Портфоліо Коляди Ірини з теми "Роль особистості в історії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Проект «Роль особистості в історії»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія. Людина і суспільство.

Навчальна тема

Тема № 4. Країни Західної Європи у 1945 – поч. ХХІ ст.(16 год ) Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Прихід до влади неоконсерваторів. Тетчеризм. Тема IХ. Політика в житті суспільства Політична еліта та політичне лідерство.

Вік учнів, клас

11 клас,17 років

Стислий опис

Повний План вивчення теми

в цьому розділі має бути вміщене посилання на План вашої навчальної теми з використанням проектів, який розміщений в Інтернеті План вивчення теми

Навчальні цілі

По закінченню проекту учні зможуть: 1. З’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями та історичними особами : аналізувати зміни у політичному та економічному розвитку Великобританії у 40 – 70-х рр. ХХ ст. 2. Визначати основні складові поняття «тетчеризм» 3. Аналізувати історичні процеси через встановлення відповідностей між минулим та сучасним: порівнювати діяльність двох історичних осіб. 4.Відповідально мислити, що дозволить формулювати надійні вірогідні судження для окреслення та вирішення проблем: з’ясовувати позитивні та негативні риси характеру , що впливають на діяльність людини. 5. Працювати в групах. 6. Швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно її оцінювати:оцінювати web- ресурси та дотримуватися Закону про авторське право. 7. Спілкуватися в Інтернеті за допомогою чату.

Опис оцінювання

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про Маргарет Тетчер відбувається при заповненні ними таблиці З З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу «Маргарет Тетчер – успішна жінка-політик», який ведуть учні другої групи, що працює з питанням «Яка формула «успішної жінки – політика»?» впродовж роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. При підготовці презентації учні третьої групи, яка працює з питанням «Чи можна порівняти історичних осіб за коефіцієнтом «успішності»?» користуються Формою оцінювання презентації , яка допоможе учням ефективно продемонструвати те, чому вони навчилися. Вчитель запрошує учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання комп'ютерних робіт, за якою третя група, що працює з питанням «Чи можна порівняти історичних осіб за коефіцієнтом «успішності»?» має створити презентацію. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Вчитель надає можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Вчитель використовує Контрольний список процесу дослідження також і для підсумкового оцінювання, організувавши взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Вчитель оцінює учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання - Чи можна змінити хід історії ?

Діяльність учнів

Вчитель проводить дискусію щодо того як людина змінює своє життя, як історична особа впливає на історичні події. Знайомить учнів з презентацією Проекту «Роль особистості в Історії». Ознайомивши учнів з довідкою про історичну особу Маргарет Тетчер вчитель пропонує кожному заповнити таблицю З-Х-Д [1] для того, щоб учні оцінили свої знання, усвідомили перспективу отримання нових знань, а потім проаналізували результати тих знань, які отримали. Вчитель наголошує, що під час роботи над проектом учням необхідно буде ознайомитись з додатковою інформацією розвитку Великої Британії у 40 – 70-х рр. ХХ ст. , зовнішньополітичні орієнтири країн Західної Європи наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. , відомими політиками цього періоду ( відповідно до навчального плану цієї теми) Працюючи в Інтернеті можна скористатися такими ресурсами http://dt.ua/SOCIETY/margaret_tetcher_zalizna_ledi,_yaka_stvorila_sviy_vlasniy_izm-47383.html http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?ne wsid=10859 http://dt.ua/SOCIETY/margaret_tetcher_zalizna_ledi,_yaka_stvorila_sviy_vlasniy_izm-47383.html

Вчитель звертає увагу на те, що необхідно дотримуватись авторських прав і обов’язково вказувати посилання на ресурс, яким скористувалися. Учитель об’єднує учнів в 4 групи за бажанням учнів. Кожна група обирає тематичне питання, над яким буде працювати. На початку роботи над проектом вчитель ставить проблемне питання «Якими web-ресурсами слід користуватися?» Кожен учень виконує вправу щодо оцінювання сайту за Формою оцінювання сайту. Виконання цієї вправи дасть можливість учням навчитися більш критично ставитися до будь-якої інформації, перевіряти її на достовірність, серйозно підходити до використання web-ресурсу. Ознайомившись з ключовим, тематичними та змістовими питаннями проекту і завданнями , учні прописують план дій для роботи над проектом, обговорюють його в групах, консультуються з учителем, розподіляють ролі.

При виконанні завдань кожній групі необхідно буде проаналізувати інформацію та аргументувати певні висновки та твердження, тому вчитель знайомить учнів з Формою оцінювання вміння аргументувати [2] та Формою оцінювання вміння аналізувати [3] . Це дасть можливість протягом усієї роботи над проектом учням проводити самооцінку своєї діяльності. Перша група працює з питанням «Як характер впливає на життя людини та її діяльність?» Знайти факти з життя М.Тетчер , які б підтвердили вірогідність її твердження «Коли мені було 15 років, я усвідомила, що немає нічого такого, чого б я не могла досягнути. Важливо лише зрозуміти, чого я хочу».

Для цього учням потрібно використати матеріали підручника, web- ресурсів (запропонованих вчителем) та скласти добірку фактів-аргументів. Відповідають на запитання: - Які економічні та політичні зміни відбулися у Великобританії у період правління М.Тетчер? - Які основні складові поняття «тетчеризм»? Учням потрібно визначити 5 позитивних та 5 негативних рис характеру М.Тетчер, які вплинули на її діяльність. Виконуючи це завдання учні заповнюють опитувальник «Маргарет Тетчер». Вчитель знайомить учнів з прикладами публікацій, знайомить з Інструкцією створення публікації, розробленою вчителем. Результат роботи групи – електронна публікація, в якій буде відображено зміст дослідження, результати та висновки учнів.

Друга група працює з питанням «Яка формула «успішної жінки – політика»?» Учням потрібно знайти 5 аргументів, що дозволяють стверджувати: «М.Тетчер – успішна жінка-політик». Для цього учні шукають та знайомляться з інформацією в Інтернеті про життя та діяльність М.Тетчер, переглядають фільм «Залізна леді». Вчитель розповідає про блог як форму спілкування та співробітництва. Знайомить учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти створити такий блог. Результатом їхньої роботи є учнівський блог, на якому буде обговорене питання «М.Тетчер – успішна жінка-політик?».

Третя група працює з питанням «Чи можна порівняти історичних осіб за коефіцієнтом «успішності»?» Учні обирають на свій вибір ще одну історичну особу ( жінку-політика) і порівнюють її діяльність з діяльністю М.Тетчер. В процесі ознайомлення з діяльністю жінок-політиків, їх впливу на розвиток країн, учні визначають критерії оцінки успішності, які дозволять співставити та порівняти двох історичних осіб. Учні проводять соціологічне опитування на предмет того, який з обраних ними політик більш приваблює своєю «успішністю». Результатом роботи групи буде мультимедійна презентація. В презентації коротко представлять результати діяльності історичних осіб, визначать критерії для порівняння, узагальнять результати соціологічних досліджень та нададуть висновки свого дослідження. Для допомоги при створенні презентації запропонувати учням скористатися контрольним списком Учнівська презентація ходу та результатів проекту.

Четверта група працює з питанням «Чи зміниться світ, якщо жінка прийде до влади?» Учні познайомляться з книгою Маргарет Тетчер «Мистецтво управління державою» Результатом роботи групи є написання есе на тему «Чи зміниться світ, якщо жінка прийде до влади?» Свої роботи учні прочитають у класі, проведуть відкрите голосування на найцікавіше есе.

Після того як кожна група презентує результати своєї роботи провести «круглий стіл», на якому учні обговорюватимуть як підготовку, виконання проектів, їх презентацію. Необхідно звернути увагу на те, як ії виступ чи презентація були сприйняті. Завершить вивчення теми обговорення відповідей на ключове питання «Чи можна змінити хід історії ?»

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коляда Ірина Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Місто\село, район, область

Дніпропетровськ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 23 по 28 квітня 2012 року

Місце провведення тренінгу

Тренери