Портфоліо Кобисі Алли з теми "Використання Windows Movie Maker для обробки файлів мультимедіа"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ. "Технології обробки мультимедійної інформації" Тема. "Використання Windows Movie Maker для обробки файлів мультимедіа"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика, математика,

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Сам собі режисер!» розроблено відповідно до навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Технології обробки мультимедійної інформації», тема «Використання Windows Movie Maker для обробки файлів мультимедіа». Завданням проекту є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та кіномистецтва зокрема; виховання потреби в художньо-творчій самореалізації в напрямку створення та обробки відеоінформації; формування в учнів елементарних мовних, літературних знань та здібностей створення сценарію відеофільму; розвиток послідовного логічного мислення, виховання стриманості, взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме: - висувати гіпотези щодо того, чи можливо сумістити декілька речей: перша - стати відомим на весь світ завдяки своїм знанням та вмінням створювати, обробляти та конвертувати відеоінформацію і друга - принести користь своєму рідному місту (розвиток інфраструктури тощо); - дослідження учнями мультимедійного обладнання для знімання майбутніх відеофільмів; - розробка сценаріїв серій фільмів та самих відео про Вінницю (декілька напрямків: «Музеї Вінниці», «Архітектура Вінниці», «Визначні постаті Вінниці»), які відповідатимуть встановленим вимогам, форматам аудіо- та відеофайлів, мультимедіа тощо; - використання можливостей програми Windows Movie Maker, засобів перетворення аудіо- та відео форматів з метою ознайомлення з програмним забезпеченням для опрацювання мультимедійних даних. Результати діяльності будуть представлені на підсумковому шкільному кінофестивалі – «Сам собі режисер!», на який планується запросити батьків та вчителів.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо форматів аудіо та відеофайлів Таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму аналізу виконання завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - Форма оцінювання самоспрямування у навчанні, Форму оцінювання виконання групового завдання. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми самооцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями відео вчителем створено спеціальну Форму оцінювання відео. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою "Форми оцінювання блогу вчителем", робота з контрольними списками та захист створеного блогу під час проведення кінофестивалю.


Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Форма самоспрямування у навчанні

Діяльність учнів та вчителя

До початку навчання за цією темою потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка1, сторінка2) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація.

Тиждень 1. Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Як стати зіркою YouTube? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Чи є монтаж запорукою гарного відеоролику? - Професійне обладнання – примха чи необхідність? - Чи можуть бути мої знання корисними для рідного міста?

Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження - Сценаристи, Оператори, Техніки. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи (Приклад візитки і свій блог.

Тиждень 2. Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Сценаристи»: - проаналізувати різні означення поняття – сценарій; - визначити основні формати аудіо- та відеофайлів.

Завдання для групи «Оператори»: - проаналізувати різні означення поняття – мультимедійне обладнання; - визначити основні формати аудіо- та відео файлів.

Завдання для групи «Техніки»: - проналізувати різні означення поняття «мультимедійні дані» та визначити основні складові мультимедійних даних та їх джерела; - проаналізували, які аудіо- та відеоформати файлів підтримують стандартні програвачі ОС Windows, Windows Media Player.

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Наприклад, група Техніки може заповнювати Таблицю з проаналізованими означеннями поняття «мультимедійні дані» та Таблицю з аналізом того, які аудіо- та відеоформати файлів підтримують стандартні програвачі ОС Windows, Windows Media Player.

Тиждень 3. На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження

- група «Сценаристи» має скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про використання мультимедійних пристроїв вчителями. Проналізувати результати за допомогою діаграм. - група «Оператори» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо збору інформації про моделі телефонів, які наявні в учнів класу. Проналізувати результати за допомогою діаграм. - група «Техніки» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, які програми вони знають і можливо вже використовують для обробки відео. Проаналізувати результати за допомогою діаграм.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Наприклад, група Техніки може заповнювати Таблицю опитування Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форма аналізу виконання завдання,Форма оцінювання виконання групового завдання тощо. 

Тиждень 4. На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

- група «Сценаристи» має розробити сценарій відеокліпів та самі відео серії «Архітектура Вінниці», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол Fasebook;

- група «Оператори» має розробити сценарій відеокліпів та самі відео серії «Музеї Вінниці», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол http://vk.com;

- група «Техніки» має розробити сценарій відеокліпів та самі відео серії «Визначні постаті Вінниці», що складаються з кількох відеозаписів, синхронізувати відеоряд з аудіорядом, налаштувати часові параметри аудіо- та відеоряду, додати до відеокліпу відеоефекти та налаштувати переходи між його фрагментами; кліп завантажити на веб-вузол на веб-вузол YouTube. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Оцінювання відео, Оцінювання блогу

Результати діяльності будуть представлені на підсумковому шкільному кінофестивалі – «Сам собі режисер!», на який планується запросити батьків та вчителів.

Результати діяльності учнів: Блог учнів Серія відеофільмів про визначних людей Вінниці - А. Артинова, М. Стельмаха, М. Пирогова тощо

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кобися Алла Петрівна

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

akobysavik на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.06.2013-15.06.2013

Місце проведення тренінгу

Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Тренери

Барна О.В. Скрипка А.В.