Портфоліо Кривошеєнко Дмитра Андрійовича з теми Оптичні явища

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Оптичні прилади

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, Інформатика, Біологія,

Навчальна тема (як записано в програмі)

Оптичні прилади у житті людини. Модель ока. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата). Інерція зору.

Вік учнів, клас

8 – клас (12 річна освіта, школи-інтернати для дітей з особливими потребами), 11-13 років.

Стислий опис

Навчальний проект розрахований на учнів 8 класу (12-ти річного навчання), розділ “Світлові явища”, тема “Оптичні прилади”. Учні отримують мотивацію від вчителя, отримують питання до розгляду, за допомогою ІКТ та навчальної літератури, вони досдіджують: призначення окулярiв, лiнз, оптичних приладiв, застосування лiнз та оптичних приладiв. Вчитель супроводжуе учнів, слідкує за виконанням роботи. Наприкінці проекту учні готують проектний продукт, учитель перевіряє розроблений проект.

Повний план вивчення теми

План вивчення теми Оптичні прилади

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1. В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть грати роль наглядностей на уроках з фізики.

2. В учнів будуть вдосконалюватися навички збору та обробки інформації.

3. Формування в учнів уміння з’ясовувати ознаки вад зору.

4. В учнів будуть формуватися навички складання найпростішого оптичного приладу.

5. Формування в учнів умінь розв’язувати задачi, застосовувати формули лiнзи, освiтленостi; будувати хiд промiнiв утворенi за допомогою лiнз.

6. Учні формують навички пояснювати призначення окулярiв, лiнз.

7. У учнів формуеться поняття та навички: створення інформаційних даних, використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування та досліджень, організації; оцінювання інформації; володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації; з’ясування способів інтерпретації інформації різними особами; включення або відсутність різних оцінок та точок зору; усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку; вміння швидко та ефективно шукати інформацію; критично та компетентно оцінювати інформацію; вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; з’ясувати спосби інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.

8. В учнів будуть вдосконалюватися навички: з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; здійснення вибору та прийняття комплексних рішень; оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання; вміле, відповідальне мислення; гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; прийняття відповідальності за результати спільної роботи; розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування; здатність оригінальності та інноваційності в діяльності.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учитель буде оцінювати такі учнівські роботи як: письмові роботи, презентації, виступи учнів, контрольні списки питань, журнали досліджень, З-Х-Д таблиці; Для оцінювання учитель буде використовувати такі методи:

- Контрольний список для рефлексії

- Контрольний список зі спілкування

- Оценивание презентации

- Оцінювання блогу

- Оцінювання навичок спілкування

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

I - етап проекту (один урок): На початку проекту учитель, на педраді, роздає колегам публікацію по проектній технології. На початку проекту, вчитель проводить дітям вступний інструктаж поведінки в класі інформатики, враховуючи особливості візуального, акустичного і кінестетичного типу учнів учитель об’єднує учнів у групи для того щоб правильно змотивувати дітей та викликати інтерес до проекту. Групам: демонструється аудіо-візуальна презентація. У ході презентації, щоб об’єднати дітей на однакові рівні за знанням учні заповнюють таблицю попередніх знань, та організаційну діаграму. Дітям показуються прибори котрі є оптичними приладами. Далі на даному етапі учитель об’єднуе учнів в 2 групи, по 3-4 дитини, враховуючи особливості навчання, що визначаються відмінностями в роботі лівої/правої півкуль мозку, кожна з груп отримує свої запитання, для відповідей на які їм потрібні нові знання.

II - етап проекту (два урока): Кожна з груп розділяє між собою ролі та обов’язки, виконують дослідницькі функції, учні можуть використовувати різноманітну літературу, глобальну мережу Інтернет, учитель пропонуе дітям список джерел, за допомогою яких вони відповідають на такі питання: що таке лінзи, які бувають лінзи, в яких оптичних приладах використовують, знаходять будову ока, досліджуют хвороби ока, які засоби коррекції підходять до кожного з захворювань. За допомогою пошуку по інтернету, учні знаходять інформацію по темі дослідження, копіюють її, з урахуванням авторського права та плагіату, спілкуються між собою в онлайн чаті, форумі, соціальних мережах, налагоджують план дій та просування ходу проекту. Також інтернет допомогає їм поеднати інформацію котру вони готують усіею групою, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані між собою. Глобальна мережа допоможе учням знайти відповідний медіа-матеріал, який допоможе при розробці презентації свого проекту. На цьому етапі, щоб підтримати зацікавленість в проекті, впроваджує фасилітацію, в ході якої учням роздаеться інструкція складання найпростішого оптичного прибору, за якою вони складають його. В ході цього етапу учитель супроводжуе учнів, направляе їх, веде журнал з роботи учнів, слідкуе за їхньою зайнятостю в проекті.

III - етап проекту (один урок): Після того, як матеріал був знайдений, та учні вже згрупували його, вони розробляють опитування на тему проекту, опитують своїх товарищів, або дітей з сусідних класів, учнів старших класів, які вже вивчали цю тему, також вони розміщяють свій опитувальник на Веб ресурс, в котрому кожен бажаючий може відповісти на запитання, ця анкета допоможе учням в подальшому представити свій проект, групи створюють презентацію своїх проектів, учитель пропонує представникам груп відвідати консультацію, де вони зможуть задати питання, доповнити колег з груп. Учитель проаналізувати хід виконаня проекту, та готовність учнів його представити, враховуючи множинні типи інтелекту Говарда Гарднера обираємо учня доповідача.

IV - етап проекту (один урок): На останьому уроці теми, учні представляють свій проектний продукт, та виконують теоритичний тест з оптичних приладів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дмитро Кривошеєнко

Фах, навчальний предмет

спеціаліст, фізика та інформатика

Навчальний заклад

Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для сліпих та слабозорих дітей I-III ступенів

Місто\село, район, область

м. Слов'янськ, Донецька область

Контактні дані

dimsonDK@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05-02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валерівна