Портфоліо Козакової Катерини з теми "Розв'язування прямокутних трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Проект виконано за навчальною темою "Розв'язування прямокутних трикутників".

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: математика.
Другорядні (дотичні) навчальні предмети: інформатика

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект "Скарбниця таємниць прямокутних трикутників" передбачає своє застосування у 8 класі під час вивчення теми "Розв’язування прямокутних трикутників". Під час проекту учні мають не тільки традиційно навчитися розв’язувати прикладні задачі даної теми, а і власне опинитися героями однієї з таких задач, яким необхідно спільними зусиллями визначити відстань до недоступної точки предмета, знайти кут падіння сонячних променів.

Таким чином, проект "Скарбниця таємниць прямокутних трикутників" спрямований на формування в учнів таких навичок 21 століття, як:

 • вміння вирішувати проблеми;
 • комунікативні навички;
 • навички співробітництва;
 • вміння працювати з інформацією;
 • ІКТ-грамотність;
 • відповідальність.

Основні запитання

Ключове запитання:

Як можна застосовувати знання з геометрії у своєму повсякденному житті?

Тематичні запитання:

1. Яке місце займає трикутник в архітектурі при побудові та дизайні різних споруд?

2. Як розв’язування прямокутних трикутників можна використати в будівництві і геодезії?

3. Як людина може використати розв’язування прямокутних трикутників у своєму повсякденному житті?

4. Як знайти кут падіння сонячних променів?

5. Які знання потрібно використати для розрахунку висоти певного об’єкта?

Змістові запитання:

1. Що таке трикутник?

2. Які існують види трикутників?

3. Що таке похила та її проекція?

4. Що означає «розв’язати прямокутний трикутник»?

5. Як формулюється теорема Піфагора?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом. Вчитель сплановує його так, щоб:

 • використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання;
 • вести оцінювання упродовж всього навчального циклу;
 • надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми;
 • залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

 • чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;
 • моделями та інструкціями для високоякісної роботи;
 • можливостями для здійснення моніторингу - відслідковування ходу власного просування у навчанні;
 • засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночних даних від інших учнів для того, щоб покращити власну виконану роботу і діяльність;
 • надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;
 • підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання.
Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями.

Визначення попередніх знань учнів щодо навчальної теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними Опитувальника (текстовий документ зі схематичною діаграмою SmartArt) та Таблиці З-Х-Д (Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався).

Учні знайомляться з презентацією основних запитань вчителя, де визначають основні запитання, над якими необхідно буде працювати під час вивчення навчальної теми.

Ознайомивши учнів з навичками 21 століття, вчитель спрямовує учнів на набуття цих навичок. 

Впродовж роботи над проектом

Для оцінювання учнів використовують такі методи:

 • online-консультації за допомогою сервісів Google;
 • подальше заповнення таблиці З-Х-Д;
 • самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту;
 • робота з опитувальниками до теми.

Учні також використовують Форму оцінювання вміння аналізувати, листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту. Результати роботи подаються в онлайн-таблиці оцінювання учнів.

Наприкінці роботи над проектом

Використовують такі методи оцінювання як опитування, демонстрація (захист проекту), аналіз онлайн-таблиці оцінювання учнів.

Визначення поточних знань учнів з навчальної теми відбувається при заповненні ними Мережевого опитувальника, створеного за допомогою Google-форми, та Вправи LearningApps "Основні співвідношення в прямокутному трикутнику".

Учні разом з вчителем переглядають таблицю З-Х-Доцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.  Учні також під час виступу з презентаціями використовують Форму оцінювання презентації, а наприкінці проекту - контрольні списки групової роботи в проекті та процесу дослідження.

Після цього проходить обговорення результатів, виставлених в онлайн-таблиці оцінювання учнів, виводиться підсумкова оцінка, обговорення вкладу, який зробив кожен учень у роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель створює Сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Трикутники" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався).
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню опитувальника (у вигляді діаграми).
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
ІІІ етап – Конструктивний

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Учні працюють над створенням презентацій, опорних конспектів.

Одним із документів фасилітації є шаблон презентації для звіту над проектом

IV етап – Захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 • Учні пишуть підсумкову письмову роботу.
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з Google-таблиці.
 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Катерина Козакова

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

Ел. пошта: kate431k@gmail.com

Профіль на Google+

Профіль на Facebook

Відомості про тренінг

Тренінг, на якому навчаюсь

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

05.01.2018-18.01.2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна