Портфоліо Козяр Оксани з теми "Геометричні фігури навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Геометричні фігури навколо

=Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний Математика другорядний Інформатика

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні повинні ● наводити приклади геометричних фігур; ● називати геометричні фігури та їх основні елементи; одиниці виміру довжини, площі; ● зображувати геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; ● записувати і пояснювати формули площі прямокутника, квадрата; • здійснювати вибір та приймати комплексні рішення • оформляти, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання • приймати відповідальність за результати спільної роботи • вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • використовувати комп’ютерні технології для створення презентації, публікації, брошури • усвідомлювати власне розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання • ефективно співпрацювати з однокласниками

Вік учнів, клас

5 клас 10-12 років

Стислий опис проекту

Математика 5 клас Тема «Геометричні фігури» При вивченні теми «Геометричні фігури» учням нерідко здається, що геометрія – це нудний набір формул і фігур. І вони не здогадуються, що геометричні форми знаходять своє відображення практично у всіх галузях. Світ геометричних фігур оточує нас від самого народження, адже все, що ми бачимо навколо нас, будинок-паралелепіпед, колесо-коло, вікно-прямокутник, так чи інакше, відносять до геометрії. Ніщо не вислизає від її погляду. Геометрія являє собою могутній інструмент пізнання світу, створення світових шедеврів архітектурного мистецтва, живопису. У ході проекту учні об’єднуються у групи (Історики, Пошуковці та Мистецтвознавці). Учні обирають предметну область за своїми інтересами. Проводять опитування, збирають статистичну інформацію, щодо тематичних питань за певний проміжок часу. Використовуючи ці дані, вони будуть створювати порівняльну таблицю «Чи важливо знати геометрію», готують пам’ятку «Мудрі говорили так!» розробляти буклет «Живопис мовою геометрії» та веб-сторінку. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1] План впровадження [2]

Опис оцінювання

Для оцінювання діяльності учнів будуть використовувати різні форми. Для вхідного оцінювання використовується опитувальник [3] Упроцесі роботи над проектом "Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався" (З-Х-Д) схеми (електронна таблиця)[4], графічні схеми: діаграма Вена «Напишіть спільне і відмінне у наведених геометричних фігурах» [5]. В ході роботи над проектом будуть вестися неформальні спостереження у формі записів та створений фотоальбом.Використовуються форми самооцінювання щодо супроводу навчання (фасилітації) [6] Для само оцінювання – контрольні списки. Наприкінці роботи над проектом, Веб-сайт оцінюється шляхом самооцінки,[7] публікація – шляхом оцінки учнів одне одного[8].

Діяльність учнів та вчителя

На початку учні обговорюють хід проекту. Учні поділяються на малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Дальше вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації., знаходять інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Під керівництвом вчителя вчаться розробляти презентації. Створюють презентацію в режимі Power Point. Учні планують створення публікації у вигляді буклета. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії та здійснюють опитування своїх однолітків. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яку розміщують інформацію про свій проект. 1.Вчитель - Перед початком проекту знайомить учнів та батьків з методом проектів Буклет "Метод проектів у шкільній практиці" [9] [10] - На першому уроці теми "Геометричні фігури" демонструє учням презентацію Презентація вчителя [11] - Складає список рекомендованих ресурсів з теми проекту Посилання [12]

- знайомить з інструкцією з пошукової діяльності [13] - Щоб надати допомогу учням у самоспрямуванні та самостійному навчанні створює документ для оцінювання учнів «Геометричні фігури та тіла» - У процесі роботи над проектом пропонує учням вдома заповнити таблицю "Знаю.Хочу дізнатися.Дізнався"[14] - Використовує форми самооцінювання щодо супроводу навчання [15] - Пояснює учням доцільність пошуку інформації в інтернеті з дотриманням критеріїв оцінювання сайту - Знайомить учнів з відповідальністю за плагіат (Стратегія підвищеної обізнаності) - Вчить учнів створювати електронну скринькe [16] - Використовує електронну почту для спілкування з учасниками проекту

1. Група Історики - Зібрати та систематизувати вислови відомих людей про геометрію - Провести опитування серед учнів 5-9 гімназії «Чи важливо знати геометрію?»[17] - Підготувати пам’ятку «Мудрі говорили так!» [18] - Створити вікі-статтю Учнівська вікі-стаття "Відомі люди про геометрію" 2.Група Спостерігачі - Дослідити, які геометричні фігури створила природа, а які людина - Спілкування по скайпу з учасниками групи - Підготувати презентацію «Геометричні фігури навколо нас»

3.Група Мистецтвознавці - Проаналізувати як використовуються геометричні фігури у архітектурі - Знайти репродукції картин створення яких без геометричних фігур було б неможливо - Скласти вірші про геометричні фігури - Підготувати інформаційний бюлетень «Живопис мовою геометрії»Учнівська публікація

Відомості про автора

Оксана Козяр

Вчитель математики та основ економіки

Златопільська гімназія

М.Новомиргород Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15.10-19.10.2012

Місце проведення тренінгу

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Гання Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна