Портфоліо Кота Ігоря з теми "Фактор ризику"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Фактор ризику

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Основи здоров'я
 • Інформатика
 • Соціологія
 • Технологія
 • Математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Соціальні чинники здоров’я підлітків

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Фактор ризику» присвяченій профілактиці здорового образу життя. На початку проекту учні формують декілька груп, кожна з яких займається дослідженням своєї теми – «Куріння», «Алкоголь», «Наркотики». В результаті роботи над проектом учні виясняють вплив на здоров’я людини шкідливих звичок; досліджують чому саме у людей виникають такі звички; проводять анонімні опитування учнів школи з метою виявлення їх відношення до кожної із трьох шкідливих звичок; проводять аналіз результатів проведених опитувань, порівнюють ці аналізи з середньостатистичними даними по своєму місту; створюють буклети та шкільну газету антирекламного характеру; створюють пам’ятки дя учнів школи з метою профілактики; створюють блоги та веб-сайти, відповідно до теми проекту з метою демонстрації результатів; створюють групи, присвячені боротьбі зі шкідливими звичками в соціальних мережах; створюють мультимедійні презентації для захисту проекту.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учень:

називає:

 • ознаки наркотичної та алкогольної залежності;
 • заклади охорони здоров’я, де можна отримати допомогу при наркотичному отруєнні;
 • основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІД;

наводить приклади:

 • впливу здорового способу життя на поведінку підлітків;
 • впливу сім’ї, друзів на формування здорового способу життя підлітків;
 • негативного впливу вживання наркотиків на здоров’я;

розпізнає ознаки:

 • вживання наркотичних речовин;
 • ураження туберкульозом;
 • алкогольної залежності

характеризує:

 • причини вживання наркотичних речовин підлітками;
 • особливості поширення ВІЛ-інфікування в Україні;
 • дані щодо ВІЛ-інфікування молоді в Україні;

пояснює:

 • вплив сім’ї та друзів на формування шкідливих і корисних звичок;
 • важливість для здоров’я відмови від вживання наркотичних речовин;

розуміє:

 • необхідність відмови від шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних та наркотичних речовин;

дотримується правил:

 • здорового способу життя;
 • профілактики туберкульозу;
 • поведінки в молодіжному середовищі.

володіє навичками 21 століття:

 • творчістю і інноваційністю
 • розвиває критичне мислення і вміння вирішувати проблеми
 • розвиває комунікативні навички та навички співробітництва
 • уміє працювати з інформацією, має медіа та комп’ютерні навички
 • розвиває життєві та кар’єрні навички
 • проявляє продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники
 • проявляє лідерство та відповідальність

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання.
Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях.
Окрім всього проводиться заповнення таблиці з-х-д.
Учні з самого початку роботи над проектами використовують

щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні.
Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів.
Запросіть учнів використовувати

щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена.
Ті ж самі Форми оцінювання використовується і для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів.


Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня, сайту, блогу, шкільної газети, усного виступу.

Діяльність учнів та учителя

 • Учні знайомляться з презентацією учителя (при цьому вони є активними учасниками обговорювання), переглядають проблемне відео, заповнюють таблицю З-Х-Д та діаграму.
 • Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання:
  Група 1:
  1. Виявити причини, чому людина вживає алкоголь
  2. Виявити категорії алкоголіків
  3. До чого приводить алкоголізм
  4. Способи лікування алкоголізму
  5. Знайти цікаві порівняльні данні в житті алкоголіка та людини яка не п’є
  6. Розробити антирекламу алкоголізму у вигляді буклету, листівки
  7. Створити групу в соціальній мережі, присвячену боротьбі з алкоголізмом
  8. Розробити статтю в шкільній газеті
  9. Створити презентацію для захисту проекту
  10. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів


  Група 2:

  1. Виявити причини, чому людина курить
  2. До чого приводить куріння
  3. Як кинути курити
  4. Розробити антирекламу курінню у вигляді буклету, листівки
  5. Провести анонімне опитування, з метою виявлення числа курильщиків в школі і причин куріння підлітків
  6. Порівняти дані опитування в школі з середньостатистичними даними по місту (області, держави)
  7. Створити групу в соціальній мережі, присвячену боротьбі з курінням
  8. Розробити статтю в шкільній газеті
  9. Створити презентацію для захисту проекту
  10. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів


  Група 3:

  1. Виявити причини, чому людина вживає наркотики
  2. До чого приводить наркоманія
  3. Способи боротьби з наркоманією
  4. Розробити антирекламу наркоманії
  5. Провести анонімне анкетування з метою виявлення відношення учнів до наркотиків
  6. Створити пам’ятки для всіх учнів школи з метою профілактики наркоманії
  7. Створити групу в соціальній мережі, присвячену боротьбі з наркоманією
  8. Розробити статтю в шкільній газеті
  9. Створити презентацію для захисту проекту
  10. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів
 • Колективна робота:
  1. Організація перегляду учнями всієї школи фільмів та презентацій, пов’язаних з темою проекту
  2. Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням школи
  3. Створення шкільної газети на тему проекту
 • Діяльність учителя
  • До початку проекту учитель знайомить батьків та вчителів з перевагами методу проектів, використовуючи для цього буклет
  • Окрім всього необхідно отримати Дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, організувати заповнення Форми щодо збереження конфіденційності учня та Форми батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет
  • Для правильного та зручного проведення проекту учитель може використовувати План впровадження проекту
  • Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним відео, організовує дискусію на тему проекту та організовує заповнення дітьми діаграми по матеріалам фільму. Далі учитель демонструє презентацію, присвячену проекту, організовує заповнення таблиці з-х-д, та діаграм та формує групи учнів, формулюючи перед ними завдання. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів.
  • Учитель має також створити сайт, присвячений темі проекту, на якому повинні розміщуватись посилання на продукти діяльності окремих груп (сайт, блог, та ін…)
  • Важливим елементом в роботі учителя є блог, створений ним для цього проекту. В блозі учитель формулює завдання для кожної із груп та рекомендує список використаних джерел. Окрім всього цей блог використовується учнями для обговорення питань, які виникають в ході виконання проекту
  • Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми своїх проектів. Можливим є також організація всешкільних зборів, де б були розглянуті результати проекту з пропозиціями удосконалення.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ігор Кіт

Фах, навчальний предмет

учитель інформатики та технології

Навчальний заклад

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

(048)7287864

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.06.2012 – 24.06.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
«Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94
з поглибленим вивченням івриту та інформатики
Одеської міської ради Одеської області

Тренери

 • Скрипка Анна Володимирівна
 • Шевчук Лариса Петрівна