Портфоліо Кононович Тетяни Георгіївни з теми "Геометрія навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Геометрія навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія 7 клас

Навчальна тема (як записано в програмі)

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Геометрія навколо нас».

Предмет геометрія 7 клас, тема «Геометричні фігури. Найпростіші геометричні фігури»

Основні види діяльності учнів на час виконання цього проекту - це історики, дослідники і інженери-проектувальники. У вигляді продуктів їх діяльності очікуються

1 група «Історики» - інформаційний бюлетень ці мультимедійна презентація про історичні відомості з геометрії та вчених зробивших певний внесок в цю науку;

2 група «Дослідники» - повинні підготовити мультимедійну презентацію ці відеоролик про зв’язки геометрії з архітектурними побудовами та навколишнім світом;

3 група «Інженери-проектувальники» повинні придумати предмет, які складається з простих геометричних фігур (одна з умов така, що цей предмет буде у нагоді ці їм, ці їх друзям), а також створити презентацію у якої вони опишуть свої дії.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

• Познайомити учнів з історією виникнення геометрії, з першими основними геометричними поняттями: точка і пряма, «лежати між» («лежати на») для точок прямої, з їх умовними позначеннями; з найпростішими геометричними фігурами на площині.

• Розвивати творчу та розумову діяльність учнів на уроці за допомогою рішення задач дослідницького характеру, інтелектуальні якості особистості школярів такі, як самостійність, здатність до оціночних дій, узагальнення, швидкому переключенню; сприяти формуванню навичок самостійної роботи; формувати вміння чітко і ясно викладати свої думки .

• Прищеплювати учням інтерес до предмету за допомогою вивчення історії та розвитку науки, застосування інформаційних технологій (з використанням комп'ютера); формувати вміння акуратно і грамотно виконувати математичні записи.

• Проведення пошуку у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів, придатних для навчання та досліджень

• Вміти створювати переконуючі презентації про історію появи геометрії, про зв’язки цей науки з архітектурними проектами, будівництвом, з навколишній середою, а також вміло їх демонструвати цільовій аудиторії.

Опис оцінювання

На початку проекта вчитель проводить дослідження з допомогою контрольного списку контрольний список до начала проекта, діаграм діаграми,таблиць "з-х-д" з-х-д Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення , навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний списки для виконання своїх проектів: контрольний список до оцінювання презентаціїабо контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту контрольний список до оцінювання презентації, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня, створеного предмета і учнівських письмових відповідей на запитання до есе.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

В початку проекту вчитель проводить анкетування, інформує батьків та вчителів про даний проект з допомогою публікації буклет по методу проектів. Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді презентації, або інформаційного бюлетеню. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять. План впровадження проекту

1 Урок

Вступне слово вчителя:

Розуміти красу і мудрість навколишнього світу допоможе вам предмет - геометрія, який ми починаємо вивчати з цього уроку. З геометричними поняттями ви починаєте знайомитися з самого раннього дитинства: коло, квадрат, кут, куб, вимірювання відрізків, площа, об'єм, і т.д. При вивченні фігур в геометрії не береться до уваги, з якого матеріалу вони зроблені, якого кольору, в якому стані знаходяться (тверде, рідке, газоподібне). Цим займається фізика, хімія, біологія. Вивчаючи геометрію, ми будемо розглядати форми і розміри предметів. • Шафа, сірникова коробка, цегла, багатоповерховий будинок - прямокутний паралелепіпед. • Футбольний м'яч, гумовий м'яч, мильний міхур - куля. • Сонце, місяць, озеро - коло. • Червоний кубик, синій кубик, зелений кубик - куб. Таким чином, геометрична фігура (тіло) - це абстрактний предмет, в якому розглядається тільки форма і розмір, не звертаючи уваги на фізичні властивості. Розташуванням геометричних фігур займаються різні розділи геометрії. - Геометричні фігури, точки яких лежать в одній площині, вивчає планіметрія. - Геометричні фігури, точки яких не лежать в одній площині, вивчає стереометрія. Ми почнемо вивчати геометрію з плоских фігур. Але перш питання: «Як змінюється світ з допомогою геометрії?». Діти намагаються дати відповідь на це запитання? Далі вчитель демонструє створену презентацію для учнів презентація учителя, у якої сформована тема та завдання цього проекту. Після демонстрації вчитель, з допомогою жеребкування, об’єднує клас у декілька груп. Учитель проводить бесіду щодо безпечної роботи в Інтернеті, роздає дітям контрольні списки. Кожна група отримує проектне завдання:1 група - Історики повіни простежити етапи появи геометрії, розповісти про вчених, які зробили винахід у цей науці , 2 група – Дослідники - повинні провести дослідження у природі і архітектури і показати наскільки можна прикрасити навколишнє середовище з допомогою геометрії , 3 група – Інженери – проектувальники - повинні створити і представити предмет, які складається з простих геометричних фігур. Обговорюються друковані та електронні ресурсі для збору даних. Вчитель знайомить учнів з формами оцінювання цього проекту. На цьому занятті вчитель здійснює перевірку початкових знань учнів Таблиця З-Х-Д таблиця з-х-д, діаграма, контрольни списки до начала проекту. Вдома учні повинні поміркувати, як найкраще сформувати роботу своїй групі.

2 урок Отримавши завдання кожна група висуває гіпотезу. Створює план дій. Розподіляють ролі у своїх групах. Затим йде пошук та обробка інформації. Учні створюють пошук та оцінювання веб - ресурсів, дотримуються при цим законів про авторське право.Вчитель надає учням шаблон роботи шаблон створення презентації Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами зі своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет - джерел. З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, поясніть, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу: 1 група «Історики»- ця група повинна простежити всі етапи появи і становлення геометрії, як науки. Також повинні представити інформацію про вчених минулого і теперішнього часу, які зробили значні внесок в становлення і розвиток геометрії. Планують розміщення інформації на інформаційному бюлетеню. 2 група «Дослідники» - ця група у своїй роботи повинні простежити етапи змін відносно геометричних перетворень у архітектурних композиціях. Зробити висновки щодо питання : Як впливають знання геометрії на архітектуру?. Планують структуру , починають створювати презентацію. 3 група «Інженери - проектувальники» - ця група працює у напрямку створення ескізів, щодо предметів, які складаються з простих геометричних фігур. Після уроків учні також спілкуються щодо своїх завдань, радяться з друзями і батьками, думають, як найкраще представити свою роботу.

3 урок Учні завершують своє дослідження и застосовуючи отримані знання закінчують створювати свої проекти. 1 група « Історики» – закінчує створення інформаційного бюлетеню. Цей бюлетень надалі буде знаходитися у кабінеті математики. Це буде добра пам’ятка з цей теми. 2 група «Дослідники» закінчують створення мультимедійної презентації. 3 група «Інженери – проектувальники» створюють декілька предметів за тими ескізами, які на їх думку є найкращими та перспективними. З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, допомагає і дає поради, як більш цікавіше презентувати свій проект. Після уроків, вдома учні повинні продумати і побудувати план захисту своїй роботі.


4 урок Проведення презентацій [(усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій)Приклад презентації учнів презентація групи "Дослідники". Ці презентації можна провести для певних цільових аудиторій спільноти (в залежності від теми та за вибором учнів) Використовуємо таки форми оцінювання проектів контрольні списки форма оцінювання презентації, діаграми для оцінювання робіт учнів. Таблиця «З-Х-Д» таблиця "з-х-д". Також вчитель оцінює роботу учнів у команді оцінка командної роботи Учні виконують письмову підсумкову роботу на вибір, в якої виконують одне з запропонованих завдань: Дайте письмово відповідь на запитання: 1.Як геометрія допомагає нам зрозуміти світ? 2.Подумайте та опішить з якими науками має зв’язки геометрія і які ці зв’язки? 3.Як знання геометрії ви зможете застосувати у своєму житті? 4.Учні повинні розгадати кросворд. Рефлексія.журнал рефлексії

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кононович Тетяна Георгіївна

Фах, навчальний предмет

учитель математики і інформатики

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57

Місто\село, район, область

м.Макіївка, Донецька обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.12 - 16.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецьке облІППО

Тренери

Стрига Марія Валеріївна