Портфоліо Козоріз Інни Вікторівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Подорож до царства Гриби

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, основи здоров`я, інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема "Гриби"

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Навчальний проект «Подорож до царства Гриби». 7 клас. Тема «Гриби». Даний проект передбачає формування біологічних понять , наукового світогляду, виявлення пізнавального інтересу, вироблення практичних навичок самостійного дослідження, загально навчальних і спеціальних вмінь. Пропонована тема надає широкі можливості для формування основних груп компетентностей: використання групових форм роботи, створення міні-проектів про гриби, презентацій, робота з підручником, додатковою літературою, залучення учнів до підготовки повідомлень, використання відповідних різнопланових завдань, залучення учнів до створення творчих завдань.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

- формування в учнів знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв`язки між біологічними системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання; - розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі всього живого як унікальна частина біосфери; - формування умінь застосовувати теоретичні знання у прикладних сферах людської діяльності; - розвиток розумових здібностей та якостей особистості, прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки; - становлення наукового світогляду, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських цінностей.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою, у різних видах діяльності, а саме: вибір правильної відповіді з тестових завдань, відповіді на запитання, розпізнавання грибів, самостійна робота з підручником, додатковими джерелами інформації, заповнення таблиць із поясненням, складання тестових завдань, кросвордів, таблиць, складання схем, виконання проектів, дослідна діяльність. Контрольні питання до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту. Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Кожна група учнів досліджує свою підтему, яка представляє для них інтерес, з допомогою різних інформаційних джерел. Створюють презентації, узагальнюють знання про гриби з допомогою інтерактивних методів. Учні ознайомлюються з темою, використовуючи вчительську презентацію. після чого заповнюють таблиця З-Х-Д. Обговорюють ключові і тематичні питання питання, консультуються з учителем. Проводиться вступне тестування. Учні діляться на групи, займаються пошуковою діяльністю в Інтернеті. оскільки відомості з Інтернету ніким не контролюються, учні мають навчитися аналізувати ці ресурси щодо точності. Вдосконалюють навики роботи з комп`ютером, прикладними програмами, середовищем інтернету. Учні знайомляться з офіційними документами на авторське право, ситуаціями несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. Переглядають з посібника презентацію щодо авторського права. Учасники проекту отримують групові завдання, які представляють для них інтерес, обмірковують їх, обирають відповідальних за складові питання. Учні працюють з різними інформативними джерелами, підбирають необхідний матеріал, аналізують, узагальнюють і систематизують його. Створюють власні презентації. Планують розміщення матеріалу в учнівському блозі,приклад якого демонструє вчитель[1]. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності з допомогою визначених форм оцінювання вчителем, самооцінювання. Учні приймають участь в діалозі і дискусіях, самі знаходять відповіді, тим самим відслідковують власний прогрес. Учні самостійно визначають кінцевий продукт їх учнівського проекту. Вчитель Впродовж роботи над проектом консультує групи: згідно плану контролює послідовність виконання проекту; забезпечує групи ресурсами; заповнює оціночні листи груп учнів. Учні: консультуються з учителем; обговорюють проміжні результати; оформляють проект; звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеня; готуються до захисту; оцінюють роботу в команді.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Козоріз Інна Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології і хімії, навчальний предмет - біологія.

Навчальний заклад

Волочиська загальноосвітня школа I-III ступенів №5

Місто\село, район, область

Волочиськ Волочиський Хмельницька

Контактні дані

kozoriziv@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Серпень-вересень

Місце провведення тренінгу

Волочиська загальноосвітня школа I-III ступенів №5

Тренери

Крутисвіт Руслан Олександрович Пересунько Світлана Петрівна