Портфоліо Квак Олексія Миколайовича для учнів 7 класу з історії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Буклет вчителя

Kvv2.jpg Kvv1.jpg

Назва навчальної теми

Правління Володимира Великого

Навчальні цілі

Основний навчальний предмет – Історія України, . В навчальних програмах та Державних освітніх стандартах це тема «Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ століття». Окремі матеріали проекту можливі для використання на уроках української , світової літератури, годинах спілкування, шкільних конференціях.

Давні цивілізації Азії, Європи. Зрошувальне сільське господарство. Перехід від перших міст до королівств (царств). Поняття цивілізації. Спільні риси та відмінності в цивілізаційному розвитку цивілізацій. Головні здобутки давніх народів Сходу і Заходу. Уявлення про духовний світ і спосіб життя людей представників різних цивілізацій, різні підходи до висвітлення історичних культур, здобутки давніх цивілізацій. Знання спільних та відмінних рис життя людини і розвитку суспільства різних цивілізацій; причин появи та ролі грошей і товарно-грошових відносин. Уміння порівнювати особливості та здобутки різних цивілізацій; називати і показувати на карті центри найдавніших цивілізацій, оцінювати внесок давніх цивілізацій в сучасну культуру

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, інформатика

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

При створенні власного проекту учні мають можливість самостійно розшукати потрібний матеріал в Інтернеті, переглянути створені блоги учнями інших шкіл, відвідати вертуальні екскурсіі. Отриману інформацію проаналізувати провести власні дослідження, опрацювати важливі історичні джерела, музеїв, архівів різних міст. Під час роботи школярі побувають дослідниками, істориками, екскурсоводами, науковцями, експертами. Працюючи над власним проектом учні мають можливість створити власний блог.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування.З-Х-Д схема та асоціативний кущ допомагають відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів. У цей час відбувається включення суб’єктивного досвіду та оцінка початкових уявлень учнів з теми проекту. Після завершення учнями їх робота представлена буклетом , спеціальна форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цей зворотний зв'язок для перевірки своїх кінцевих продуктів. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними щоденників дає інформацію про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проекті з більш широкими поняттями. Вчитель перевіряє знання учнів за допомогою он-лайн опитувальника

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку роботи над проектом проводиться мозковий штурм, Мікрофон Щоб вияснити рівень знань учнів на даному етапі, учні заповнюють таблицю З-Х-Я-Д; кросворд, виконують вправу “Закінчиі речення”, працюють з історичним лото перевіряють знання хронологіі. Впродовж роботи над проектом перевіряють знання історичної карти, матеріалу теми, аналізують історичні джерела «Літопис Руський» - заповнюють таблиці

• Учні знайомляться з презентацією учителя , переглядають відеоматеріали, • Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання: Група 1:»ХУДОЖНИКИ» Провести конкурс агітплакатів»Хрещення Русі». Провести конкурс малюнків « Князь Володимир Великий» Оформити виставку малюнків, плакатів.1 Група 2:»ЕКСПЕРТИ». 1. Скласти кросворд... 2. Розробити статтю в шкільній газеті 3. Створити презентацію для захисту проекту Група 3:»ДОСЛІДНИКИ». 1.Опрацювати історичні джерела-ЛітописРуський. 2.Провести віртуальну екскурсію. 3.Створити сайт та блог для днмонстраціі своїх результатів. 4. Створити сайт та блог для демонстрації своїх результатів • Колективна робота: 1. Організація перегляду учнями всієї школи фільмів та презентацій, пов’язаних з темою проекту 2. Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням школи 3. Створення шкільної газети на тему проекту • Діяльність учителя o Вчитель роздає батькам буклет o Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним відео, організовує дискусію на тему проекту та організовує заповнення дітьми діаграми по матеріалам фільму. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів. o Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми проектів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олексій Квак

Фах, навчальний предмет

Історія

Навчальний заклад

Петриківська середня загальноосвітня школа

Місто\село, район, область

смт. Петриківка

Дніпропетровська область

Контактні дані

kvoalex@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.12 - 11.01.2013

Місце проведення тренінгу

Петриківська середня загальноосвітня школа

Тренери

Гулько Віктор Іванович