Портфоліо Крат Алли Григорівни за проектом "І мертвим, і живим, і ненародженим"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Творчий проект "І мертвим, і живим, і ненародженим"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

"Історія України", Голодомор 1932—1933 рр. в Україні.

Вік учнів, клас

8-11 клас, 14-17 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект " І мертвим, і живим, і ненародженим " у 10 класі реалізується в ході вивчення теми «Голодомор 1932-1933 рр.», на вивчення якої передбачено 1 годину.

Під час створення проектів учні будуть виконувати роль історика, котрий здійснює пошук історичних джерел - спогадів очевидців Голодомору 1932-1933 рр. Окрім того, учні повинні будуть створити історичний наратив - тобто, здійснити власне історичне дослідження на підставі тих джерел, які буде знайдено. Таким чином, діти не тільки теоретично, а й на практиці оволодіють прийомами пошуку історичних джерел та здійснення історичного дослідження.

Головна ідея реалізації учнівських проектів - навчити учнів проводити історичне дослідження. Окрім того, діти дізнаються багато нового про події часів Голодомору 1932-1933 рр. саме зі слів очевидців.

Publicaciya1 Alla Krat.jpgPublicaciya2 Alla Krat.jpg

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Форму З-Х-Д учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності.

Впродовж роботи над проектом використовується спеціально розроблена форма оцінювання проекту на відповідність «Вимогам до дослідницьких проектів». Вона має засвідчити процес реалізації учнями їхніх проектів на практиці, а також дозволяє відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення учнів. Окрім того, учні самостійно аналізують власний проект, що дозволяє як зайти недоліки, та і запропонувати неординарні рішення для реалізації проекту.

Наприкінці виконання проекту здійснюється підсумкове оцінювання вкладу кожного учня в групову роботу за контрольним списком групової роботи в проекті. Проводиться презентація учнями власного проекту, котра оцінюється за формою оцінювання презентації. Також учні аналізують інші проекти. На підставі попередньо засвоєного матеріалу здійснюється вихідне оцінювання у вигляді тестів. Воно має засвідчити засвоєння учнями базових понять.

Діяльність учнів та вчителя

При вивченні теми учні мають виконувати такі дослідження:

  • здійснювати пошук необхідної інформації: в друкованих джерелах, в інтернеті;
  • пропонувати ідеї для проекту на основі зібраної інформації;
  • використовувати отриманий матеріал для написання історичного наративу (дослідження);
  • створювати та обґрунтовувати основні ідеї проекту;
  • здійснювати захист проекту, доводити його значущість;
  • рецензувати інші проекти.

В ході роботи над проектом учні набувають знань: проводять опитування; показують на карті місця, пов’язані з подіями періоду голодомору; аналізують, узагальнюють факти і щодо причин та наслідків голодомору, обґрунтовують власну позицію з цього питання, викладають її у формі усної відповіді та історичного есе; визначають сутність голодомору; узагальнюють основні факти голодомору в Україні та формулюють власну оцінку цих подій; наводять основні аргументи щодо визнання голодомору геноцидом українського народу; здійснюють пошук необхідної інформації: в друкованих джерелах, в Інтернеті. Приклад учнівської роботи діти використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. Зокрема, при обранні тих чи інших форм здійснення наукового дослідження, методик проведення опитування очевидців Голодомору 1932-1933 рр., пошуку оптимальних способів презентації дослідження. Учнівські комп’ютерні роботи мають довести значущість проекту, тому при їх оцінюванні звертається увага на вмінні презентувати свою роботу.

Диференціація навчання в ході виконання допомагає задовольнити індивідуальні потреби та інтереси кожного учня. Тому необхідно сприяти самостійному добору учнем змісту проекту, навчальної діяльності та форми подання результатів своєї роботи (презентація проекту). Учні можуть опановувати нові навички, створювати власний історичний наратив та створювати презентації, які відображають їх індивідуальність. При організації проектної діяльності від учнів вимагається здатність самостійно приймати рішення, співпрацювати, брати на себе ініціативу, робити публічні презентації і в багатьох випадках створювати нове власне знання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Крат Алла Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії та правознавства

Навчальний заклад

ЗОШ №7

Місто\село, район, область

м.Синельникове

Контактні дані

kag06021954@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Синельникове, 18 березня - 30 березня 2013

Тренери

Безуглова Наталія Миколаївна