Портфоліо Коваль Оксани Євгеніївни "Будова речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

З чого складаються тіла, що нас оточують?

Основні та другорядні навчальні предмети

Фізика. Природознавство. Біологія. Хімія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова речовини

Buk1.JPG Buk2.JPG

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Вперше з питаннями теми "Будова речовини" учні познайомилися в 5 класі на уроках "природознавства". Певний об'єм знань вони мають. На уроках фізики в 7 класі вони отримують додаткові знання та поглиблюють вивчене раніше, вчаться розв'язувати фізичні задачі та виконувати лабораторні роботи, проводити оформлення результатів своїх вимірювань, робити висновки. Тому під час вивчення теми методом проектів, учні здобуватимуть нові вміння щодо оволодіння навичками необхідними для створення власних проектів. Передбачається пошукова діяльність, експериментальна діяльність учнів, вміння користуватись фізичними приладами, групові методи роботи та вміння оцінювати діяльність як свою, так і інших учасників проекту, групи вцілому. Учні будуть виконувати ролі Фізиків-теоретиків, фізиків-експериментаторів, журналістів, математиків, інженерів. Кінцевим результатом роботи будуть інформаційні брошури, презентації, блоги, створені в мережі Інтернет, опитувальники, тощо.

Повний План вивчення теми

план проекту

Навчальні цілі

•сформувати в учнiв базовi фiзичнi знання про будову речовини, • сформувати в учнiв алгоритмiчнi прийоми розв’язування фiзичних задач та евристичнi способи пошуку розв’язку проблем; • сформувати i розвинути в учнiв експериментальнi умiння i дослiдницькi навички, умiння описувати i систематизувати результати спостережень, планувати i проводити невеликi експериментальнi дослiдження, проводити вимiрювання фiзичних величин, робити узагальнення й висновки; • сприяти розвитку iнтересу школярiв до фiзики • розвиток логічного мислення, • розвиток уміння експериментувати, технічно мислити і у результаті розвивати творчі здібності

Протягом реалізації проекту учні навчаються: - шукати в Інтернеті необхідну інформацію стосовно теми уроків (аудіо, відеоматеріали, статті), - працювати у програмах Microsoft Office: Word, Power Point, - створювати та демонструвати презентації, - створювати інформаційні бюлетені та wiki - сайти, блоги, - обговорювати та висловлювати власні думки на форумах

Опис оцінювання

Оцінювання відіграє важливу роль в підвищенні інтересу до предмету, стимулюванні самого процесу пізнання та отриманні нової навчальної інформації, необхідної в подальшому для розуміння навколишнього світу. Оцінювання проводитиметься в три етапи: попереднє (в формі тестування або фізичного диктанту), складання таблиці ЗХД, поточне та підсумкове оцінювання роботи над проектом, в тому числі оцінюється вміння складати діаграму Перед початком роботи над темою вчитель ознайомлює з видами, методами та інстументарієм оцінювання, а також розробленими критеріями оцінювання:оцінки групи, самооцінки, оцінки проекту вчителем, оцінювання бюлетеню, оцінювання мільтимедійної презентації

Діяльність учнів та вчителя

На початку вивчення теми вчитель пояснює учням суть методу проектів, його переваги над традиційними методами навчання та демонструє презентацію основних ідей навчального проекту, знайомить учнів з буклетом "Будова речовини", в якому міститься інформація про терміни, зміст, обов'язкові види робіт. Далі пропонується за допомогою опитувальника поділ класу на групи: Спритні невидимки, Цупкі горішки, Кмітливі краплинки,та, в свою чергу, в середині групи поділ наступний: фізик-теоретик, фізик-експериментатор, інженер, математик, журналіст. Кожна група складає план проекту, визначається з необхідним інструментарієм для виконання завдання, та вимогами, наприклад до оформлення презентації[1]. Результатом має бути мультимедійна розробка: учнівська презентація, буклет, блог, тощо. Для допуску роботи учнів в мережі Інтернет вчитель проводить співбесіду з класом та інформує про заходи безпеки, відповідні веб-сайти, а також отримує дозвіл батьків.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Коваль Оксана Євгеніївна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики

Навчальний заклад

Одеська спеціалізована школа №86 з поглибленим вивченням англійської мови

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 13.08.2012 по 18.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №80

Тренери

Демченко Світлана Миколаївна