Портфоліо Климчук Наталії "Життя без П"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Життя без П

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга.

Вік учнів, клас

6 клас 11 – 12 років.

Стислий опис проекту

Даний проект використовується в 6 класі при вивченні теми «Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. ». Учні будуть малювати кола різного радіуса або використовувати готові, за допомогою приладу курвіметр знаходити його довжину і діаметр. Обраховувати відношення довжини кола до діаметра кола, тим самим знаходять число π.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні навчаться:

• шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти;

• користуватися приладом курвіметр;

• створювати і вести блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації;

• самостійно обрахувати число πі;

• використовувати число πі в обрахунках;

• використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних;

• створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом учні описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. По завершенні проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання блогу, презентації (продукту). Учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:

• Пересвідчитися, щоб учні знають, що таке коло і круг; • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати

Урок 1 Вчитель демонструє власну презентацію . Пропоную учням Ключове запитання та тематичні запитання, конкретну проблему та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

Дослідження Учні будують в зошитах кола однакового радіуса. Всі вимірюють за допомогою нитки і лінійки довжину кола і його діаметр. Знаходять відношення довжини кола до діаметра. Усі отримують однаковий результат. Учні діляться на групи. Кожна група будує коло довільного радіуса і вимірює за допомогою курвіметра його довжину а також діаметр або радіус. Знаходять відношення довжини кола до діаметра (2 радіусів). Групи порівнюють отримані результати і звертають увагу, що їх результати майже збігаються, тобто ми отримали число π. Отримані результати записують до Журналу спостережень. Учні створюють блог, до якого розміщують результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими.. Учні проводять самооцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.

Урок 2

Дослідження Учні діляться на групи. Одна із груп вимірює довжину гімнастичного круга, інша круга на підлозі у спортивній залі, третя заготовленого круга з паперу і відповідно іх діаметри. Знаходять іх відношення, роблять висновки, результати записують до Журналу спостережень. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. Створюють таблиці і діаграми в яких показують свої результати за допомогою офісної програми Excel. До блогу розміщують результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими.

Урок 3 На даному уроці учні представляють свій проект. В мережі Інтернет знаходять відповіді на змістовні запитання (кожна група має своє запитання) і у вигляді повідомлень представляють всім учням класу. Демонструють власні презентації, свій блог, у якому викладені всі їх напрацювання. Роблять висновки . Проводять опитування серед учнів своєї школи.Результати своїх досліджень учні презентують за вибором групи учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Климчук Наталія

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

ЗОШ 1- 3 ст №1 м. Калинівки

Місто\село, район, область

м. Калинівка

Контактні дані

klimchuk_Natalia at ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-22 липня 2012

Місце проведення тренінгу

м. Вінниця ВОІПОПП

Тренери

Пойда Сергій Шевченко Ілона