Портфоліо Коржиковоі Людмили з теми ""Трикутники""

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Трикутники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Математика

Вік учнів, клас

13 років 7 клас

Стислий опис

Даний теоретичний дослідницький проект з геометрії в 7 класі присвячений темі «Трикутники». У даному проекті будуть розглянуті питання: Чи є відмінності в трикутниках? Як можна визначити вид трикутника? Коли два трикутника рівні? У якому трикутнику ме діана, висота і бісектриса, проведені з однієї вершини, причому будь-який, збігаються? Проект спрямований на підвищення інтересу до математики, розвиток пізнавальної активності учнів, самостійності, розвитку мовлення; здатності на основі отриманих відомостей і теоретичних знань створювати нові продукти на основі вмінь знаходити, аналізувати, обробляти, оцінювати і створювати інформацію.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План провадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Сформувати поняття рівних трикутникив Формувати практичні вміння та навички розв’язувати задачи Формувати та розвивати навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, пошуку та оцінювання інформації. Розвивати навички створення презентації та публікації. .

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

СОцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 1 етапі - за допомогою 3ХД та схематичної діаграми, на 2 етапі використовується список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель). Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 1 етапі - за допомогою 3хД та схематичної діаграми, на 2 етапі використовується Контрольний список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель).

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком використання методу проектів учням та їх батькам роздається публікація з теми Для чого нам потрібні навчальні проекти? На 1 уроці демонструється вступна презентація вчителя направлена на з'ясування навчальних потреб учнів, за допомогою 3хД та схематичної діаграми, об’єднання учнів у групи та постановки цілей кожній групі. Учитель об’єднує клас у 2 групи: 1 – Адмістратори: група вивчає та розглядає Види комп’ютерних мереж, 2 – Мережеві інженери: група вивчає способи підключення комп’ютерів до комп’ютерної мережі. При виконання своїх проектів учні виконують наступну роботу: 1. виконують збір інформації в літературі та Інтернеті про стан та використання різних видів комп’ютерних мереж в нашій та інших країнах (1 група), та видах і способах підключення комп’ютерів до мережі (2 група). Учні проводять соціологічне опитуваня в своєму населенному пункті з приводу того мають люди вдома чи на работі компютер(и), чи підключені вони до комп’ютерної мережі, яким способом та за домогою якого обладнання, яким провайдером користуються та які додаткові послуги надає ций провайдер, задоволені люди даним провайдером та типом підключення до мережі чи ні; 2. обробити информацію, виконати графічне та статистичне оформлення результатів досліджень; 3. групове обговорення результатів досліджень; 4. надати поради користувачам з приводу того якого провайдера краще обрати, спосіб підключення до мережі та обладнання, необхідне для цього краще за все використовувати у вигляді презентації або публікації. При вивченні даної теми та виконанні проектів учні можуть викоритовувати Інтернет протягом вього промміжку часу. Для того, щоб учні більш доцільніше використовували Інтернет-ресурси з ними проводимо бесіду (або роздали пам’ятки) про авторське право, безпеку в Інтернеті та роздати контрольний список для оцінювання веб-ресурсів, якими вони будуть користуватися, також назвати орієнтовний список веб-ресурсів, якими можна користуватися при виконанні даної роботи. При роботі над даним проектом учні будуть використовувати Інтернет переважно для пошуку необхідної інформації та спілкування між собою та вчителем. Для контролю за ходом виконання роботи створено опросник для відслідкування вивчення учнями теоретичного матеріалу. Учням демонструється приклад виконання учнівської роботи для того, щоб вони мали уявлення про: як оформлювати роботу; що головне потрібно в ній зазначити; які питання треба висвітлити та що повинні отримати в кінці виконання роботи. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 2 етапі використовується Контрольний список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель). В ході виконання проекту здійснюється диференціація навчання учнів (якщо буде потрібно) шляхом збільшення часу на виконаня відповідного завдання, спрощення завдання, проведення додаткових консультацій. Для формування і оцінювання самоспрямованності учнів пропонується Контрольний список елементів буклету/публікації, Контрольний список складових презентації. Планування презентації. Фасилітація навчального процесу здійснюється: на початку проекту шляхом публікації з теми «Для чого нам потрібні навчальні проекти?» та вступної презентації вчителя; на протязі роботи над проектом – пам'ятка з оформлення презентації, публікації, приклад учнівської роботи; на прикінці – шаблон оценивания проекта. Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коржикова Людмила Федорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Макіівська ЗШ 50

Місто\село, район, область

Макіівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 08-23 08 2012

Місце провведення тренінгу

Макіівська ЗОШ 50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна