Портфоліо Ковбаси Світлани з теми "Теорема Піфагора", 8клас

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Теорема Піфагора

Буклет до теми проекту

Ковбаса1.jpg Ковбаса2.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія,інформатика, історія.

Вік учнів, клас

8 клас, 14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Дана тема розроблена для учнів 8 класу з геометрії, вона розкриває, як доводити теорему Піфагора, скільки існує способів доведення даної теореми та практичне застосування даної теми до розв’язування задач. Учні будуть поділені на групи, які будуть відповідати за дослідження способів доведення теореми, підготовки збірки з доведенням та практичними завданнями.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми "Теорема Піфагора"

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

До початку проекту: На початку вивчення теми буде визначено обсяг навчальних потреб учнів. Для цього: • проводимо анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника • використовуємо метод оцінювання «ЗХД»

Реалізація проекту: Для виконання робіт учнями розроблені дидактичні матеріали для супроводуі підтримки проектної діяльності: Кросворд, розв'яжи задачу та інші. Під час викона У ході виконання проекту вчитель контролює рівень залученості учнів у колективній діяльності. За допомогою контрольного списку «Дослідження» оцінюється рівень проведення дослідницької роботи. Наприкінці роботи над проектом учні ще раз звертаються до схеми «ЗХД», відмічають, що вони навчилися і дізналися. Поточне оцінювання проводиться у вигляді тестування

Після закінчення проекту: Після завершення роботи над проектом проводиться конференція, де заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Головними критеріями оцінювання узагальнюючого є: вміння представити отримані в ході досліджень нові знання; аргументувати раціональність способів їх отримання і висновки; розповісти про організацію взаємодії учнів у групі, показати рівень успішності кожного учня. У ході виступів групи демонструють результати своєї діяльності - презентації, вікі-статті, публікації. • Оцінювання презентації • Оцінювання учнівської публікації

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку роботи над проектом потрібно: • вчитель повинен переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі; • пересвідчитися, що учні знають, як користуватися лінійкою, циркулем; • перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати; • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має. Далі перед учнями ставиться ключове питання: Теорема Піфагора - це математика чи мистецтво? Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Теорема Піфагора» всім класом заповніть дві колонки таблиці ЗХД. Учні за своїми здібностями об’єднуються у 4 групи, та знайомляться зі способами представлення результатів своєї роботи:  І група – Історики, які працюють над питанням «Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?»;  ІІ група – Дослідники,доводить теорему Піфагора різними способами;  ІІІ група – Практики, займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач;  ІV група — Редактори, впорядковую інформацію і викладають її стосовно теореми Піфагора.

 Для початку роботи над проектом вчитель створює буклет і презентацію, де висвітлюються: посилання 

на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті. Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та переглядають презентацію «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним . Керівники груп отримують лист-контроль «Самооцінка учнями якості проведеної роботи». При роботі над проектом: учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу кожної групи над поставленими завданнями. Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентацій та публікацій. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (учнівська презентація ходу та результатів проекту, учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, учнівська вікі-стаття ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання вікі-статті, публікації та презентації, відбувається обговорення її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання проводяться протягом всієї роботи. Захист проекту: Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю Лист-контроль. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок за допомогою Оцінювання презентації та захистузаповнюється і обговорюється третя колонка таблиці таблиці ЗХД. Підсумовуються оцінки учнів. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (учнівська презентація ходу та результатів проекту) та в процесі захисту оцінюють своїх товаришів. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання «Теорема Піфагора- важлива і сучасна сторінка математики?»

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Ковбаса

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Чернетчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Чернеччина, Магдалинівський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінги за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

17.10.2017 – 30.10.2017

Місце проведення тренінгу

Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст..

Тренери

Теліпко Наталя Дмитрівна