Портфоліо Котенко Юлії Григорівни за темою "Яка ялинка екологічніше - жива чи штучна?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Яка ялинка екологічніше - жива чи штучна?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія. Навчальна темі «Роль голонасінних в природі та житті людини»

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Яка ялинка екологічніше – жива чи штучна?», призначений для вивчення теоретичного матеріалу на уроках біології та проведення позакласних годин з даної теми переважно у 6-7 класах. Учні працюють над проектом на уроках біології, вдома та під час виховних заходів. У проекті беруть участь учні 6 класу. Проект має поглибити теоретичні знання учнів з теми «Голонасінні», спонукати до з’ясування технологій та матеріалів, що застосовуються під час випуску штучних ялинок та їх впливу на навколишнє середовище та організм людей. Передбачається розділити учнів на такі групи: «Соціологи», що мають провести опитування серед населення міста про їх вподобання щодо вибору головної новорічної прикраси, «Екологи» , вони мають дослідити позитивні та негативні сторони вибору живої ялинки та застосування штучної, « Флористи» розповісти та запропонувати альтернативні підходи створення новорічної атмосфери окрім ялинки. Кожна група створює публікацію, де висвітлюється цікавий матеріал, який стосується даної теми. Результати роботи учнів були представленні на уроці з теми «Значення Голонасінних

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Інтернет», діаграми Вена та таблиці З-Х-Д. Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картки успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Для успішного та вчасного оцінювання створено графік оцінювання. Учні використовують розроблену форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію вони отримують до того, як робота буде завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу проекту. З метою визначення самоспрямування використовується відповідна форма оцінювання.

діаграма Вена

аналіз власної системи оцінювання

ЗХД схема

мій журнал досліджень

форма Е схема

оцінювання в проектному навчанні

форма З х д

форми оцінювання блогу

цілі оцінювання

приклад графіка оцінювання

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність учнів: Учні поєднуються в групи за вподобаннями: І група «Соціологи» : 1)проводять серед жителів міста опитування щодо вибору головної новорічної прикраси та причин, що їх спонукають до цього вибору 2) обробляють результати 3) складають доповідь з застосуванням діаграм.

ІІ група «Екологи»: 1) знаходять інформацію про коштовність вирощування ялинки та її вплив на природу. 2) Вивчають основні етапи технології випуску штучних ялинок, вплив на природу та здоров’я людини матеріалів, з яких їх виготовляють. 3) Складають презентацію щодо власного дослідження.

ІІІ група «Флористи»: 1) знайомлять учнів із рослинами, що вирощуються в горщиках та можуть бути альтернативою застосуванню ялинки. 2) Знайомлять учнів із умовами догляду. 3) Складають порівняльний кошторис щорічної купівлі природної ялинки, застосування штучної та утримання кімнатної рослини- замінника ялинки.

Під час уроку біології учні презентують отримані результати.

презентація вчителя


шаблон презентації учнів з потребами у навчанні

форма батьківського дозволу

документ фасілітації

буклет за методом проектів

лист про дозвіл відкриття електронної пошти

лист на дозвіл

форма батьківського дозволу

навички 21 століття

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Котенко Юлія Григорівна


Фах, навчальний предмет

біологія, вчитель біологіїНавчальний заклад

Павлоградська ЗШ №9


Місто\село, район, область

Павлоград

Контактні дані

kirsanova09@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград на базі Павлоградського міського ліцею, 11 - 23 квітня 2016 року

Дати проведення тренінгу

11 - 23 квітня 2016 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Шевченко Галина Володимирівна