Портфоліо Костянтина Ваильєва з теми "Подібність трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Подібність трикутників

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основним предметом є математика, другорядні - фізична культура, географія.

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

План вивчення теми (вставити файл)

план

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Етап
Методи оцінювання
Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевик опитувальник (Google форма), який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; таблиця ЗХД - Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.         Робота з презентацією основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком нивичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Опитувальник
 3. Мережевий опитувальник
 4. Презентація основних питань
 5. Вправа на Learningapps
Впродовж роботи над проектом
Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.
 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Презентація основних питань
 3. Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мислення, Форма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексії, Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

 1.  Таблиця З-Х-Д
 2. Форма оцінювання готовності до критичного мислення. Середні класи
 3. Форма оцінювання вправності продукування творчих ідей. Середні класи
 4. Форма оцінювання вміння аргументувати. Середні класи
 5. Презентація основних питань

 


 

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з Word, PowerPoint, Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.
ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався).
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, сторінок на сайті.

 • І група – «Обчислювачі», повинні представити результат своєї роботи у вигляді Звіт обчислювачів, де повинні подати конкретний результати вимірів.
 • ІІ група – «Вимірювачі»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді Звіт обчислювачів на вікі-сторінці, де вони подають результати вимірів відповідних споруд, відстаней до них і т.д.
 • III група - "Дослідники" результати своєї роботи представили у вигляді Звіт дослідників, які подають результати пошуку етапів розвитку методів обчислювання.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні Таблиця оцінювання учнів.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.
 • Роблять висновки та обговорюють одержані результати.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Костянтин Васильєв

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний університет

Місто\село, район, область

місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

телефон: 380680282815

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.18 - 18.01.18

Місце проведення тренінгу

Криворізький педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна