Портфоліо Кондратової Людмили Григорівни з теми "Музика, яка прошла крізь століття"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«Музика, яка звучить крізь століття»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

музичне мистецтво

образотворче мистецтво, література, історія, інформатика

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями особливостей інструментальної професійної музики та розуміння понять шедеври мистецтва, які були створені в різних століттях та залишаються найпопулярнішими музичними творами в сьогоденні. Учні виконують дослідження (в школі та вдома) в ході якого визначають найпопулярніші музичні шедеври сьогодення: найулюбленіші шедеври серед учнів класу, найуживаніші музичні шедеври в мобільних рінгтонах та телерекламах та знаходять шедеври живопису, які можуть бути озвучені інструментальною музикою.

Розуміння учнями цінності музичних шедеврів, надає можливість зрозуміти особливості професійної інструментальної музики композиторів різних епох, напрямків і стилів, краще зрозуміти типи оркестрової і ансамблевої музики, характерні засоби музичної виразності та в процесі подальшого вивчення музичного мистецтва зможуть розрізняти на слух звучання музичних інструментів, впізнавати звучання різних типів оркестрів.

Виконання проекту надає велику можливість сформувати ціннісне ставлення до мистецтва, поступово формувати предметну компетентність учнів основної школи. Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допомагає підвищувати якість навчання та формує систему ключових, міжпредметних естетичних компетентностей.

Повний План вивчення теми

план проекту

план впровадження проекту

Навчальні цілі

- надати знання про основні види інструментальної професійної музики, види оркестрів, інструментальних ансамблів, назви основних музичних інструментів симфонічного оркестр, розуміння понять симфонічна музика, поняття шедевру музики та його естетичної й світової цінності;

- розвивати вміння учнів розрізняти тембри музичних інструментів на слух, наводити приклади інструментальних шедеврів світової класики, висловлювати сласні судження про музичні шедеври, спів ставляти шедеври різних видів мистецтва;

- формувати уявлення про дослідницьку групову діяльність, розуміння своєї дослідної роботи, розвивати почуття відповідальності за якість створеного творчого проекту і розуміння його корисності в груповій проектній роботі, вміння працювати в малих групах, виконувати певні ролі в групі на основі взаємодії і толерантності;

- формувати навички планування власної діяльності, вміння формулювання висновків, визначати власні навчальні потреби, навички презентувати свою роботи та захищати цінні ідеї проекту;

- формувати вміння здійснювати самостійний пошук потрібної інформації та творчого критично оцінювання її, використовувати інформаційні технології як інструменту для проведення дослідження;

- формувати вміння здійснювати само оцінювання своєї роботи за обраними критеріями, здійснювати оцінювання роботи в групі; формування вміння створювати презентацію, публікацію, блог та підбирати відповідний дизайн до нього, редагувати та підбирати відповідну структуру до тематичного блогу.


Опис оцінювання

На початку роботи проекту учитель проводить:

- анкетування з визначення рівня знань з обраної теми приклад анкетування; - анкетування з визначення навчальних потреб і зацікавленості в темі проекту.

Під час роботи над проектом учитель разом із учнями проводять:

- анкетування для розподілу ролей та об’єднання учнів в малі групи приклад анкети; - анкетування з метою само оцінювання власної діяльності учнів та оцінювання роботи інших членів проектної групи приклад оцінювання рівня своєї діяльності у проекті; - анкетування для контролю за дотриманням вимог щодо організації діяльності блогу проекту.

В кінці виконання проекту учитель проводить:

- визначення рівня підготовки проекту; - визначення індивідуального внеску в проект приклад оцінювання роботи; визначення само спрямованості та рівня творчої самостійної діяльності в проекті.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту:

- вчитель визначає методом мозкового штурму існуючи проблеми в сфері музичного мистецтва та обирається і формулюється тема проекту; - учні переглядають презентацію вчителя, знайомляться з публікацією вчителя щодо особливостей проектної діяльності ознайомлюються із основними запитаннями проекту; - учитель разом із учнями проводить перше з метою визначення навчальних інтерес і потреб і рівня знань з обраної теми за допомогою тестування на комп’ютері; - учитель разом із учнями створюють план проекту, об’єднуються в малі групи для виконання певних завдань, розподіляють ролі, встановлюють терміни виконання завдань для кожної малої групи.

Під час проведення проектного дослідження

- учитель разом із учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи та подає список джерел; - учні проводять дослідження за певним планом, шукають потрібну інформацію,переглядають документ створений вчителем для фасилітації проводять анкетування та потім обробляють інформацію, оформлюють результати дослідження в схеми, графіки, заповнюють інформацію в блозі, розміщують свої враження від роботи оцінюють рівень своєї діяльності у проекті; - учні оформлюють результати своєї діяльності в кінцеві продукти: публікацію, презентацію, виставку живописних робіт та сценарій шкільного вечора та зберігають свої напрацювання в відповідних папках блогу; - проводять анкетування з метою визначення само оцінювання власної діяльності учнів та оцінювання роботи інших членів проектної групи та здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації діяльності блогу проекту.

В кінці роботи на завершальному етапі проекту:

- учні заповнюють форму для самооцінювання та визначення набутих в проекті практичних навичок вищого рівня; - учитель роздає шаблон для виконання звіту та подає корисні поради для його заповнення; - з метою формулювання висновків діяльності учні спільно готують про виконану роботу, обмінюються інформацією за допомогою мережі Інтернет, пересилають по скайпу; - учні готують презентацію проекту та спільно розробляють план і форму проведення презентації; - учитель консультує учнів за допомогою он-лайн консультацій для оформлення загального звіту; - учні готуються до захисту проекту та готують доповідь до захисту; - учитель разом із учнями проводять захист головних ідей проекту та розміщують результати проекту в блозі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кондратова Людмила Григорівна

Фах, навчальний предмет

музичне мистецтво

Навчальний заклад

КЗ "ЗОІППО" ЗОР

Місто\село, район, область

м.Запоріжжя

Контактні дані

lkondratova.7@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.09-14.09.2012


Місце проведення тренінгу

КЗ"ЗОІППО"ЗОР


Тренери

Людмила Чернікова

Наталія Саражинська