Портфоліо Крат Надії Семенівни з теми "Симетрія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Симетрія в природознавстві»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет: Геометрія; дотичні навчальні предмети – фізика, хімія, біиологія

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

При вивченні теми «Симетрія в природознавстві» учні 9-го класу досліджують симетрію в геометрії і в предметах природознавчого циклу. Учні визначають проблему проекту, придумують назву проекту, складають ключове та тематичне питання, визначають форму захисту проекту-презентації. Учні об’єднуються у групи, кожна з яких отримує для дослідження конкретні завдання. Продукт діяльності: презентація

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План проведення проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком роботи: для зацікавлення учнів проектом учитель показує власну презентацію та різноманітнібуклети, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні запитання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника з теми «Види симетрії в геометрії». Учні об’єднуються у малі групи за випадковим збігом. Кожній групі надаються ролі: дослідники, науковці, практики. Дослідники: досліджують види симетрії в геометрії.

Теоретики: перед початком роботи заповнюють документ для фасилітації, який їм дав учитель, знаходять всі види симетрії в геометрії, матеріали узагальнюють і роблять пошук об'єктів симетрії в природознавчих дисциплінах. Практики: використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу досліджують, де застосовуються симетрія крім математики. Результат оформлюють у вигляді презентації.

Оцінювання проводиться за шаблонами та критеріями оцінювання різних видів робіт (Оценочный лист,Лист учета готовности отчетных материалов,Таблица оценки проектов) відповідно до контрольного списку для оцінювання ,внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання .

Діяльність учнів та вчителя

За допомогою презентації вчитель повідомляє тему та мету проекту:

1.Дослідники: досліджують види симетрії в геометрії (працюють за планом:що ми вкладаємо у поняття «симетрія в геометрії»; побудова симетричних фігур відносно прямої, відносно точки і побудова симетричних фігур в координатній площині.

2.Теоретики: (працюють за планом: зробити порівняльний аналіз видів симетрії в геометрії; чим є в кінцевому разі всі досліджені види симетрії в геометрії; зробити висновок - чому симетрія так поширена у Всесвіті).

3.Практики: використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу, досліджують, де застосовується симетрія крім математики.

При виконанні проекту учням потрібно буде користуватися новітніми комп’ютерними технологіями, ресурсами мережі Internet для пошуку потрібної інформації. Всі проведенні дослідження учні надають у формі презентації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

крат Надія Семенівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50

Місто\село, район, область

м.Макіївка, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.2013 – 06.04.2013

Місце проведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна