Портфоліо Кузьмичової Світлани з теми "Створення дизайн-проєкту класу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Створення дизайн-проекту класної кімнати

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, информатика,геометрія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Знання означень геометричних фігур на площині, рівності і подібності фігур; видів геометричних перетворень; методів, що застосовуються в геометрії. Уміння виконувати основні побудови циркулем і лінійкою; застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних

Вік учнів, клас

7 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Геометрія 7 клас. Побудови циркулем і лінійкою. Геометричні перетворення. Координати і вектори. Геометричні фігури в просторі

Повний План вивчення теми

 Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання:

Група 1: 1. Знайти інформацію в Інтернете 2. Намалювати кабінет в майбутньому 3. Зробити необхідні розрахунки

Група2: 4. Створити презентацію для захисту проекту 5. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів 6. Створити групу в соціальній мережі, присвячену роботі над проектом

Група 3: 7. Розробити статтю в шкільній газеті 8. Створити презентацію для захисту проекту 9. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів  Колективна робота: 1. Організація перегляду учнями всієї школи фільмів та презентацій, пов’язаних з темою проекту 2. Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням школи 3. Створення шкільної газети на тему проекту  Діяльність учителя  До початку проекту учитель знайомить батьків та вчителів з перевагами методу проектів, використовуючи для цього буклет  Окрім всього необхідно отримати Дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, організувати заповнення форми щодо збереження конфіденційності учня та Форми батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет  Для правильного та зручного проведення проекту учитель може використовувати План впровадження проекту  Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним відео, організовує дискусію на тему проекту. Далі учитель демонструє презентацію, присвячену проекту, формує групи учнів, формулюючи перед ними завдання. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.  Учитель має також створити сайт, присвячений темі проекту, на якому повинні розміщуватись посилання на продукти діяльності окремих груп (сайт, блог, та ін…)  Важливим елементом в роботі учителя є блог, створений ним для цього проекту. В блозі учитель формулює завдання для кожної із груп та рекомендує список використаних джерел. Окрім всього цей блог використовується учнями для обговорення питань, які виникають в ході виконання проекту  Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми своїх проектів. Можливим є також організація всешкільних зборів, де б були розглянуті результати проекту з пропозиціями удосконалення.

Навчальні цілі

Пояснює, що таке: задача на побудову; геометричне місце точок. Зображує на малюнках коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо нього. Описує взаємне розташування кола і прямої. Формулює: означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола, кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник; властивості: серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра і хорди, точки перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника, точки перетину бісектрис кутів трикутника. Доводить властивості: дотичної до кола, існування кола, вписаного в трикутник, та кола, описаного навколо трикутника. Доводить правильність виконаних побудов для основних задач. Розв’язує основні задачі на побудову та нескладні задачі, розв’язання яких зводиться до основних побудов. Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач. Володіє навичками 21 століття: Творчість і інноваційність; Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; Комунікативні навички та навички співробітництва

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних понять теоретичного та практичного використання набутих знань. Поточний контроль набутих знань та процесу створення групових презентацій контролюється завдяки блогу вчителя. Проміжний контроль середнього рівня теоретичних знань учнів здійснюється за допомогою інтернет-опитування. Виявлення рівня знань окремих учнів з теоретичної та практичної частини проходить під час семінарських занять у класі. Кінцеве оцінювання проводиться на загальному урокі-форумі у вигляді доповіді про зміст створених учнями сайтів та взаємному оцінюванню групами учнів створених сайтів. Форми для оцінювання: [ Форма оцінювання сайтів.] Форма оцінювання промови. Форма оцінювання продукту.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання: Група 1:

1.	Знайти інформацію в Інтернете 
2.	Намалювати кабінет в майбутньому
3.	Зробити необхідні розрахунк 

Група2:

4.	Створити презентацію для захисту проекту 
5.	Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів 
6.	Створити групу в соціальній мережі, присвячену роботі над проектом 

Група 3:

7.	Розробити статтю в шкільній газеті  
8.	Створити презентацію для захисту проекту 
9.	Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів 

Колективна робота:

1.	Організація перегляду учнями всієї школи фільмів та презентацій, пов’язаних з темою проекту 
2.	Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням школи 3. Створення шкільної газети на тему проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кузьмичова Світлана Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та фізики, математика фізика

Навчальний заклад

Одеська ЗОШ № 56

Місто\село, район, область

Одеса

Контактні дані

0936840081

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08.2012,08.08.2012

Місце проведення тренінгу

ОЗОШ № 94

Тренери

Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григоріївна