Портфоліо Кравчук Ганни з теми

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Мережні системи. Браузери."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українське ділове мовлення, охорона праці, новітні технології

Вік учнів, клас

15-19 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект який навчить досконаліше працювати молодь з інформацією, правильно її шукати та використовувати

План вивчення теми (Вставити файл )

План теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів відбувається на всіх етапах проекту. Перед початком роботи над проектом учні відповідатимуть на питання анкети, що дасть змогу визначити, скільки часу вони витрачають на Інтернет та в яких цілях його використовують.Результати будуть представлені у вигляді діаграми.. В ході реалізації проекту було створено контрольний список плану оцінювання та проаналізовано власну систему оцінювання. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб мати змогу перевірити, чи відповідають отриманні знання вимогам держстандартів. При проведені теоретичного інтернет-дослідження учні керуються контрольним списком процесу дослідження, а оцінювання проводиться за формою оцінювання дослідження. Така форма оцінювання дає можливість інтерпретувати набрані учнями бали у 12-бальну систему та занести результати до журналу обліку теоретичного навчання як оцінку за роботу на лекціях. Отримана оцінка буде інтерпретуватися викладачем як оцінка за виконання практичної роботи, що передбачена навчальною темою та виставлена до журналу обліку теоретичного навчання. На завершальному етапі учні керуватимуться контрольним списком для створення кінцевого продукту , який захищатиметься публічно та оцінюватиметься за формою оцінювання звіту дослідницької роботи та формою оцінювання з критеріями та балами, яку заповнюватиме викладач. Отримана оцінка буде обчислена наступним чином: бали набрані за результатом учнівського самооцінювання складатимуть максимум 4 бали, а за формою викладача максимум 8 балів через те, що форма викладача буде включати оцінювання ведення журналу дослідження. Оцінка буде виставлена викладачем як оцінка за проведення семінарського заняття, передбаченого темою. Тематичне оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства буде проведене на поточного оцінювання – оцінки за лекційні заняття (інтернет-дослідження), практичне заняття (лабораторний експеримент), семінарське заняття (захист учнями своїх кінцевих робіт у вигляді техрегламентів). В ході реалізації проекту було створено: контрольний список плану оцінювання та проаналізовано систему оцінювання, а також контрольний список самооцінювання учнів

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Викладач інформує учнів про початок роботи над проектом, знайомлячи їх з презинтацією, який дає уявлення про проект. З’ясування навчальних потреб учнів здійснюється шляхом заповнення таблиць З-Х-Д, що введе учнів до теми проекту, порушить ключове питання та запропонує учням вирішення ситуацію із професійної діяльності. Учні будуть використовувати Інтернет як засіб отримання довідкової інформації, ознайомлення із сучасними технологіями в інформаційних технологіях. Також учні через соціальні мережі будуть обмінюватися фактичними матеріалами, проводити обговорювання власних робіт. Викладач через соціальні сервіси та чати підтримує з учнями зв’язок, контролює чи дійсно учні спілкуються та обмінюються інформацією, що в свою черчу є частиною роботи над проектом. Використання Інтернету передбачається на усіх етапах реалізації проекту. Переглядаючи приклад учнівської роботи учні зможуть більш раціонально організувати власну діяльність. Комп’ютерні роботи будуть оцінюватимуться під час захисту розроблених технологічних регламентів. Диференціація навчання буде здійснюватися на підставі попереднього психолого-педагогічного дослідження в групі з метою виявлення типа інтелекту та інших психо-фізіологічних особливостей. Самоспрямованність навчання буде забезпечена шляхом попередньої інструктивно-тренінгової підготовки учнів, запровадження для учнів індивідуальних щоденників проходження проекту (ведення дослідження). Ступінь сформованості навичок самоспрямованності буде оцінена під час захисту робіт у формі з критеріями і балами викладача. Прогрес у навчанні учнів буде відслідкований за результатами ведення щоденника та захисту робіт, за наслідками яких буде створений рейтинговий список учнів. Під час навчання досить багато дізнались про авторське право Для фасилітації буде застосовувати блог викладача за проектом. Під час виконання проекту учнями було розроблено наступні презинтації Браузери- самостійна робота учнів Мережні сервіси самостійна робота учнів а також Електронний плакат

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Анна Кравчук

Фах, навчальний предмет

Викладач предмета "Інформаційні технології"

Навчальний заклад

Державний навчальний заклад "Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну""

Місто\село, район, область

м. Житомир, вул. Якіра буд,5

Контактні дані

(0412) 42-31-21 - приймальня, секретар zhvpubd@gmail.com - електронна пошта

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08, 10, 11, 22, 24, 25 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

Житомирський професійний політехнічний ліцей

Тренери

Нікончук Ф. М., Діденко Т. А.