Портфоліо Крецул Яни Сергіївни за темою: "Романтизм і сучасність: чи є у них майбутнє?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Романтизм і сучасність: чи є у них майбутнє?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Зарубіжна література, тема «Із літератури Романтизму». Дисципліни, з якими перетинається: Культурологія. Музика. Естетика. Всесвітня історія.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект реалізується на базі 9-х класі на перших уроках з теми «Романтизм». Проект розрахований на два уроки. На першому уроці проводиться організаційна та пояснювальна робота, в рамках якої учням пояснити новий вид навчальної діяльності для них, розподілити повноважень, розробити план роботи, провести первинне знайомство з романтизмом як художньо-естетичним напрямком. Домашнім завданням буде визначитися з форматом представлення проекту групи (презентація,колаж, книжка, вистава та ін.), пошук додаткової інформації на основі отриманих на уроці знань про художньо-естетичні особливості романтизму і як ці особливості знайшли своє відбиття в сучасності, провести дослідження-опитування «Приклади романтичних героїв у сучасній культурі». На другому уроці учні закріплюють фактичні знання з теми, завершують підготовку проекту і презентують його.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед проектом (за два дні до нього) в консультаціях вчителя проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо).

На початку роботи над проектом відбувається: Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») Робота з таблицями ЗХД та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням.

Впродовж роботи над проектом: Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (Google-документ); Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами для оцінювання.

Наприкінці роботи над проектом: Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань Учні демонструють виконані роботи (веб-сторінки, блоги, презентації (на вибір учня), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) В процесі роботи з таблицями ЗХД відбувається самооцінка учнями власних набутих знань та вмінь Якщо результатом роботи було створення блогу або тематичної групи Вконтакті, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу або відвідувачами групи Вконтакті.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком виконання проекту Приблизно за два уроки до початку роботи над проектом "Романтизм та сучасність: чи є у них майбутнє?" учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено додаткову інформацію про тему проекту. Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, проявити у роботі власні смаки та продемонструвати особистісне ставлення до теми. Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень. Впродовж виконання учнями проектів. В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про склад і кількість груп; об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати); За допомогою соціальної мережі знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формами для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт, використовуючи соціальні мережі вчитель проводить консультації для успішного супроводу проектної діяльності учнів; заповнюють таблиці З-Х-Д та Т-схеми тощо. Учні отримують адреси інтернет-ресурсів, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок). Оскільки на роботу над проектом відведено лише 2 уроки, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах груп свої обов'язки. Робота передбачає проведення аналіз інтернет-публікацій з теми, самостійне відбір критеріїв для систематизації даних. Для спілкування членам групи під час роботи вчителем рекомендуються ІМ-месенджери типу Skype чи чати; також учням пропонується спілкування на шкільному форумі в рамках виділеної для них теми форуму. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог чи групу в соціальних мережах для представлення результатів своїх досліджень. Шкільний психолог допомагає при потребі скорегувати розподіл роботи учнів в межах груп. На другому уроці проводиться підсумок досліджень учнів. Вони оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу, інтернет-групою, презентацією. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), звертає увагу на контроль відповідності діяльності учнів Основним запитанням проекту, знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи. Наприкінці виконання проекту На останньому уроці проводиться Конференція, на якій учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань. В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.

Асоціативний кущ
План впровадження

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Крецул Яна Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Педагог-організатор, викладання зарубіжної літератури

Навчальний заклад

Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

yonek323@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 07 - 19 грудня 2015 року


Дати проведення тренінгу

07-19 грудня 2015 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна