Портфоліо Козіцької Наталії Петрівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"ЇЇ величність функція"


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет алгебра.

Другорядні навчальні предмети: геометрія,інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Функція

Вік учнів, клас

12 -13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект "ЇЇ величність Функція." присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Учні, розділившись на малі групи визначають тему дослідження, що представляє для них певний інтерес та стимулює до ефективності роботи.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Систематизувати знання учнів про елементарні функції, способи їх задання, основні властивості; вміння та навичкі будувати їх графіки. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів та виконання побудов графіків функцій на дошці та в зошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. По закінченню роботи над проектом учні повинні сформувати уявлення про функціональні залежності між змінними, оволодіти основними відомостями про способи задання функцій, формувати обчислювальні навички , розвивати самостійність мислення, вчити об’єктивно оцінювати себе і коригувати свою діяльність та діяльність інших учнів в ході виконання проекту , виробити практичні навички під час побудови графіків функції, виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання базується на матеріалах, які попередньо підготовлени вчителем для учнів. Це робиться з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу. На початку роботи над проектом учні заповнюють таблицю З-Х-Д . Після цього вчитель демонструє свою презентацію. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій необхідно познайомити учнів з формою оцінювання мультимедійного проекту. Список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом. Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. .Під час проведення проекту: анкетування для поділу учнів на групи По завершенні проекту самооцінювання Критерії самооцінювання взаємооцінювання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку проекту вчитель: - проводить урок, на якому дає основні поняття про функції; - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі , проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у чотири групи ; - формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю. Також в презентації можна побачити результати опитування ЗХД. Разом обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію .Вчитель демонструє учням приклад учнівського блогу. Перша група учнів «Історики» вивчають історію виникнення функції. 2 група учнів «Теоретики» розшукують різні способи задання функцій та її властивості. 3 група учнів «практики» розглядають питання побудови графіків функції та застосування їх до розв’язування вправ. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Козіцька Наталія Петрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель матаматики

Навчальний заклад

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Місто\село, район, область

Хмельницька область м.Волочиськ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень-вересень 2012р.

Місце провведення тренінгу

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Тренери

Крутисвіт Руслан Олександрович, Пересунько Світлана Петрівна