Портфоліо Кисленко Наталії Геннадіївни з теми "Австралія - материк навпаки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Австралія - материк навпаки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Австралія та Океанія

Вік учнів, клас

7 клас, 12 - 13 років

Стислий опис

Австралія - найменший материк Землі. Загальні відомості про материк. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, форми рельєфу та корисні копалини. Загальні особливості клімату. Особливості грунтово - рослиного покриву та тваринного світу, його своєрідність та унікаоьність.Населення, його склад та розміщення.

Повний План вивчення теми

План

План проведення проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

На основі комп’ютерних технологій розширити можливості навчального процесу; сформувати в учнів загальні уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжити формування навичок учнів надавати характеристику Г П Австралії; удосконалювати практичні навички учнів щодо самостійної роботи з картами атласу, комп’ютерами та мультимедійними засобами; розвивати навички мислення, творчості, між особистих відношень.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початковому етапі для досягнення мети проекту вчитель використовує індивідуальні карти знань, нотатки, метод «Мозкового штурму» з метою виявлення знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту. На етапі роботи над проектом відбувається оцінювання проміжних результатів. Використовуються контрольні запитання для самоконтролю. Форма оцінювання – письмова робота, тестування, взаємооцінювання в групах, метою яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. На заключному етапі представляється звіт у вигляді презентацій або публікацій, суть яких полягає в аналізі та власному оцінюванню проведеної роботи. Доцільно провести самооцінювання учнів. За даними результатами кожен учасник команди отримає оцінку. Оцінюються завершеність, зрозумілість, інформативність, наочність проекту та його презентація.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

І. Мотиваційно – орієнтовний

публікація

Презентація вчителя Завдяки використаному уривку з твора Ж. Верна «Діти капітана Гранта» учні усвідомлюють мотив, мету та значення майбутньої проектної діяльності; Робота в групі: розподіл обов’язків між учнями; визначення основної проблеми і завдань дослідження; висування стратегій розв’язування поставлених проблем; визначення джерел інформації та методів її опрацювання; попереднє планування діяльності. ІІ. Конструктивний Коригування і затвердження остаточного варіанту плану проектної діяльності; завдяки Інтернету збирання, аналіз і систематизація інформації, обговорення її в групі(Пам`ятка для учнів Пошук інформації); оформлення моделі презентації, демонстрація фото- та відеоматеріалів у вигляді фото- відео альбомів обговорення способів оформлення результатів,їх первинне оцінювання та коригування. ІІ. Конструктивний Оформлення Презентації за темою проекту « Австралія – материк навпаки». Підготовка усної презентації, захист проекту. Передача презентації. ІV. Діагностично-оцінювальний Аналіз оцінок, отриманих за презентацію V. Рефлексійний Оцінювання учнями своєї діяльності; усвідомлення власних досягнень та виявлення недоліків; обговорення труднощів, що виникли під час здійснення проекту. Відповідь на запитання: Що можна змінити в проекті, щоб покращити його?

Контрольний список для рефлексії виконання проекту

Форма оцінювання командної роботи

Форма оцінювання презентации

Форма оцінювання проведення експериментальної роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кисленко Наталія Геннадіївна

Фах, навчальний предмет

учитель географії

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 50

Місто\село, район, область

м. Макіївка Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 - 23 серпня 2012

Місце провведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна