Портфоліо Кулакової Наталії з теми: "Історія розвитку обчислювальної техніки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

КОМП'ЮТЕР І КНИГА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, українська література, історія.

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

14 - 15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з інформатики, 9 клас з теми «Історія розвитку обчислювальної техніки». Учні працюють над дослідженням теми «Комп’ютер і книга в інформаційному просторі.» Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють отримані на уроках знання про етапи розвитку обчислювальної техніки, закономірності її виникнення в даний історичний період в даному регіоні. Розглядають і класифікують покоління ЕОМ. За результатами проекту проводяться дослідження «Книга і комп'ютер в інформаційному просторі».Учні діляться на три групи.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні повинні: • Пояснювати етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. • Описувати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини. • Оформлювати, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблеми та відповідей на запитання. • Ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання. • Вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації. • Ефективно використовувати час та розподіл робочого навантаження. • Належно та продуктивно працювати разом з іншими. • Використовувати для досягнення цілей сукупний інтелект групи, коли це необхідно. Освітня: ознайомитись з історією розвитку обчислювальної техніки; дати уявлення про основні етапи розвитку ОТ, про покоління ЕОМ, про розвиток вітчизняної індустрії в галузі обчислювальної техніки; Розвиваюча: сприяти розвитку творчої активності учнів, інтересу вивчення предмету; Виховна - розвиток акуратного та дбайливого ставлення до технічних засобів

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту батькам та учням роздаються [буклети1 буклети2 з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі та навички мислення 21 століття.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з запропонованої теми проекту та вибору груп, учням пропонується переглянути презентацію вчителя, пройти опитування і заповнити таблицю.

Учні ознайомлюються із завданням проекту за допомогою презентації

Значна увага приділяється опрацюванню з учнями критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. У процесі виконання завдань навчального проекту учні долучаються до самоконтролю організації власної діяльності. Заповнюють лист для успішного навчання.

Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати свої роботи. До оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють картки «Завдання для виявлення навчальних потреб учня».

Форми для оцінювання: Критерії самооцінювання роботи в групі Контрольні списки для оцінки Контрольний список для вікі-сайту

Діяльність учнів та вчителя

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує презентацію для виявлення уявлень й інтересів учнів, в якій ставиться проблемне питання, формується мотивація роботи над проектом, відбувається розподіл завдань для груп. Ознайомлення з проектом. I етап – підготовчий (І тиждень) Навчальна тема розпочинається із ознайомлення учнів із вступною презентацією вчителя, з допомогою якої визначається рівень обізнаності учнів по даній темі. Прегляд презентації супроводжується заповненням картки. ІI етап - мотиваційний (ІІ тиждень) Робота над проектом починається з того, що в ході перегляду презентації вчителя "Книга і компютер в інформаційному проспорі" перед учнями ставляться проблемні запитання, визначаються теми досліджень, учні вмотивовуються на проведення досліджень в проекті, створюється позитивний емоційний настрій. Перед початком роботи учні знайомляться з критеріям оцінки діяльності над проектом. Визначаються цілі і завдання проекту. ІIІ етап - підготовчий (ІІІ тиждень)

Учні повинні дослідити: І група учнів «Книголюби» створює презентацію – «Як книга до людей прийшла». Взяти у бібліотеці літературу про написання найдавніших книг, історію їхнього винаходу, знайти картинки найдавніших книжок до сучасних.

ІІ група «Комп"ютерники» створює презентацію – «Як виникла комп’ютерна техніка». В мережі Інтернет знайти інформацію про обчислювальні прилади та картинки, вчених-дослідників та їх портрети від початку створення до сьогодення. Спираючись на дані соціологічного опитуван¬ня, будуємо за таблицею діаграми.

ІІІ група «Дослідники» досліджує «Чи стаємо ми залежними від комп’ютера, коли отримуємо інформацію?». Робить опитування серед школярів, через мережу, будує графік, таблиці, пише висновок. Роблять висновки про використання тієї чи іншої діаграми для більш якісного відтворення результатів опитування. Кінцевий результат: Між групами проводиться соц.опитування, переглядаються презентації, висновки. Вчитель дає учням список рекомендованих використаних джерел, або учні шукають це самостійно. Використовують різні стратегії щодо плагіату. Електронну пошту будуть використовувати різні групи учнів для спілкування один з одним. для консультації з вчителем. Створити свій чат-простір на короткий період. Створити чат-простір для проекту. Миттєві повідомлення використовувати для більш швидкого обміну інформації, між групами, вчителем. Створення вікі-статті учнями «Інформаційний простір». Вчитель створює навчальний матеріал «Успішне навчання учнів» у вигляді текстового документа з формами та таблицею для кращого сприйняття успішності учня, де учень дає письмові відповіді на запитання.

Презентація І групи "Як книга до людей прийшла"

Презентація ІІ групи "Як виникла компютерна техніка"

Учнівська вікі-стаття ІІІ групи "Інформаційний простір"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Кулакова

Фах, навчальний предмет

Вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця) та основ інформатики. Вчитель інформатики

Навчальний заклад

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№4

Місто\село, район, область

Новоукраїка, Кіровоградська обл.

Контактні дані

Е-mail: natalikul76 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15 - 19 жовтня 2012 р.

Місце проведення тренінгу

КОІППО

Тренери

Скрипка Г.В., Литвиненко О.В..