Портфоліо Кривоносової Олени Семенівни з теми "Функції в танці"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Функції в танці

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Перетворення графіків функцій

Вік учнів, клас

15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Даний проект планується проводити в 9 класі при вивченні теми «Функції та її властивості». Під час виконання даного проекту учні повторюють означення функції, графіка, означення основних властивостей функції. Дізнаються та навчаються, як не використовуючи обчислення координат точок, що належать графіку даної функції, побудувати її графік. Розглядають приклади використання графіків в житті та побуті.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

У ході виконання проекту учні повинні оволодіти наступними навичками ХХІ століття:

- Творчість і інноваційність;

- Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;

- Комунікативні навички та навички співробітництва;

- Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички;

- Життєві та кар’єрні навички.

Формулювати означення функції, вміти задавати її різними способами;

Розв’язує вправи, що передбачають:

- вміння будувати графіки і за їх допомогою характеризувати властивості функцій; знаходження області визначення функції;

- знаходження значення функції за даним значенням аргументу;

- з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі.)

Обчислює значення функції в точці.

Описує:

- перетворення графіків функцій: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x);

- алгоритм побудови графіка квадратичної функції.

Характеризує функцію за її графіком.

Розв’язує вправи, що передбачають:

- побудову графіка квадратичної функції;

- побудову графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків;

- використання графіка квадратичної функції для розв’язування квадратних нерівностей;

- знаходження розв’язків систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними.

Опис оцінювання

Провести оцінювання за схемою З – Х – Д, діаграмою та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань (опитувальник) для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольний список для допомоги у створення чернетки та презентації у проекті та контрольний список складових презентації для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінкусвого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання виконання групового завдання та форму оцінювання самоспрямування у навчанні для здійснення учнями самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком проекту учитель інформує батьків та учнів про використання методу проектів, знайомить з ним за допомогою буклету на тему «Метод проектів: що це і для чого?» З метою залучення учнів до прийняття участі в проекті учням пропонується відповісти на запитання опитувальника. Учитель формулює назву проекту, ключові, тематичні та змістові питання, об’єднує клас в 3 групи, які виконують ролі теоретиків, конструкторів, аналітиків, та вибирають для себе відповідне завдання: 1. Створити презентацію-конспект на тему "Перетворення графіків функцій». 2. Сконструювати алгоритми перетворень графіків функцій. 3. Винайти, як зміни зовнішнього вигляду функції пов'язані з її графіком. В кожній групі планується участь від 8 учнів. Учні груп при підготовці над проектом відповідають на змістові запитання, виконують пошук інформації; розподіляють між собою ролі. Учитель складає презентацію, яка заінтересує учнів. Крім того, учитель вибирає методи первинного оцінювання з використанням схеми З-Х-Д, асоціативного куща та інше. Учитель роз’яснює учням правила використання інтернет-ресурсів, розповідає про авторське право, про плагіат, про існуючі стратегії проти плагіату. Після роз’яснювальної бесіди учитель пропонує учням адреси веб-сайтів, на яких вони могли б знайти літературу, та провести оцінку цих веб-сайтів за допомогою Контрольного списку для оцінки веб-сайтів. Учитель пропонує учням створити блог, в якому вони будуть описувати процес виконання проекту (як один з видів оцінювання своєї діяльності). Учитель розповідає про можливості спілкування в Інтернеті, використовуючи електронну пошту, чати, миттєві повідомлення, опитування. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів). Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про історію функцій, перетворення графіків функцій. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань (форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні, форма оцінювання виконання групового завдання.)(за необхідністю учитель роздає учням інструкцію, в якій написані основні питання щодо вивчення теми та списком Інтернет-ресурсів ). Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого створюють презентацію за своєю темою. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Вчитель створює і веде список спостереження та лист контролю за роботою учнів. Проводять самооцінку та взаємооцінку роботи в групі. Готують матеріали до презентації результатів своєї роботи. Вчитель оцінює роботу учнів за допомогою З – Х – Д, опитувальника.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кривоносова Олена Семенівна

Фах, навчальний предмет

математик, учитель математики

Навчальний заклад

ДСЗФМШ №35

Місто\село, район, область

Донецк, Калінінський район, Донецька область

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11. 06. 2012 - 16. 06. 2012

Місце проведення тренінгу

ДонОблІППО

Тренери

Стрига Марія Василівна