Портфоліо Короткої Олени з теми "Статеве розмноження та його види"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Статеве розмноження та його види"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія (Анатомія, екологія, інформатика)

Вік учнів, клас

15-16 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Проект пропонується для учнів 11 класу загальноосвітньої школи. Тема проекту "Статеве розмножування та його види". Вчитель разом з учнями визначають, ключові,тематичні та змістовні запитання. Діти об'єднуються у три групи групи Інформатори,Журналисти,Дослідники та Знавці. Інформатори займаються збором інформації з питання "Статеве розмноження та його види", знаходячи демонструють у вигляді презентації або готують буклет, друга - опрацьовує інформацію за розділом «Метод схрещення при статевому розмноженні» та проводить опитувальник серед учнів та батьків, представляють отримані результати у вигляді діаграм, а третя досліджують проблему «Генетичне визначення статті», представлятимуть проект у вигляді буклету.Знавці організують рольову гру з ключовими запитаннями.

[Публікація для батьків про вивчення біології у школі]

[Ознайомлення про метод проектів при використанні у школі]

План вивчення теми

[План вивчення теми]

[План впровадження теми]

Запропоновується учням виконати завдання для формуючого оцінювання, будуть надані запитання на міркування тобто це буде ключова, змістовна або тематична форма.Учні отримують завдання ознайомитися з Інтернет-ресурсами при цьому клас ділиться на три групи, перша група займається збором і опрацюванням інформації зі своєї теми, тобто переглянути та обрати для себе корисну інформацію, проаналізувати цю інформацію з теми: «Статеве розмноження та його види» друга - опрацьовує інформацію за розділом «Метод схрещення при статевому розмноженні», а третя – досліджують проблему «Генетичне визначення статті». Вчитель знайомить учнів з планом проекту за допомогою вступної презентації . Учні збирають інформацію в Інтернет-ресурсах та інших друкованих виданнях, систематизують інформацію по блокам, потім поділитися з друг другом обраною інформацію. Учасники навчаються працювати в програмах: Publisher- створення публікацій, буклетів, інформаційних листів; MS Word - набір текстів; MS PowerPoint – створення презентацій; Internet Explorer – пошук інформації. Учні при розробці будуть використати такі інтернет-ресурси.

Оцінювання

[Про оцінювання у проекті]

З впровадженням системи оцінювання, яка будується навколо навчальних потреб учнів, вони стають більш задіяними у всі процеси оцінювання. Дослідження чітко вказують на позитивний ефект від впровадження системи оцінювання, яка орієнтована на учнів. Вона поліпшує якість навчання. Учням потрібно допомогти формувати в собі нові навички й надати їм можливість попрактикуватися в них. На самому початку оцінювання учні спочатку проаналізують свою систему оцінювання. У ході проекту учнями будуть використовуватися такі види оцінювання як формуюче та підсумкове на виявлення рівня знань учнів. Тобто підсумкове краще провести у вигляді опитувальника за допомогою цього опитувальника учні перевіряють свої знання з теми проекту, після чого вони будуть бачити свої результати на шкалі оцінювання в кінці опитувальника. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати [Форма оцінювання блогу] Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про cтатеве розмноження та його види [Запропонована таблиця З-Х-Д для вивчення учням] та [Завдання-діаграма для учнів] Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити [контрольний список для оцінки веб-сайтів].

[Аналіз оцінювання учнівського блогу]

[Аналіз власної розробки оцінювання з проекту]

Діяльність учнів та вчителя

Запропоновується учням виконати завдання для ознайомлення [презентація], будуть надані запитання на міркування тобто це буде ключова, змістовна або тематична форма. Дивляться [сайт вчителя біології]. Слухають коментарі вчителя. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю З-Х-Д, контрольний список для оцінювання навичок аналізу інформації та контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою [тестового файлу],[Самооцінка до фасилітації проекту]. Вчитель до підготовки до уроку готує свій шаблон, щоб учням було легко засвоїти навчальний матеріал з теми. Вчитель на початку роботи потрібен перевірити наявність посібників та CD/DVD носії для успішної роботи над проектом. Забезпечити встановлення потрібних комп’ютерних программ (презентації, текстовий редактор, публікації). Учні отримують завдання ознайомитися з Інтернет-ресурсами при цьому клас ділиться на три групи, перша група займається збором і опрацюванням інформації зі своєї теми, тобто переглянути та обрати для себе корисну інформацію,учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів. , проаналізувати цю інформацію з теми: «Статеве розмноження та його види» [Про статеве та без статеве розмноження] друга - опрацьовує інформацію за розділом «Метод схрещення при статевому розмноженні» [Методи схрещування при статевому розмноженні], а третя – досліджують проблему «Генетичне визначення статті».[Дослідження з генетики].В процесі відповіді розуміють про необхідність звернутися по допомогу до вчителя біології. Учні отримують завдання знайти інформацію про види розмноження в Інтернеті, скласти список посилань.

Учитель пропонує оцінити знайдені сайти за формою.

Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел.

Відповісти на запитання опросника

Учні та вчитель обмінюються адресами електронної пошти, логінами Skype та домовляються, коли будуть виходити в чат.

Виконуються завдання у группах:

Перша група: Займається пошуком інформації з теми «Статеве розмноження» за допомогою веб-ресурсів, вчитель як наставник-фасилітатор на цілює на посилання, які учні можуть використати для своїй теми та повинен впевнитися, що клас поділився на групи.

Друга група: Опрацьовує інформацію «Методи схрещення»:

-Досліджують методи за якими відбувається процес розмноження;

-Обчислюють за допомогою ІКТ формулу злиття жіночих та чоловічих генотипів;

-Обговорювати метод обчислення з членами групи.

Третя група: - Виясняє, які перваги та недоліки статевого й безстатевого розмноження;

- Роблять публікацію до теми проекту з дослідження про розмноження организмів на нашей Землі.

Відповідно до плану впровадження проекту на кожному етапі вчитель надає учням необхідні інструкції, наприклад,[Правила роботи за комп'ютером] або [Повідомлення про технічні проблеми з ПК]

Захист частин проекту групами учнів

Учитель проводить кінцеве оцінювання

Наприкінці проекту (кінцевим результатом) буде осмислене обговорення про статеве розмноження кожним учнем на уроці біології та відповідь на ключове питання.

Учнівський блог

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коротка Олена Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики, завідуюча ЛКТО

Навчальний заклад

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району

Місто\село, район, область

місто Харків, Фрунзенський район

Контактні дані

korotkaj-1984@mail.ru або (063) 462-93-22

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04.02.2013р. - 08.02.2013р.

Місце проведення тренінгу

м. Харків,Дзержинський р-н, вул. Тобольська. 46 Єврейський культурний центр "Бейт Дан"

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна, Шевчук Лариса Петрівна