Портфоліо Коваль О.М. Англійська мова

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

« Уou are what you eat».


I98hpj; ;.jpeg Slide-1-728.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, біологія, основи здоров'я, історія, географія

Навчальна тема

Food

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Pобота у групах. Надання завдань окремо кожній групі . Навчити дітей використовувати знання не лише в навчально-пізнавальному процесі, але і в повсякденному житті. Даний проект направлений на те, щоб його учасники отримали додаткові знання про вживання прислівників у повсякденні. Дослідження учнів складаються з інтерв'ювання представників на тему прислівники і аналізу отриманої інформації. Проект має освітнє і виховне значення. Робота побудована за принципом – від простих понять і завдань до завдань підвищеній складності. При роботі над проектом передбачається використовувати Інтернету, пошук, аналіз інформації. Створення блогів, чатів, сайту-закладок, участь у форумах, інтернеті-конференціях, використання веб-сайтів, електронної пошти.

Повний План вивчення теми

План вивчення тем

Навчальні цілі

1edcde.JPG 2ftyftg.JPG


На протязі проекту:

Сформулюйте пріоритетний перелік навчальних цілей щодо вивчення змісту та формування навичок, які будуть оцінені та які мають бути сформовані в учнів після виконання проектів.

Розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма;

Формування комунікативної і літературної компетенції, збагаченню активного словникового запасу учнів, поглибленні культурно-пізнавальних інтересів учнів,

Розвиток мовленнєвої здогадки (антиципації), інтелекту, пам’яті, вдосконалення уваги, виховання в учнів активної життєвої позиції, здорового способу життя, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей;

Засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій.


По закінченню роботи над проектом учні зможуть


- узагальнити і систематизувати знання про прислівник як самостійну частину мови;

- закріпити вміння визначати граматичні ознаки і синтаксичну роль;

- розрізняти розряди прислівника, утворювати його ступені порівняння;

- правильно писати прислівники;

- з’ясувати, яку роль відіграють прислівники у тексті і взагалі у житті;

- розвивати своє логічне мислення.

- вчитися бачити прекрасне у звичайному;

- виховувати любов до художнього слова.

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування. Таблиця «ЗХД» учні заповнюють під час вступного слова вчителя. Вчитель об’єднує учнів в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. У ході роботи над проектом вчитель спостерігає та корегує роботу учнів, учні заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності. Проводиться аналіз таблиці «ЗХД» - чи досягли учні поставлених цілей.

Таблиця ЗХД

Аналіз власної системи оцінювання

Види формуючого оцінювання

Оцінювання в проектному навчанні

Оцінювання навичок самооцінювання та рефлексії

Оцінювання навичок спільної діяльності

Планування оцінювання

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Форма оцінювання Основних запитань до навчального проекту

Форма оцінювання Портфоліо

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Діяльність учнів і вчителя

На початку проекту вчитель: - проводить урок, на якому дає основні поняття

- готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту;

- перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі;

- відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам;

- проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у три групи ;

- формулює критерії оцінювання роботи учнів. інформаційний буклет

Учні:

- обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію;

- складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Cтаття К.О.М.

Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, Опитувальник "Що я знаю про прислівники" Тест

Вчитель демонструє Презентацію з проблемою. презентація учителя

Тільки після цього учитель пропонує учням проект

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

1 група Пошуковці. Збирали інформацію, накопичували лексичний матеріал по даній темі.

2 група Оповідачи . Формували інформацію, та оформлювали її згідно вимогами.

3 група Журналісти. Презентували матеріал та брали інтерв’ю .

презентація учнів


Визначення навчальних потреб учнів

Використання організаційних діаграм

Моніторинг прогресу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коваль Оксана

Фах, навчальний предмет

англійська. німецька мова і література

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м. Одеса Київський район

Контактні дані

0974272806

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.08.12р. - 07.09.12р.

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Тренери