Портфоліо Киевская Русь в конце Х - первой половине ХІвв.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Київськa Русь наприкінці X - у першій половині XI ст.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія України

Навчальна тема

Київська Русь наприкінці X - у першій половині XI ст.


Вік учнів, клас

12-13 р. 7 кл.


Стислий опис проекту

Учні будуть виконувати дослідницьку та порівняльну роботу по збору інформації про Київську Русь наприкінці X- у першій половині XIст. Будуть аналізувати та систематизувати знайдену інформацію; пояснювати та застосовувати на прикладах поняття та терміни; пояснює роль влади у політичному устрої Київської Русі; розповідають про виникнення та поширення писемності; описують пам’ ятки образотворчого мистецтва. Навчаться адаптувати матеріал для розміщення в презентації або буклеті. Вони будуть дослідниками, редакторами, проектувальниками.


Повний План вивчення теми

план


Навчальні цілі

Сформувати поняття про створення та розвиток Київської Русі за часів діяльності Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Формувати практичні вміння та навички пошуку обробки та систематизації інформації. Формувати та розвивати навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, пошуку та оцінювання інформації. Розвивати навички створення презентації та публікації. Виховувати бажання і здатність вчитися впродовж життя.


Опис оцінювання

До початку проекту: 1. Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника про вміння працювати з комп’ютерними програмами та Інтернетом (в залежності від цього були розподілені ролі в групі) 2. Розділення на групи 3. Визначення навчальних потреб учнів.

Реалізація проекту: 1. На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою перевірочної роботи. 2. Робота з таблицею «ЗХД» 3. Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом 4. Заповнення форми для оцінювання веб-сайтів 5. Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія» 6. В кінці провести обговорення питання: «Який слід у розвитку цивілізації залишила Київська Русь?».

Після закінчення проекту: 1. Провести оцінювання презентації (публікації) за формою, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів, та оцінити переконливий усний виступ. 2. Провести самооцінювання роботи кожного учня в групі 3. За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної групи


Діяльність учнів

1 урок Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації про метод проектів та ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: «Чому минуле впливає на майбутнє?». Запропонувати напрямок «Що було б якби не було Володимира». Провести оцінювання знань (теоретичні і практичні навички) за допомогою перевірочної роботи. Провести анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника, роздати таблицю «ЗХД», щоб учні почали її заповнювати. Протягом проекту - щоб поділитися поточними результатами, розв’язати питання, що виникли, запросити до співпраці необхідних фахівців.

2 урок Спочатку потрібно розповісти які ролі в групі будуть. Учні діляться на групи по три – п’ять, розподіляють ролі та обов’язки в групі. Розподіл на групи здійснюється після обробки опитувальника: - ті учні, які володіють навичками створення презентацій – сценаристи презентацій (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - ті учні, які володіють навичками створення публікацій – редактори (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - учні, які слабо встигають – історики, - учні, які навчаються на достатньому та високому рівні – проектувальники, - дослідниками будуть всі ті, хто залишився.

На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об`єкти.

В кожній групі є: 1) дослідники ( збирають основний матеріал, що знадобиться для роботи над поектом)

2) проектувальники (складають алгоритми роботи з матеріалом)

3) Учні, що слабо встигають, будуть Істориками (збирають відомості )

4) редактори тексту - вони можуть бути і дослідниками (оформлюють буклет) Або 4) сценаристи презентації - вони можуть бути і дослідниками (створюють та представляють презентацію)

3 урок Кожна група надає теоретичні матеріали для опрацювання. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» Учитель координує роботу груп, спостерігає за роботою учнів, спонукає учнів до самоспрямування у навчанні та співробітництві , відслідковує прогрес в навчанні учнів , виконує роль консультанта, долучає до співпраці помічників - старшокласників. Проводитися рефлексія, за контрольним списком

4 урок Кожна група надає матеріали з обраної теми. Консультація вчителя інформатики щодо створення он-лайн опитувань, спілкувань в Інтернеті (форуми, чати). Оцінювання веб-сайтів Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався»

5 урок Вчитель координує роботу груп, допомагає учням при розробці алгоритмів, при розробці презентації, публікацій, виконує роль консультанта. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався»

6 урок Самостійна робота учнів: обговорення питання: «Який слід у розвитку цивілізації залишила Київська Русь?». Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався»

7 урок Захист проектів (презентацій або публікацій) Оцінювання: - презентації (публікації) за допомогою форми оцінювання - переконливий усний виступ - діяльність кожної групи - самооцінювання роботи кожного учня в групі

Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької та практичної роботи та їх участі в проекті (форми для оцінювання). Виставляє оцінки.

По завершенні проекту - щоб поділитися враженнями, презентувати результати, знайти цікаві ідеї для поглиблення і продовження роботи над темою.

Учні будуть використовувати Інтернет (для збору, пошуку інформації, для обміну думками між членами однієї групи). Тому потрібно провести інструктажі з робот з Інтернетом, пам’ятати про авторське право. Учитель може дати список сайтів, які учні будуть використовувати, учні оцінюють дані сайти. Також учні можуть самі знаходить інформації, підбор сайтів виконують самостійно, самі ці сайти й оцінюють. В Інтернеті можуть знайти відомості з історії виникнення Русі, знайти довідкову інформацію. Для створення презентації можна знайти та використати шаблони в мережі. Всі ці вміння та навички потрібно оцінити. Учні створять буклет, бюлетень або презентацію, використовуючи створений вчителем приклад учнівської роботи, можуть його доповнити історичним матеріалом.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Анциферова Валентина Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

вчитель історії

Навчальний заклад

Хлібодарівський НВК

Місто\село, район, область

С. Хлібодарівка Волноваського району Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07 - 14.08.2012

Місце проведення тренінгу

Хлібодарівський НВК

Тренери

Грішко Олена Володимирівна