Портфоліо Киндибовської Тетяни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Вчимося у Наталки Полтавки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, «Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відтворює людську гідність, бореться за своє щастя», інформатика, українська мова

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Метою проекту є ознайомити учнів із першим твором нової української драматургії, удосконалювати вміння читати драматичний твір та аналізувати його, охарактеризувати головну героїню «Наталки Полтавки» та інших персонажів п’єси. Основною педагогічною метою є формувати активну життєву позицію учнів, розвивати уміння відстоювати власні принципи, виховувати високі естетичні відчуття. У проекті учні шукатимуть інформацію про роль української жінки в 19 столітті,характеризуватимуть образ Наталки Полтавки. Результати своєї діяльності викладатимуть у вигляді презентацій. Проект передбачає, перш за все, дослідницьку роботу учнів.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителю поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування. З-Х-Д-схеми та Вхідний тест допомагають відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів. У цей час відбувається включення суб’єктивного досвіду та оцінка початкових уявлень учнів з теми проекту за допомогою Форми. Критерії оцінювання учнівської презентації описують критерії для їх створення з точки зору думок однолітків, батьків, бабусь та дідусів, використовується під час його розробки учнями, а потім для оцінювання кінцевого продукту використовується Форма оцінювання презентації. Оцінювання роботи учнів здійснюється у декілька етапів. Зважаючи на те, що підготовка кінцевих результатів дослідження передбачає попереднє виконання завдань, перший етап оцінювання буде здійснюватися після того, коли учні завершать ознайомлюватися з суспільно-історичним контекстом становлення нової української літератури та особливостями драми як роду літератури. Після чого вони повинні будуть пройти Тестування на закріплення знань. Другий етап оцінювання здійснюється на прикінцевому етапі роботи, на захисті учнівських дослідницьких робіт, презентацій. Тут педагог повинен враховувати рівень вміння учня застосовувати ІКТ у процесі навчання, ступінь опрацьованості, широту кола обраних текстів, кількість та доцільність ілюстративного наповнення. На цьому ж етапі вчитель враховує й форму презентації результатів, ораторські якості доповідача. Маючи дві оцінки вчитель їх сумує та визначає середнє арифметичне, тобто кінцеву оцінку та вносить дані у Діаграму оцінювання. Крім вищезазначених форм роботи вчитель має право назначати учням консультації. При оцінюванні можна враховувати відвідування консультацій та якість роботи на них.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Початок проекту • Учні знайомляться з темою проекту «Вчимося у Наталки Полтавки» та публікацією про Метод проектів. Висувають проблему та що слід змінити у собі, щоб добитись максимального результату. Тоді вчитель пропонує самостійно знайти відповіді на поставлені питання у ході виконання навчального проекту, переглянувши Презентацію вчителя. • Учні переглядають презентацію та обговорюють ключове питання проекту, висувають власні міркування щодо напрямків пошуку відповіді на нього. Вчитель при цьому спостерігає за роботою класу, зазначаючи активність, ініціативність, влучність пропозицій та спрямованість учнів на пошук рішень. Підсумовуючи результати обговорень пропонує як напрямок досліджень до розв’язування Тематичні питання. • Займаються на додаткових заняттях з інформатики, на яких вивчають основи роботи із документами Гугл. Вчитель пропонує перше тематичне питання: Чи варто боротися за своє щастя? • Шукають у своєму оточенні, в літературі, Інтернеті відповідну інформацію. • Група учнів «Кореспонденти» (належність до групи вибирається за бажанням учнів у заданій кількості) обговорюють та спільно складають запитання для опитування щодо Визначення кращих рис української жінки. • Група учнів «Аналітиків» (належність до групи визначає вчитель – це обдаровані діти) узагальнюють результати опитування, самостійно обирають метод та інструмент. • Усі учні шукають відомості та дані для свого проекту в Інтернеті, використовуючи Інструкцію для роботи в Інтернеті. Учитель при цьому надає їм різнорівневу інструкцію для пошуку (для учнів із просунутими навичками роботи в Інтернеті, для учнів, які відчувають затруднення, для учнів, які не уміють працювати в Інтернеті). Який образ • Кожна група отримує Контрольний список для організації роботи у групі та створює Загальну учнівську презентацію для підтримки групової роботи над дослідженням. Учні аргументовано обирають у групі свої ролі, повідомляючи у публікації свої аргументи. • Учитель спостерігає за груповою роботою учнів. Організовує індивідуальні консультації для учнів, щоб надати зворотній зв’язок. Учні мають можливість ознайомитися з думками та пропозиціями інших та час і допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Графік консультацій оголошується вчителем. • Відповідно до вивченого,учні уточнюють план свого дослідження, залучають відомості, які нададуть групи-попередники, презентують остаточні результати свого дослідження використовуючи шаблон «Презентація» , готують презентацію свого дослідження. Учитель координує роботу учнів, але не є суб’єктом їхньої діяльності. Він знайомить їх з джерелами підготовки, моделює схему майбутньої роботи, створює графік консультацій. Активна взаємодія учителя й учнів навколо спільного проекту починається з того, що педагог представляє до їхньої уваги Мультимедійну презентацію, яка знайомить їх зі специфікою роботи та скеровує на відповідні дії. Презентація містить тему проекту, ключове та тематичні завдання. Учитель повинен перевіряти матеріали досліджень протягом виконання роботи, адекватно оцінювати їх, за потреби, виправляти, рекомендувати варіанти, що забезпечуватимуть вищий рівень результативності кінцевого дослідницького продукту. Учитель оцінює кінцевий результат роботи, презентацію.

Відомості про автора

DSC 8282.JPG

Ім'я, прізвище

Киндибовська Тетяна Леонідівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"

Місто\село, район, область

м. Луцьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

30.10.2017 - 04.11.2017

Місце проведення тренінгу

НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"

Тренери

Гісь Ігор Володимирович