Портфоліо Кононова Дениса з теми "Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини.

Тема 1: Глобальні проблеми людства (2 год.)

Тема 2: Природоохоронні технології (1 год.)

Тема 3: Захист проекту (1 год.)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, екологія, географія, біологія, математика

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Даний проект буде розроблятися для учнів 11 класу за програмою рівня стандарту.

Тема програми: Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини.

Завданням проекту є усвідомлення учнями про екологічні наслідки технологічної діяльності людини. Учні повинні визначати вплив лю¬ди¬ни на екосистему. Також учні повинні обрати природоохоронну технологію і провести дослідження. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме:

- висувати гіпотези щодо того, яким чином можна застосовувати природоохоронні технології на практиці;

- дослідження учнями вплив людини на екосистему;

- обрати, що у першу чергу потрібно зробити людству, щоб зберегти природу.

Результати будуть представленні на шкільному з’їзді «Врятуємо майбутнє».

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, а також таблицю З-Х-Д та карту для визначення рівня знань учнів, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб-сайтів (Приклад 1, Приклад 2).

Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів, вчителем створено спеціальну Форму оцінювання Вікі-сайтів.

Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи "Експерти з питань охорони грунтів", Шаблон для групи "Експерти з питань охорони водойм", Шаблон для групи "Експерти з питань енергетики") та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3).

Для оцінювання створених учнями Вікі-сайту, блогу та презентації, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання Вікі-сайтів, Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентацій.

Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів – «Врятуємо майбутнє!».

Діяльність учнів та вчителя

Відповіді на всі запитання й допомогу всім учасникам проекту "Врятуємо майбутнє" можна отримати на сторінці ЗАПИТАННЯ, а також у чаті(Інструкція до роботи в чаті) . Ласкаво просимо!

Для того, щоб учні ознайомились з проектом, вчителем розробляється сайт. Також учні заповнюють реєстраційну форму.

Під час виконання проекту з метою фасилітації лідери команд заповнюють Карту успішності команд, де відмічають результат виконання кожного завдання.

До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (Публікація про метод проктів) з основами проектного навчання колегам, адміністрації школи та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми (Презентація).

Також перед початком роботи в проекті вчитель аналізує інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного мат., презентації, відеоматеріалу, тощо). Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа).

Тиждень 1. Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Яке майбутнє нас чекає? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки друкованої реклами. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: 1. Чому ми не правильно використовуємо можливості природи? 2. Як піклуватись про навколишнє середовище? 3. З чого починається порятунок нашого майбутнього?

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблицю З-Х-Д та карту. Учні об’єднуються у три групи (за інтересом), в кожній групі по 5-6 учнів. Кожній групі надаються ролі:

"Експерти з питань охорони грунтів"

"Експерти з питань охорони водойм"

"Експерти з питань енергетики"

Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями, ознайомлення з правилами роботи за комп'ютером, з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня).

Тиждень 2. Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи "Експерти з питань охорони грунтів":

1. Учні створюють Блог в проекті «Врятуємо майбутнє», де будуть описувати результати своєї діяльності.

2. Проаналізуйте види діяльності людини, що призводять до забруднення грунту, зробіть висновки. Звіт оформити у вигляді таблиці.

3. Перерахувати та проаналізувати проблеми, що виникають через забруднення грунтів.

4. Складіть перелік пропозицій, що дозволять вирішити проблему забруднення грунтів.

Завдання для групи "Експерти з питань охорони водойм":

1. Учні створюють Вікі-статтю в проекті «Врятуємо майбутнє», де будуть описувати результати своєї діяльності.

2. Проаналізуйте види діяльносьі людини, що призводять до забруднення водойм, зробіть висновки.

3. Перерахувати та проаналізувати проблеми, що виникають через забруднення водойм.

4. Складіть перелік пропозицій, що дозволять вирішити проблему забруднення водойм.

Завдання для групи "Експерти з питань енергетики"

1. Проаналізуйте, як впливає нерівномірність розподілу ресурсів в регіонах, нераціональністю їх використання на енергетичну проблему. Зробіть висновок про сучасний стан запасів енергетичних та сировинних ресурсів.

2. Проаналізувати вплив сучасної енергетики на екологію та вплив екології на енергетику.

3. Порівняти можливості використання сонячної енергії та вітрової енергії. Наведіть приклади використання.

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів з інформацією, щодо авторського права за допомогою презентації «Авторське право та правомірне використання джерел»(презентація), для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів (Приклад 1, Приклад 2), пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карту знань. Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи "Експерти з питань охорони грунтів", Шаблон для групи "Експерти з питань охорони водойм", Шаблон для групи "Експерти з питань енергетики") та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3).

Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель пропонує заповнити Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні. Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3).

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження. Для оформлення результатів учні використовоють Шаблон діаграми

Завдання для групи "Експерти з питань охорони грунтів"

1. Пояснити означення поняття - "екологічний моніторинг". Перерахувати основні завдання екологічного моніторингу.

2. Скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про побутові відходи. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Охарактеризувати технологі переробки побутових відходів.

Завдання для групи "Експерти з питань охорони водойм"

1. Пояснити означення поняття - "відходи".

2. Скласти анкету і провести опитування в учнів школи щодо збору інформації про використання питної води. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Перерахувати та проаналізувати можливі віріанти утилізації відходів.

Завдання для групи "Експерти з питань енергетики"

1. Пояснити означення поняття - "чиста (безвідходна) технологія".

2. Скласти анкету і провести опитування в учнів школи та вчительського колективу щодо збору інформації про використання електроенергії. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Перерахувати та проаналізувати технології безвідходного виробництва.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форма оцінювання відповідальності за власне навчання, Форма оцінювання виконання групового завдання, Форма оцінювання спрямування у навчанні тощо.

Тиждень 4. На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи "Експерти з питань охорони грунтів"

1. Підготувати доповідь на тему "Як дглядати за грунтом?" (на 5 хвилин).

2. Продемонструвати результати дослідження.

Завдання для групи "Експерти з питань охорони водойм"

1. Підготувати доповідь на тему "Як зекономити використання води у прбуті?" (на 5 хвилин).

2. Продемонструвати результати дослідження.

Завдання для групи "Експерти з питань енергетики"

1. Підготувати доповідь на тему "Як зменшити використання електроенергії?" (на 5 хвилин).

2. Учні створюють Презентацію в проекті «Врятуємо майбутнє» в якій оформлять результати своєї діяльності.

3. Продемонструвати результати дослідження.

Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання Вікі-сайтів, Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентацій.

Результати діяльності( Блог в проекті «Врятуємо майбутнє», Вікі-стаття в проекті «Врятуємо майбутнє», Презентація в проекті «Врятуємо майбутнє») будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Врятуємо майбутнє!», на яку планується запросити батьків та вчителів та усіх бажаючих.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Денис Кононов

Фах, навчальний предмет

Технології

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця, Вінницька область

Контактні дані

kononovden19940321 на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04.02.2015 – 13.05.2015

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна