектом вчитель веде журнал спостережень за роботою учнів в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для оцінки та взаємооцінки. На захисті проекту проводиться самооцінка, оцінка роботи учасників проекту.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

План проведення проекту


План проведення проекту

Познайомити батьків та учнів з методом проектів . Отримати від батьків дозвіл на роботу дітей в Інтернеті . Познайомити учнів з інформацією про авторське право , які знання повинні вже мати учні, якими комп’ютерними та іншими навичками учні мають володіти перед тим, як вони почнуть працювати у проектах 1.Розробляючи тему проекту, учні разом з учителем визначають Ключове питання , обговорюють тему проекту, розподіляються по групах та обирають партнерів для виконання проекту. 2.Учні використовують різні джерела інформації з застосуванням комп’ютерних технологій для збору даних та виконання своїх проектів, презентацій, публікацій. 3.Виконують дослідницьку роботу, пов’язану з цим проектом. 4.Самостійно аналізують та роблять висновки, обговорюють їх та обмінюються думками. 5.Збирають інформацію з Інтернету та інших джерел, систематизують її та аналізують. 6.Обговорюють та працюють над планом створення веб-сайту , публікації, презентації. 7.Демонструють свої роботи учням школи.

1 тиждень Формування оцінювання і планування. Робота з усіма учнями -евристична бесіда в ході демонстрації вступної презентації вчителя;коротке опитування , обговорення загального плану проекту.

2 тиждень експериментально – аналітичний "Визначення напрямку пошуку, пошук інформації в різних джерелах (по групах)" 1 група-Підготовка презентацій . Учні готують матеріали для презентацій, використовуючи Інтернет - ресурси, довідникові матеріали, додаткову літературу. 2 група -Практикум розвязування задач. Учні складають міні - збірники задач різного рівня складності, готують тестові матеріали. 3 група -Виготовлення моделей, приладів. Учні виготовляють прилади, проводять досліди , роблять відеозйомку домашніх експериментів, готують демонстрації на день захисту.

3 тиждень - Коригування проектів та підготовка до захисту -Самооцінювання спільної роботи в проекті за допомогою контрольних аркушів.

4 тиждень Заключний етап -Захист проекту перед класом. Демонструються презентації.. Проводиться експрес - перевірка фактичних знань з теми: індивідуальні завдання по розвязуванню задач, виконання тестових завдань. Демонструються моделі, прилади, проводяться експерименти, демонструються відео експериментів ( в слайдовому режимі). Обговорення, оцінювання, висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кульбака Тетяна Володимирівна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та астрономії, фізика

Навчальний заклад

Мар'їнська загальноосвітня школа I - III ступенів №1 Мар'їнської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Мар'їнка Мар'їнського району Донецької області

Контактні дані

tkulbaka555gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13 - 18 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Мар’їнська загальноосвітня школа I-III ступенів №1Мар’їнської районної ради Донецької області

Тренери

Калініченко Алла Леонідівна