Портфоліо Косьянчук Ганни Михайлівни з теми "Виникнення та розвиток Київської Русі VІІІ- ХІІІ "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Виникнення та розвиток Київської Русі VІІІ- ХІІІ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Виникнення та розвиток Київської Русі. Київська Русь у Х- п.п.ХІ ст.. Київська Русь у ХІ- на поч..ХІІІ ст..»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Напротязі 3 навчальних тем (12 годин) учні знайомляться з матеріалами підручника, додатковою літературою та допоміжними ресурсами. Напротязі вивчення теми учні записують до хронологічної таблиці основні дати та події, які є основою проекту . Учні опрацьовують додаткову літературу, отримуючи випереджальне завдання(для поглибленого вивчення окремих розділів теми) та презентуючи окремі фрагменти презентації (або короткі доповіді) відповідно до теми уроку. Для досягнення максимальних результатів при вивченні теми на початку кожного уроку проводиться тестове ( або усне) експрес – опитування, за яке учні отримують від 0-4 балів, що за підсумками проекту додаються до загальної суми балів. Як один із видів представлення проекту учні можуть розробити та втілити сценарій відповідно до одного з підрозділів теми. Результатом роботи є складання презентації як підсумку вивчення теми.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учень визначає хронологічні межі; показує на карті основні напрямки походів та території володінь;характеризує географічне положення та історичний розвиток князівств; складає історичні портрети;пояснює основні поняття, співвідносить дати та події;називає особливості політичного та соціально- економічного розвитку; вміє доводити загальновідомі факти. ищезгадані вміння і навички мають складати основу проектної діяльності, зультатом роботи є презентація.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Протягом всього проекту вчитель використовує різні методи та інструменти опитування. На першому етапі, з метою встановлення навчальних цілей, вчитель використовує метод мозкового штурму, використовуючи такі інструменти оцінювання як АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ, який дає змогу вчителю створити ситуацію емоційного комфорту для учнів на початку уроку, налаштувати учнів на творчість, отримати та оцінити попередні знання та уявлення учнів, їх помилкові судження. За допомогою цього інструменту учні можуть вільно і відкрито міркувати над темою; активізувати свої думки; навчитися виражати свої думки точно і коротко. Впрдовж роботи над проектом застосовуютьсґя такі інструменти оцінювання,(опитування , списки запитань самоконтролю, графічні схеми, тести) , які допомагають визначити навчальні потреби учнів, а також відслідковувати їх прогрес у навчанні, перевірити розуміння, а також заохотити до пізнання особливостей власного мислення, самокерування у навчанні. Для оцінювання навчальних досягнень учнів планується виконання ними наступних видів роботи: відвідування певних експозицій музеїв і створення власних презентацій [1],створення вікі-сторінок,форма для оцінювання вміння робити висновки. Учні використовують надані вчителем форми оцінювань з балами кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителям для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати та відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. У групі також проводиться взаємооцінювання, з урахуванням того, який вклад зробив кожен учень і на скільки його вклад був цінним відповідно до контрольного списку і внеску учасника до роботи групи. На етапі рефлексії кінці вивчення теми[2]. знов буде використана вправа Асоціативний кущ. Маркером іншого кольору можна доповнити або змінити щось у попередньому «кущі» який був зроблений на початку вивчення теми. Тоді явно видно, як нові знання, отримані в ході проекту «прирощуються»– «кущ», який росте». Окремою ланкою роботи керівника проету є систематичний перегляд робіт учнів та коментар до них з конкретними зауваженнями та пропозиціями.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ з теми або схеми, консультуються із учителем, об’єднуються у групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати. Завдання для роботи груп:

1. Хронографи. Дослідження джерел, з метою систематизації інформації та складання хронологічної таблиці.

2. Дослідники - біографи. Проаналізувати жттєвий шлях та досягнення перших князів Київської Русі та обгрунтувати їх внесок в історію(скласти родинне дерево).

3. Культурологи. Дослідити,етапи розвитку культури Київської Русі, визначивши основні памьятки і описати їх стан на сьогодні (у формі буклету).

4. Релігієзнавці. Дослідити вплив релігії на формування громадянської свідомості.(презентація)[3] Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет, відвідують музеї , підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські публікаціі. Перш ніж починати працювати за методом проектів вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання (буклет). Перед початком конкретного проекту вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання, учнів з цілями та завданнями проекту (буклет), отримує дозволи від батьків, ознайомлює учнів з офіційними документами на авторське право. Переглянути презентацію з посібника щодо об’єктів авторського права. Розглянути ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності за допомогою чітко визначених форм оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами.У ході роботи вчитель використовує навички фасилітатора, спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту та у разі необхідності надає інструкції щодо виконання певних завдань проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Косьянчук Гана

Фах, навчальний предмет

вчитель історії

Навчальний заклад

ОЗОШ№113

Місто\село, район, область

м.Одеса, Суворовський район

Контактні дані

Адреса школи:м.Одеса,вул.Чорноморського козацтва,7 тел.: 723-32-16.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012-24.08.2012

Місце провведення тренінгу

ОЗОШ№113

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна