Портфоліо Ковтун Катерини Іванівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Де ховається час?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика. Одиниці вимірювання часу.

Вік учнів, клас

4 клас,10 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні будуть дізнаватися,чи завжди були годинники,як раніше визначали час,як визначити час без годинника.. Учні будуть шукати інформацію про різні види годинників,використання часу в побуті

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбуваається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію та пропонує, в залежності від визначених ним можливостей класу, форми форми З-Х-Д[1] та. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та вмінь, навчальні потреби учнів. Вчитель знайомить дітей з формою «Я-розумію!»[2] у розділі 1 заняття. У процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я розумію!»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень[3]. Крім того, вчитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних педагог зможе дещо змінювати завдання, приводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель здійснює оцінку результатів роботи учнів . Учні працюють з формою «Я розумію» та записують результати до Журналів спостережень, блог учнів , за рахунок чого проводиться самооцінювання роботи над проектом. Окрім цього, педагог проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно або у блозі проекту. Після завершенню проекту можна вивчити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проекту через використання Опитувальника. З метою визначення самоспрямування учнів використовується відповідний контрольний список дослідження[4] та блогу для проведення самооцінювання. Учні використовують самооцінювання журналів дослідження[5] з метою визначення правильності їх ведення і необхідності додавання необхідного

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок 1 Підготовка. Учитель готується до уроку згідно плану впровадження. Учитель повинен пересвідчитися в тому, що діти мають уявлення, чи завжди були годинники,як раніше визначали час, про різні види годинників,,. Учитель підбирає різні види годинників. Учитель напередодні проекту відправляє електронне повідомлення про проект з публікацією, роздруковану публікацію пропонує для ознайомлення членам громади, адміністрації, учнівському колективу тощо. Учитель починає свою розповідь засобами презентації [6] чи 2. Учням пропонуються ключові та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм «З-Х-Д» та організаційної діаграми визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають в підручнику і додаткових джерелах, мережі Інтернет інформацію про різні види годинників Дослідження. Діти, обирають собі завдання підібрати матеріал про пісочний, водяний , сонячний, механічний годинники. У кінці уроку діти працюють з документом «Я-розумію», визначаючи самостійно/за допомогою вчителя матеріал, з яким варто ще попрацювати та необхідність проведення індивідуальних досліджень в домашніх умовах. За допомогою вчителя створюють учнівський блог проекту «Де ховається час?»», продумують що саме вони будуть викладати в ньому (очікування від проекту, також до журналів досліджень.. Учні проводять самооцінювання, використовуючи контрольні списки дослідження. Домашні завдання: Дти підбирають матеріали про різні види годинників , створюють закладки в інтернеті, підбирають засоби для підтримки практичних видів діяльності. .Отримані результати записують у щоденник спостережень, оформляють продукти діяльності за власним вибором (малюнки, фотоальбом, книжки-саморобки, презентації тощо з даними результатів). Урок 2. Підготовка Опрацювання коментарів блогу, висловлення власних суджень з приводу коментарів. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями,. Аналізують розбіжності (схожість) у даних. Виявляють причини розбіжностей. Учитель готується до уроку згідно плану впровадження. Учням пропонується для заповнення форма для самоспрямування. Учитель готує різні види годинників. Учні проводять опитування серед учнів своєї школи, яке виявляє відомості про те.як діти знають одиниці часу, де в побуті використовується таймер.Дослідження . Виставляються на стіл пісочний, водяний, сонячний,механічний годинники. За допомогою електронного годинника діти визначають точність 1 хвилини, фіксують. Висновок діти роблять самі. . Діти роблять висновки. У кінці уроку діти працюють з документом «Я-розумію», визначаючи самостійно/за допомогою вчителя навчений матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні розміщують у блозі результати свого дослідження із рекомендаціями своїм друзям повторити ці досліди та розмістити їх у коментарях, порівнюючи їх з отриманими тощо). Результати вносяться також до журналів дослідження. 1.Захист учнями результатів експерименту «Який годинник найточніший? (на основі записів у щоденнику спостережень і підтвердження діаграмою). Рефлексія. Ми щойно наочно переконалися в тому, що найточніший годинник- Роблять висновки, що годинник найзручніший- механічний Захист індивідуальної роботи – презентації «Де ховається час?». У кінці уроку діти працюють з документом «Я-розумію», здійснюють самооцінювання презентацій за відповідною формою. Учні розміщують у блозі результати своїх вражень від проекту «Де ховається час?» із рекомендаціями своїм друзям продовжити роботу в даному напрямі. Результати вносяться також до журналів дослідження. Наприкінці кожного етапу учні за допомогою дорослих в табличному процесорі будують гістограми на основі проведених досліджень. На основі зведених даних учні, використовуючи інструкцію, можуть створити за допомогою дорослих публікацію, яка містить узагальнені результати дослідження та практичні. Висновки та результати досліджень розміщаються у блозі. Результати також вносяться також до журналів дослідження. Педагог робить оцінку результатів роботи над проектом, використовуючи форми оцінювання дослідження та блогу, здійснює після конкурсу заповнення форми оцінювання за діяльністю. Учитель за забезпечує оцінювання навчання учнів та проекту в цілому, отримання зворотнього зв’язку щодо успіху навчальної теми за бажанням (самооцінка вчителя, опитування батьків, анкетування через мережу Інтернет). Учні, які не встигають, отримують підтримку та контроль своєї діяльності з боку учнів-консультантів, вчителя. Ці учні, разом із своїм консультантом утворюють пари (входять до одних груп). Цим учням також надається додатковий час для виконання окремих самостійних занять, запроваджуються календарі термінів виконання завдань, адаптовані до індивідуальних потреб учнів, за необхідності надається підтримка спеціалістів. На основі оцінювання можуть модифікуватися цілі навчання та завдання. При захисті своїх робіт застосовується письмова робота, чи перегляд та оцінки рефлексії у блозі. Для учнів, які додатково займаються інформатикою, планується проведення конкурсу на кращу презентацію[7], блог, wiki-сторінку щодо проблеми «Де ховається час?» На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітац

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ковтун катерина Іианівна

Фах, навчальний предмет

вчитель початкових класів

Навчальний заклад

заклад "Навчально- виховний комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- гімназії № 6 Вінницької міської ради"


Місто\село, район, область

м. Вінниця


Контактні дані

kovtunekatersna1atgmal.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

2.01-11.01.2013


Місце проведення тренінгу

Вінниця


Тренери

Пойда Сергій Андрійович, Марковська Тетяна Василівна