Портфоліо Козаченко Світлани Леонідівни для учнів 7 класу з фізики за темою:"Дифузія та природа"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукБуклет

Kozachenko Publik1.jpg Kozachenko Publik2.jpg

Назва навчальної теми

Навчальний предмет

Навчальна тема

  • Дифузія і природа

Вік учнів, клас

  • 12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Дифузія і природа», 7 клас, тема з програми «Будова речовини"

План вивчення теми

Навчальні цілі

Різноманітні застосування фізичних знань для пояснення життєвих ситуацій або розв’язання практичних завдань, а також наслідки їх використання в пізнавальній практиці

Опис оцінювання

На початку роботи вчитель проводить вхідне оцінювання за допомогою он-лайн тесту та таблиціЗХД.

За результатами вхідного тестування та роботи над таблицею ЗХД учитель об'єднує в групи, розробляє план та питання для роботи над проектом. Упродовж роботи над проектом учитель здійснює проміжне оцінювання, для того щоб мати зворотній зв’язок, розробляє запитання для самоконтролю та взаємоконтролю, опитувальники, тести. Наприкінці роботи над проектом для вихідного оцінювання учитель задіює у роботу розроблену таблицю критеріїв оцінювання, як шкалу оцінювання.

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні проходять вхідне тестування, за допомогою якого визначається рівень знань, умінь та навичок з теми «Будова речовини».

Проект починається з поглиблення знань учнів про будову речовини.

Перед учнями ставиться проблема: Яка роль дифузії в житті тварин та рослин? Для роботи створюються 3 групи, які розподіляють завдання між членами групи з урахуванням рівня розумового розвитку кожного.

У кожній групі формуються різнорівневі групи по 2-3 чоловіки, які займаються підбором, систематизацією матеріалу до навчального проекту за своїм напрямком та виконують свої завдання. Члени різнорівневих груп розподіляють ролі в проекті: теоретик та практик.

Теоретик пропонує и демонструє свій шлях розв'язання проблеми, а практик - його перевіряє. Практики заповнюють форму дослідження в блозі проекту та роблять висновки на сторінці своєї групи в блозі проекту. В якості домашнього завдання учні порівнюють результати власних досліджень з матеріалами підручника.

Результати порівняння теоретик заносить в он-лайн презентацію. Робота в блозі та з он-лайн презентацією оцінюється згідно з розробленими критеріями оцінювання. На останньому уроці учні в «тематичних» групах знайомлять один одного з результатами досліджень. Сильні учні доказово презентують результати своєї діяльності.

На дошці учні заповнюють узагальнену таблицю та роблять висновки.

Дидактичні матеріали:

Учебник Физика 7 класс, авторы: Ф.Я.Пожинова, Н.М.Кирюхин, Е.А.Кирюхина

Методичні матеріали:

Презентація вчителя до початку проекту на тему: Дифузія і природа

Учнівський блог

Відомості про автора

  • Фах, навчальний предмет: учитель математики, фізики
  • Контактні дані: koz1968@gmail.com

Відомості про тренінг


Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"