Портфоліо Кубрак Юлія Анатоліївна з теми "Великі географічні відкриття"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Великі географічні відкриття-зустріч цивілізацій.

Основні та другорядні (дотичні навчальні предмети)

Історія, географія, література, образотворче мистецтво.

Навчальна тема

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ:ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 1.Відкриття європейців. 2.Завоювання Нового Світу.

Вік учнів,клас

8 клас 13-14р.

Стислий опис

Проект нарвлний на раціональне використання часу під час вивчення даної теми. На розвиток кругозору учнів, на поповненн додатковими знаннями. Опрацювання додаткової довідникової або пізнавальної літератури.

Повний план вивчення теми

план шаблону проекту

план впровадження проекту [1]

Навчальні цілі

Формувати вміння на основі опрацьованих матеріалів давати характеристику історичним діячам; пояснювати та застосовувати поняття: «Великі географічні відкриття», «колонія», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий робітник»;описувати подорожі європейців, доколумбові цивілізації Америки, життя і побут людини раннього Нового часу; Виробляти вміння учнів переконливо демонструвати вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних;Формувати наички створення презентацій, які будуть мати інформаційну цінність для однокласників, та зацікавлених осіб; Вдосконалення навичків збирання та обробки даних кількома способами, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про мореплавців, мандрівників Нового часу; Виховання толерантного ставлення до надбань та культури інших народів. Опис оцінювання (скопіювати з Плану)=

Перед початком виконання проекту на 1 уроці відбувається попереднє оцінювання знань учнів під час заповнення таблиці ЗХД, та усного опитування Під час виконання всього проекту вчитель протягом наступного уроку веде спостереження за роботою дітей в групі. Переглядається систематичне заповнення щоденнику підготовки проекту, виконання тестів, або завдань. Під час захисту проекту відбувається оцінювання мультимедійних презентацій за наступним зразком . Також оцінювання оформлення буклетів відбувається учасниками проекту з дотриманням критерій висунутих раніше вчителем. Також представлення інформаційних бюлетенів відбувається оцінювання безпосередньо учасниками груп з дотриманням основних вимог. В групах відбувається само оцінювання своїх продуктів, та оцінювання інших учасників групи.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Ознайомлення з публікаціей адміністрації, учнів школи, вчителів- предметників, батьків.

буклет

,буклет [2] булет 1.Тиждень презентація вчителя Учитель ознайомлює учнів з темою проектів, націлює на роботу. В процесі перегляду вступної презентації учні заповнюють таблицю ЗХД.таблиця ЗХД Під час інструктажу з підготовки до виконання проекту учитель знайомить учнів з основними положеннями про авторське право, з критеріями оцінювання корисності використаних та відвідуваних сайтів, надаються веб-ресурси, які можуть бути використанні в подальшій роботі. Ознайомлення з зразком оформлення бібліографічного опису. Учитель пропонує учням заняти місце в будь-якій з запропонованих груп( на 4 групи по 6 учнів, враховуючи різні рівні засвоєння навчального матеріалу.) правила роботи за компютером Кожна група отримує завдання , яке буде виконувати протягом місяця. авторське право 1.група «Хронологи» ознайомиться з передумовави великих географічних відкриттів, з основними подіями. Знайдуть свідчення цих подій в історичних документах. Укладуть хронологію певних подій.

2група ознайомиться з біографією видатних мандрівників даного періоду. Пошук нових додаткових відомостей з даного періоду історії.Познайомиться з публікаціями в газетах, журналах тощо.

3 група Створення узагальнених схем, таблиць,які демонструють значення великих географічних відкриттів для європейського народу.Демонстрація прикладів, як змінилося повсякденне життя . 4.група творча складання та обчислювання хронологічних задач. Складання кросвордів, ребусів, шифрувань тощо. Учні розробляють опитувальник «Що нам відомо про Великі географічні відкриття» , щоб з’ясувати на що необхідно звернути уваги під час виконання проекту, який буде розміщено в соціальних мережах. щоденник учня

2Тиждень. Створення продуктів проекту.список використаних джерел Учні працюючи в групах опрацьовують первинно зібраний матеріал.анкета опитування Опрацювання літератури, яку пропонує вчитель і яку підготовили учні. Корекція і редагування підготовлених частково робіт. план роботи на компютері Надання консультації вчителем, або консультантами підготовлених вчителем.. Створення окремих частин навчального проекту: презентації, публікації. Створення дидактичних матеріалів.пошукова діяльність створення презентації учнями

3Тиждень. Захист підготовлених проектів.[http://docs.google.com/open?id=0B6qWKiCY2HuFakdUOXV2VFlFdXc проект учнів Учні, під час захисту робіт здійснюють самооцінку, та намагаються рецензувати роботи опонентів, до відповідно раніше представлених критеріїв. Відбувається рефлексія,оцінювання навчальних досягнень учнів .

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Кубрак

Фах, навчальний предмет

учитель історії

Навчальний заклад

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Димитровської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м.Димитров Донецька область

Контактні дані

j.kybrak@gmail.com.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012р.- 02.06.2012р

Місце провведення тренінгу

ДІППО

Тренери

Стрига Марія Валеріївна