Портфоліо Кручок Олесі з теми "Показникова та логарифмічна функції"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Показникова та логарифмічна функції

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика, фізика, астрономія, природознавство, географія

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект "Те, що сьогодні доведено, колись існувало тільки в уяві." розроблено відповідно до навчальної програми академічного рівня вивчення алгебри і початки аналізу для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.Учні будуть розробляти інформаційні бюлетені та створювати веб-сторінки зі статтями для шкільного веб-сайту. Також учні будуть створювати і демонструвати мультимедійні презентації для класу, де познайомлять інших учнів з основними досягненнями в галузі алгебри. Під час роботи над проектом учні будуть розвивати навички високого рівня та просторову уяву. Вони будуть проводити різні види робіт: працювати з науковими джерелами, створювати алгебраїчні проекти із використанням комп’ютера. Основна ідея проекту полягає у розвитку самостійності, творчого потенціалу, інтелекту учнів; прагненні до самовдосконалення і самореалізації.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, а також Таблицю З-Х-Д і схему для визначення рівня знань учнів щодо основних запитань про алгебру та її роль у житті людини, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб-сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів, вчителем створено спеціальну Форму оцінювання вікі-сайтів. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів – «Показникова та логарифмічна функції».

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо). Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа). До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка 1, сторінка 2) з основами проектного навчання колегам, адміністрації школи та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми ([ Презентація]).

Тиждень 1. Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Застосування показникової та логарифмічної функції до опису реальних про­цесів? Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Чи є логарифмічна та показникова функції важливими в математиці? - Які подібні функції ви знаєте? - Чи є загальні випадки цих функцій? Також ознайомити учнів про роль кожної групи в проекті. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Д і схему а також завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3) для визначення рівня знань. Учні об’єднуються у три групи (за інтересом), в кожній групі по 5-6 учнів. Кожній групі надаються ролі: Історики; Юні математики; Логіки. Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня). Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи (приклад візитки). Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Юні математики» власний блог - блог групи «Юні математики», до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, для групи «Історики» - створити Вікі-статтю групи «Історики» в проекті «Показникова та логарифмічна функції», а групі «Аналітики» - прозвітувати про свою роботу, створивши презентацію групи «Аналітики». Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Історики», Шаблон для групи «Юні математики», Шаблон для групи «Логіки») та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Все в твоїх руках" можна отримати на сторінці ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карту знань.

Тиждень 2. Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів з інформацією щодо авторського права за допомогою презентації [«Авторське право та правомірне використання джерел»], для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад 1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Історики» власний блог - блог групи «Історики», до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, для групи «Юні математикик» - створити Вікі-статтю групи «Юні математики» в проекті «Те, що сьогодні доведено, колись існувало тільки в уяві.», а групі «Логіки» - прозвітувати про свою роботу, створивши презентацію групи «Логіки» Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання: Завдання для групи «Історики»:

ознайомитись із історією розвитку функції; дослідити питання щодо унікальних можливостей функції; дати відповідь на запитання «Що таке функція?».

Завдання для групи «Юні математики»:

ознайомитись з логарифмічною та показниковою функцією; дослідити по графіку їхні екстримальні точки; дати визначення поняттю «логарифмування».

Завдання для групи «Логіки»:

ознайомитись і проінформувати, які подібні функції відомі?; дослідити можливі загальні випадки; дати відповідь на запитання «Чи є логарифмічна та показникова функції важливими в математиці?».

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання Вікі-сайтів. Для формування само спрямування у навчанні учні періодично перевіряють себе за такими документами: Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні, а також Форма оцінювання виконання групового завдання.

"Тиждень 3". На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження.

Група "Історики" має:

- проаналізувати вплив важливість появи ;

- проаналізувати особливості сільського господарства, пов’язаних з характером його виробництва;

- скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про показникову та логарифмічну функції, де вони зустрічаються в житті та побуті людей. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

Група "Юні математики" має:

- передбачити впровадження вимог щодо екологічної безпеки в системі сільськогосподарського природокористування;

- визначити шляхи запобігання хвороб сільськогосподарських культур;

- провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, яка їх роль щодо охорони навколишнього середовища. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

Група "Логіки" має:

- визначити основні системи землеробства;

- висунути гіпотезу, що сільське господарство — одна з найважливіших галузей матеріального виробництва;

- скласти анкету і провести опитування у класному колективі щодо збору інформації про переваги та недоліки ведення аграрного виробництва. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи. Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ Форма оцінювання виконання групового завдання.

"Тиждень 4." На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Група "Історики":

- визначити цінність застосування мінеральних добрив;

- виділити головний чинник формування рельєфу земної поверхні.

Група "Юні математики":

- проаналізувати роль людини в охороні навколишнього середовища;

- обговорити процедури екологічного моніторингу.

Група "Логіки":

- прояснити які існують сільськогосподарські системи та класифікувати їх;

- встановити складові традиційного і органічного землеробства та знайти відмінності.

Результати діяльності будуть представлені у шкільній акції: «Якщо кожен з нас цінуватиме рідну землю – ми здобудемо перемогу!», на яку планується запросити батьків та вчителів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

<p style="text-align: justify;">Кручок Олеся Сергіївна</p>

Фах, навчальний предмет

Вчитель математика, фізики та астрономії

Навчальний заклад

<p style="text-align: justify;">Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського</p>

Місто\село, район, область

<p style="text-align: justify;">м. Вінниця</p>

Контактні дані

<p style="text-align: justify;">lesunia1995@gmail.com</p>

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

<p style="text-align: justify;">05.02.2016-12.05.2016</p>

Місце проведення тренінгу

<p style="text-align: justify;">Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського</p>

Тренери

<p style="text-align: justify;">Кобися Алла Петрівна</p><p style="text-align: justify;"></p>