Портфоліо Кравцової Галини Василівни з теми "Пісня про рушник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Андрій Малишко- відомий поет,пісні якого стали народними."Пісня про рушник"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навсальний предмет:Українська література 7 клас. Міжпредметний зв’язок : 1)Музика. 2)Історія України. 3)Народознавство. 4)Інформатика. 5)Художня культура.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Андрій Малишко. "Пісня про рушник", "Стежина" ("Чому, сказати, й сам не знаю..."), "Вогник", "Приходять предки" Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. Ліризм поезій А. Малишка. Знати основні відомості про поета та його пісні. Виразно і вдумливо читати поезії. Визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів. Розвиток уміння аргументовано висловлювати власні роздуми. Вивчити напам'ять: 2 вірші (на вибір). Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку.

Вік учнів, клас

7 клас,12-14 років

Стислий опис

7клас,Тема: «Андрій Малишко - відомий поет,пісні якого стали народними. «Пісня про рушник ».Учні повинні опрацювати матеріал,об’єднавшись у три групи: «Актори», «Теоретики» та « Мистецтвознавці». Види діяльності учнів :учні здійснюють добір матеріалу за допомогою Інтернет – ресурсів ,бібліотечних відомостей,спираються на власний досвід, розкривають свої акторські здібності…,тобто розучують ролі,вчать тексти пісень та свої майбутні виступи,опрацьовують матеріал з теорії літератури,знаходять аудіо записи пісень ,відеофільму,в якому використовується «Пісня…»,складають список прізвищ виконавців та композиторів. використовують навички 21 ст. Учні виступають у ролі кореспондентів ,акторів,експертів,поета-автора та ін. Як продукти діяльності:Презентації,буклети,знання ролей та тексту пісень напам’ять.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі: 1.Знати основні відомості про поета та його пісні. 2.Виразно і вдумливо читати поезії. 3.Визначати і коментувати основні мотиви,роль художніх засобів,символічність образів. 5.Вивчити дві пісні напам’ять

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку проекту перш за все буде проведено анкетування Анкетування,потім встановлені навчальні цілі,які допоможуть підготувати учнів до пошуку інформації,опрацювання її та створення продукту. Далі проводиться спільне планування проекту та його оцінюванняоцінювання усної презентаціі.

Спільне планування проекту:

Плани проекту є угодами між учителями й учнями, в них обговорюються такі компоненти проекту, як цілі, процес їх досягнення, план роботи12.Форма оцінювання усної презентації., критерії оцінювання навчання. Плани можуть створюватися учнями, але за підтримки вчителя. Коли в учнів є план, він допомагає їм відстежувати прогрес навчання, виправляти недоліки, відображати процес навчання і це дозволяє їм просити підтримки у разі потреби.

При роботі над проектом слід виділяти дві різні області оцінювання:

• Кінцевий продукт або знання та навички, які оцінюються за критеріями, вказаними в плані.

• Те, як учні виконують проект.

Самі учні ставлять цілі? які важко здійснити без допомоги учителя. Учитель повинен полегшить цей процес запитаннями і допомагає учням створити якісний і чіткий план дій. Також пропонує учням такі навчальні методи, як прогноз, постановка питань, пояснення, узагальнення, щоб учні могли використовувати ці методи самостійно в ході роботи над проектом. Основні питання, які необхідно поставити:вивчення Андрія Малишко що ви хочете вивчити?, які методи і ресурси вам необхідні?, які підтвердження й докази свого навчання ви підготуєте? ,що буде критерієм для оцінювання? Як ви дізнаєтеся, що досягли успіху?,який буде ваш графік навчання?

     У ході виконання проекту контроль поступово зміщується від учителя до учнів. Учні поступово беруть на себе постановку цілей, вибір того, що вивчається, і поступово вони отримують велику незалежність у постановці навчальних  цілей.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Учні об’єднуються у три групи по п’ять учнів у кожній ,об’єднання проводиться за завданнями, які виконує кожен з учнів . Для цього учасникам кожної групи потрібно надати шаблон списку використання літературиПосилання на використані ресурси Інтернет та Інтернет-сайтівПошук в Інтернеті.,заздалегідь повідомити їх про те ,щоб достовірною була інформація існують тести для їх оцінюванняКонтрольний список для оцінки веб-сайтів. та авторство.,тобто їх сайти можна оцінити.

До початку проекту учитель показує презентаціюПрезентація учителя.,щоб зацікавити дітей,потім діти заповнюють таблицю З-Х-Д [1] ,тоді об’єднуються у групи: 1 група - «Актори»,2 група -«Теоретики»,3 група – «Мистецтвознавці».

1 група «Актори»

На першому етапі учитель подає план роботи групи та список використання джерелВеб-документ для спілкування,а учні повинні дібрати матеріал,використовуючи список джерел,знаходячи достовірні джерела,використовуючи оцінку сайтівАвторське право;розподіляють ролі для рольової гри «Уявна телестудія»(роль самого автора Андрія Малишко,роль кореспондента,роль доньки Малишка,режисера,композитора,виконавців пісень.) Ця гра повинна розгортатися на основі ігрової моделі,тобто має рольові приписи,організаційно управлінчеські правила, головною задачею якої є розв’язання навчальних цілей,пізнавальна діяльність . Подальше планування роботи учнів відбувається після заповнення таблиці З-Х-Д.

На другому етапі учні розучують свої ролі напам’ять,використовуючи засоби виразного читання,дикції,постановку голосу та тембру. ;готують костюми,дизайн телестудії , реквізити,оформлюють клас,щоб був схожий на телестудію. В цей же час підготовляють продукт роботи групи – це може бути буклет,брошура або презентація. Потім для подальшої роботи заповнюють таблицю З-Х-Д. та контрольний список. На останньому етапі діти показують презентацію та рольову гру «Уявна телестудія»,роздають брошури або буклети Буклет проектного навчання 1c.,Буклет проектного навчання 2c. Учнівська робота 1.Буклет Учнівська робота 2.Буклет, заповнюють «Асоціативний кущ» - Андрій Малишко та складають сенкан зі словами з асоціативного куща. Заповнюють таблицю оцінювання за формою оцінювання рольової гри. Причому, презентація може показуватися паралельно з рольовою грою.

2 група «Теоретики»

Під час першого етапу школярі здійснюють добір матеріалу про те,хто такий композитор,хто написав саме «Пісню про рушник » - пісню,що стала народною. Далі з’ясовують які є особливості складання музики та пісень. Знаходять матеріал,використовуючи список джерелОсвітні веб-сайти Оцінювання веб-сайту Посилання на використані ресурси Інтернет,враховуючи авторське право та оцінювання для сайтівОцінювання веб-сайту., Авторське право, та знаходять текст самої пісні--«Пісня про рушник »,її аудіо запис,розучують цей текст,не забуваючи про заповнення таблиці З-Х-Д.

На другому етапі учні систематизують матеріал, готують інформацію,малюнки,портрети ілюстрації,аудіо та відеозаписи для підготовки усної презентації та презентації на мультимедійній дошці. На кінець роботи цього етапу заповнення таблиці З-Х-Д, взаємооцінка та виконання контрольного списку.

На останок продуктується така учнівська робота: презентація (усна та з використанням мультимедійної дошки),аудіо,відеозаписи, а далі ,розкриваючи ключове,змістові та тематичні питання, учні заповнюють складові асоціативного ряду,складають сенкан,відтворюють текст пісні напам’ять. Потім аналізують текст пісні та музику,створену до нього,заповнюють таблицю оцінювання.

3 група «Мистецтвознавці»:

На першому етапі:збирають матеріал,ілюстрації,портрети,використовуючи навички 21 с.,список джерел інформації та застосовують знання ІКТ, знаходять тексти пісень,цікаві матеріали про їх виконання , розучують пісню для її виконання . Контролюючи подальшу роботу, учні заповнюють таблицю З-Х-Д, проводять консультацію з учителем, опрацьовують контрольні списки.

Другий етап включає у себе таку роботу учнів: узагальнення зібраного та опрацьованого матеріалу,готують презентаціюСценарій – макет презентації. ,музичний супровід,фонограму,вчаться співати пісню під музичний супровід. Після чого заповнюють таблицю З-Х-Д,обробляють інформацію та готують до представлення продукту групи.

Третій етап показує результат роботи учнів,де вони виконують « Гронування », складають верлібр , презентують продукт роботи групи:презентацію,буклетСценарій буклету. або міні-концерт або фотоальбом та заповнюють таблицю оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кравцова Галина Василівна


Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури.


Навчальний заклад

Амвросіївська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.

Місто\село, район, область

М.Амвросіївка,Донецька область,Україна.

Контактні дані

т.0677869749 т.0956162374

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.2012-09.06.2012

Місце проведення тренінгу

Місто Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна